Оголошення про проведення конкурсного відбору на посаду директора державного підприємства Іркліївський розплідник рослиноїдних риб (наказ Держрибагентства від 25 липня 2017 року № 26-К)


Державне агентство рибного господарства України відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 № 777 та наказу Держрибагентства від 25 липня 2017 року № 26-К «Про оголошення конкурсного відбору на посаду директора державного підприємства «Іркліївський розплідник рослиноїдних риб», що належить до сфери управління Держрибагентства» оголошує конкурсний відбір на посаду директора державного підприємства «Іркліївський розплідник рослиноїдних риб», що належить до сфери управління Держрибагентства.

Державне підприємство "Іркліївський розплідник рослиноїдних риб":

Адреса: 19950, Черкаська область, Чорнобаївський район, с. Іркліїв

Основні напрями діяльності:

- ведення рибного господарства, рибогосподарської меліорації, відтворення та раціональне використання водних живих ресурсів, розведення цінних порід риб, рибництво, рибальство;

- зміцнення матеріально-технічної бази і впровадження у виробництво прогресивних технологій, досягнень науки, техніки, передового досвіду;

- встановлення стабільних господарських зв'язків для забезпечення ефективної діяльності Підприємства;

- вжиття заходів щодо розвитку Підприємства;

- встановлення зовнішньоекономічних зв'язків, ведення зовнішньоекономічної діяльності;

- розвиток економічної бази Підприємства;

- організація роздрібної та оптової торгівлі виробничої продукції, а також її переробка.

- забезпечення працівникам безпечних і нешкідливих умов праці;

- у випадках, передбачених чинним законодавством України, Підприємство одержує спеціальні дозволи (ліцензії) на право здійснення окремих видів діяльності у встановленому чинним законодавством України порядку

Вимоги до претендентів для участі у конкурсному відборі на посади керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки

РОЗДІЛ

ОПИС

1.

ОПИС

ВАКАНСІЇ

Основний напрям діяльності керівників державних підприємств – безпосередньо і через адміністрацію підприємства здійснювати поточне управління (керівництво) підприємством, забезпечувати його високоприбуткову діяльність, ефективне використання і збереження закріпленого за підприємством державного майна.

2.

ОБОВ’ЯЗКИ

1. Здійснює поточне (оперативне) керівництво підприємством, організує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань підприємства, передбачених законодавством, статутом підприємства та контрактом.

2. Звітує перед Головою Державного агентства рибного господарства України щодо виконання покладених на державне підприємство завдань.

3. Укладає трудові договори з працівниками підприємства відповідно до чинного законодавства.

3.

ЗАГАЛЬНІ КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ

3.1

Освіта

Вища освіта ступеня магістра

3.2

Знання мов

Обов’язкове володіння українською мовою; знання англійської та інших мов буде перевагою.

3.3

Основні кваліфікаційні вимоги

1. Стратегічне бачення:

- Демонстрація випереджаючого бачення ситуації.

- Широкий погляд на проблеми, події, діяльність, здатність прогнозувати, їхнє майбутнє значення та наслідки.

- Вміння формулювати стратегічні пріоритети та конкретні цілі, спроможні вивести організацію на якісно новий рівень та забезпечити компанії стратегічну перевагу і стабільний розвиток.

2. Організаційне лідерство та орієнтація на результат:

- Наявність у кандидата одночасно як авторитету ідейного лідера, так і адміністративного авторитету.

- Вміння створювати для людей зрозуміле і бажане бачення майбутнього розвитку компанії.

- Дбати про те, щоб стратегічні цілі були свідомими пріоритетами кожного співробітника, а також підтримувати впевненість колег у можливості досягнення цих цілей.

3. Управління змінами:

- Успішні дії в умовах невизначеності.

- Здатність ініціювати і очолювати процеси змін, брати на себе особисту відповідальність за результати змін.

- Вміння мотивувати співробітників щодо необхідності і суті змін, що впроваджуються.

Вміння ефективно долати скепсис і заперечення.

4. Управлінська ефективність (менеджмент):

- Вміння вибудовувати злагоджені прозорі системи управління.

- Здатність ефективно керувати командою в умовах тиску кризових процесів, обмеженості ресурсів і пильної уваги (критики) зовнішніх цільових аудиторій.

5. Дипломатична мудрість та аполітичність:

- Здатність знаходити спільну мову, досягати компромісу і налагоджувати конструктивні робочі відносини з різними категоріями цільових аудиторій: співробітники, постачальники, партнери, тощо.

