Корисні посилання


Базова інформація про права жінок

Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок

Факультативний протокол до Конвенції про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок

Загальні рекомендації Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок

Резолюція Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року

Конвенція Ради Європи «Про запобігання та протидію насильству щодо жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами»

Пекінська декларація 1995 року

Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

ДЕРЖАВНА СОЦІАЛЬНА програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року


Методичні рекомендації щодо складання індивідуальної програми підвищення рівня професійної компетентності державного службовця


Відеороз’яснення НАДС щодо проведення щорічного оцінювання результатів службової діяльності державних службовців

httpss://www.youtube.com/watch?v=dXbgVtp_vCM

httpss://www.youtube.com/watch?v=IJ94IMvnUQ0


Наказ Нацдержслужби України від 29 серпня 2018 року № 208-18 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо визначення результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В»


Рекомендації суб’єктам декларування, до яких відносяться керівники державних підприємств, установ, організацій, інші суб'єкти господарювання державної форми власності та їх заступники, призначення яких здійснюється державними органами, до чергового етапу електронного Декларування


Методичні матеріали для здійснення електронного декларування керівниками державних підприємств, установ, організацій, іншими суб'єктами господарювання державної форми власності та їх заступниками


Лист Державної регуляторної служби України від 17 лютого 2017 року № 1006/0/20-17 «Щодо змін у законодавстві»

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Адреса: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 45-а

тел/факс:+38 (044) 272-20-32

E-mail: darg@darg.gov.ua

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше

ДАРГ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

f y t t t