Страницы: 1/0/0, 1/1/0, 1/2/0, 1/3/0

 • про права, свободи
 • свободи та обов’язки
 • тиждень права в
 • права в
 • в Україні започатковано
 • тижня права щороку в
 • щороку в тиждень,
 • що включає 10 грудня –
 • 10 грудня – День прав
 • – День прав
 • Міністрів України від 23
 • України від 23 серпня
 • від 23 серпня 2017 року №
 • 2017 року № 579-р
 • року № 579-р затверджено
 • заходів з проведення у 2017
 • Уряду та наказом
 • від 15 вересня 2017 року №
 • 2017 року № 516
 • року № 516 затверджено
 • України, що проводяться
 • проводяться у 2017 році в
 • у 2017 році в межах
 • році в межах
 • тижня права. Організація
 • Об`єднаних Націй 10
 • Націй 10 грудня
 • Націй 10 грудня 1948 року
 • 1948 року ухвалила
 • ухвалила Загальну
 • Загальну декларацію
 • декларацію прав людини
 • прав людини – перший
 • людини – перший
 • що проголосив
 • проголосив основні права і
 • основні права і свободи
 • права і свободи людини.
 • людини. Генеральною
 • Генеральною
 • Асамблеєю ООН у 1966
 • у 1966 році
 • у 1966 році прийнято
 • про економічні,
 • про економічні, соціальні
 • та культурні права
 • культурні права та
 • права та Міжнародний
 • пакт про громадянські і
 • громадянські і політичні
 • і політичні права .
 • права . Ці три
 • Ці три документи
 • три документи вважають
 • вважають
 • авторитетним набором
 • прав людини, які
 • які дістали
 • які дістали неофіційну
 • неофіційну назву –
 • назву – Міжнародний
 • – Міжнародний Білль про
 • Білль про права
 • про права
 • людини. Вищезазначені
 • документи ратифікувала
 • більшість держав
 • світу, в
 • світу, в тому числі
 • в тому числі Україна,
 • числі Україна,
 • тим самим привести
 • привести своє національне
 • своє національне
 • законодавство у
 • до визначених у
 • визначених у пактах
 • у пактах вимог. Ми
 • вимог. Ми маємо власний
 • маємо власний Основний
 • власний Основний закон
 • – Конституцію України, що
 • що була
 • що була прийнята на
 • прийнята на п’ятій
 • на п’ятій сесi& 239;
 • сесi& 239; Верховної Ради
 • Ради України XIII
 • скликання 28 червня 1996
 • червня 1996 року, з
 • 1996 року, з якою мають
 • з якою мають
 • мають узгоджуватися всі iншi
 • всі iншi закони,
 • всі iншi закони, що & 239;х
 • що & 239;х
 • & 239;х ухвалює Верховна
 • Рада України.
 • України. Конституція
 • Конституція України всебічно
 • України всебічно гарантує
 • всебічно гарантує права і
 • права і
 • і свободи, передбачає
 • механізм їх
 • їх забезпечення і
 • і охорони. Крім того, в
 • того, в Конституції
 • передбачено цілий
 • цілий ряд істотних прав
 • прав і свобод людини,
 • свобод людини, таких як:
 • таких як: право на
 • як: право на життя (стаття
 • на життя (стаття 27),
 • (стаття 27),
 • свобода пересування,
 • вільного
 • вільного вибору місця
 • вибору місця проживання,
 • місця проживання, право
 • право вільно
 • вільно залишати
 • залишати
 • територію України і
 • і повертатися в
 • і повертатися в Україну
 • в Україну (стаття 33),
 • (стаття 33), на
 • 33), на інформацію (стаття
 • інформацію (стаття 34),
 • (стаття 34), право кожного
 • право кожного
 • на користування
 • на користування природними
 • права власності
 • народу відповідно до
 • до закону (стаття 13),
 • (стаття 13), право
 • 13), право приватної
 • приватної власності
 • власності (стаття 41),
 • (стаття 41),
 • 41), на підприємницьку
 • діяльність (стаття 42),
 • (стаття 42), на страйк
 • 42), на страйк (стаття
 • страйк (стаття 44), на
 • 44), на
 • на достатній життєвий
 • рівень (стаття
 • рівень (стаття 48),
 • (стаття 48), тощо. З
 • тощо. З детальною
 • актів з прав
 • актів з прав людини можна
 • прав людини можна