- Відсутність політичних амбіцій та наявного досвіду активної політичної діяльності.

6. Мотивація зайняття посади (суспільне служіння):

- Орієнтація в діях і вчинках на створення довгострокової користі для країни, а не на власний інтерес чи інтереси третіх осіб.

4.

ПРОФЕСІЙНИЙ ДОСВІД

4.1

Професійні вимоги

- Стаж роботи на керівних посадах не менше 5 років.

5.

Додаткові вимоги

- Знання законодавства України.

- Відсутність власного бізнесу в рибній галузі.

Для участі в конкурсному відборі претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою комісії:

1) заяву для участі у конкурсному відборі;

2) належним чином завірені копію документа, що посвідчує особу, копію трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи, копію документа про вищу освіту;

3) біографічну довідку (резюме);

4) конкурсну пропозицію;

5) згоду на обробку персональних даних;

6) згоду на присутність представників засобів масової інформації та громадськості під час заслуховування конкурсних пропозицій.

7) рекомендації та інші документи на його розсуд;

Вимоги до конкурсної пропозиції:

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2008 року №777 «Про проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки» конкурсна пропозиція розробляється на підставі фактичних показників фінансово-господарської діяльності, може містити проект стратегічного плану розвитку підприємства на середньострокову перспективу, в якому передбачаються:

1) детальний першочерговий план реформування підприємства протягом одного року;

2) заходи з виконання завдань та результати аналізу можливих ризиків, а також з поліпшення техніко-економічних та фінансових показників підприємства, підвищення його конкурентоспроможності;

3) обсяг надходження коштів до бюджетів;

4) пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства;

5) пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників фінансово-господарської діяльності.

Заяви щодо участі у конкурсному відборі та інші документи приймаються протягом 25 календарних днів після дати оприлюднення оголошення на офіційному веб-сайті Держрибагентства (по 19.08.2017 року включно).

Адреса, за якою приймаються заяви та документи про участь у конкурсному відборі: 04053,м. Київ, вул. Січових Стрільців, 45-а, каб. № 3, телефон для довідок: 486-99-18.

Адреса електронної пошти, за якою надсилаються заяви та документи про участь у конкурсного відборі: personal@darg.gov.ua.

У разі подання заяви та інших документів лише електронною поштою учасник конкурсного відбору під час заслуховування конкурсних пропозицій додатково подає підписану заяву.

Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.

Конкурсний відбір починається з 23.08.2017 року та закінчується 01.09.2017 року.

Місце проведення конкурсного відбору: 04053,м. Київ, вул. Січових Стрільців, 45-а (в приміщенні Державного агентства рибного господарства України).

Інформація стосовно фінансово-економічного стану підприємства за лінком.

Оприлюднення результатів конкурсного відбору: на офіційному сайті Держрибагентства протягом трьох днів з дати його завершення.


Читайте також:

  ІНФОРМАЦІЯ про оголошення добору на зайняття вакантних посад державної служби в апараті Держрибагентства (наказ від 02 липня 2020 року № 267)

  ІНФОРМАЦІЯ про оголошення добору на зайняття вакантних посад державної служби в апараті Держрибагентства (наказ від 30 червня 2020 року № 260)

  ІНФОРМАЦІЯ про оголошення добору на зайняття вакантної посади державної служби в апараті Держрибагентства (наказ від 30 червня 2020 року № 259)

  ІНФОРМАЦІЯ про оголошення добору на зайняття вакантної посади в апараті Держрибагентства (наказ від 15 червня 2020 року № 215)

  ІНФОРМАЦІЯ про оголошення добору на зайняття вакантної посади в територіальному органі Держрибагентства (наказ від 15 червня 2020 року №212)

  ІНФОРМАЦІЯ про оголошення добору на зайняття вакантної посади в територіальному органі Держрибагентства (наказ від 05 червня 2020 року №202)

  ІНФОРМАЦІЯ про оголошення добору на зайняття вакантної посади в територіальному органі Держрибагентства (наказ від 05 червня 2020 року №201)

  ІНФОРМАЦІЯ про оголошення добору на зайняття вакантної посади в апараті Держрибагентства (наказ від 05 червня 2020 року № 200)Документы: 1-8, 9-16, 17-24, 25-32, 33-40, 41-48, 49-56, 57-64, 65-72, 73-80, 81-88, 89-96, 97-104.

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Адреса: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 45-а

тел/факс:+38 (044) 272-20-32

E-mail: darg@darg.gov.ua

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше

ДАРГ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

f y t t t