Страницы: 1/0/0, 1/1/0

 • (ОМУ РП) - вищий навчальний
 • вищий навчальний заклад І
 • заклад І рівня
 • І рівня акредитації,
 • акредитації, який готує
 • який готує спеціалістів
 • готує спеціалістів для
 • рибопромислового,
 • транспортного та
 • та допоміжного флотів,
 • флотів, а також
 • флотів, а також берегових
 • також берегових підприємств
 • підприємств рибної
 • рибної галузі. Свою
 • галузі. Свою історію
 • історію один з
 • один з провідних
 • з провідних навчальних
 • навчальних закладів у
 • закладів у галузі веде
 • у галузі веде з середини
 • веде з середини минулого
 • середини минулого століття.
 • століття. Засноване
 • Засноване училище
 • училище постановою
 • постановою Ради
 • Ради Міністрів СРСР у
 • Міністрів СРСР у березні
 • СРСР у березні 1954 року.
 • 1954 року. Перший
 • року. Перший набір
 • набір складався з 210
 • складався з 210 курсантів і
 • з 210 курсантів і
 • училище
 • училище готує
 • училище готує молодших
 • молодших спеціалістів
 • спеціалістів для роботи
 • для роботи на суднах
 • роботи на суднах
 • суднах рибопромислового,
 • транспортного
 • та допоміжних
 • допоміжних флотів, а також
 • а також берегових
 • підприємств галузі.
 • галузі. На базі
 • галузі. На базі повної
 • базі повної загальної
 • загальної середньої
 • середньої освіти та з
 • освіти та з базовою
 • та з базовою загальною
 • загальною середньою
 • середньою освітою; також
 • освітою; також училище
 • також училище має
 • має ліцензію на
 • ліцензію на підготовку
 • на підготовку іноземних
 • іноземних громадян за 4
 • громадян за 4
 • за 4 спеціальностями: •
 • Судноводіння на
 • на морських
 • на морських шляхах. •
 • шляхах. • Експлуатація
 • Експлуатація суднових
 • суднових енергетичних
 • енергетичних
 • установок. •
 • Експлуатація
 • електрообладнання та
 • та автоматики
 • та автоматики суден. •
 • суден. • Монтаж і
 • Монтаж і
 • і обслуговування
 • холодильно -
 • холодильно - компресорних
 • - компресорних машин та
 • машин та
 • та установок. Зараз на
 • на денному та
 • на денному та заочному
 • та заочному
 • відділеннях
 • навчаються 1260
 • навчаються 1260 осіб, 304 з
 • 1260 осіб, 304 з них -
 • 304 з них - курсанти
 • - курсанти
 • стаціонару. Всього за
 • за майже
 • за майже півстолітній
 • півстолітній період
 • період існування
 • існування училища диплом
 • училища диплом отримали
 • диплом отримали 2900
 • 2900 судноводіїв, 2200
 • судноводіїв, 2200
 • 2200 судномеханіків,
 • 2694
 • 2694 електрика, 2400
 • електрика, 2400
 • 2400 рефмеханіків, які
 • які успішно
 • які успішно підкорюють
 • підкорюють морські
 • морські простора
 • простора планети. Багато
 • планети. Багато хто з
 • хто з випускників
 • з випускників обіймає
 • обіймає високі посади
 • високі посади на
 • посади на рибодобувних і
 • рибодобувних і торговельних
 • і торговельних суднах.
 • суднах. Протягом
 • Протягом кількох
 • кількох десятиріч
 • десятиріч училище
 • училище підтримує зв’язки
 • підтримує зв’язки з тими
 • зв’язки з тими
 • тими підприєм¬ствами, куди
 • куди направляло
 • куди направляло своїх
 • своїх випускників.
 • випускників. Практично
 • Практично всі
 • всі відзначають їх
 • відзначають їх якісну
 • їх якісну професійну
 • професійну підготовку.
 • підготовку. Ще в 70-ті
 • Ще в 70-ті роки за
 • в 70-ті роки за даними
 • за даними дослід¬жень,
 • дослід¬жень, проведених в
 • проведених в СРСР,
 • в СРСР, випускники
 • випускники Одеського
 • Одеського морехідного
 • морехідного училища
 • училища рибної
 • промисловості мали
 • мали найнижчий
 • найнижчий відсоток
 • відсоток аварійності на
 • аварійності на флоті серед
 • на флоті серед
 • серед випускників усіх
 • усіх навчальних
 • усіх навчальних закладів
 • закладів рибного
 • господарства величезної
 • величезної
 • країни Василь
 • Іванович
 • Іванович МОЗОЛЕВ -
 • МОЗОЛЕВ - начальник
 • - начальник Одеського
 • рибної промисловості.
 • промисловості. Народився
 • Народився 5.04.1947 г.
 • 5.04.1947 г. в Одесі.
 • г. в Одесі. Закінчив
 • Одесі. Закінчив Одеський
 • Одеський технологічний
 • технологічний інститут
 • інститут харчової
 • харчової та
 • та холодильної
 • холодильної промисловості. З
 • промисловості. З 1969 року
 • З 1969 року працює в
 • року працює в Одеському
 • в Одеському
 • морехідному училищі
 • училищі рибної
 • промисловості, яке і
 • яке і очолив в
 • яке і очолив в листопаді
 • в листопаді 1999
 • року. Красномовний і той
 • і той факт, що
 • і той факт, що курсанти, які
 • що курсанти, які закінчили
 • які закінчили ОМУ РП,
 • ОМУ РП, швидко
 • РП, швидко просуваються
 • просуваються по службі,
 • по службі, обіймаючи
 • службі, обіймаючи за 2-3
 • за 2-3 роки
 • 2-3 роки офіцерські посади.
 • офіцерські посади. Немало
 • посади. Немало серед
 • серед випускників
 • випускників училища і
 • училища і капітанів, і
 • і капітанів, і старших
 • і старших
 • механіків. Щоб, як
 • як кажуть,
 • як кажуть, тримати
 • тримати визнану марку
 • визнану марку спеціалісти
 • марку спеціалісти училища
 • училища постійно
 • постійно працюють над
 • працюють над
 • над удосконаленням і
 • і розробкою
 • і розробкою нових
 • нових програм. Весь
 • програм. Весь навчальний
 • Весь навчальний процес
 • процес складається з
 • з трьох циклів:
 • циклів: гуманітарних і
 • гуманітарних і
 • і соціально-економічних
 • дисциплін,
 • фундаментальних
 • дисциплін.
 • дисциплін. Причому, на
 • Причому, на останні два
 • на останні два цикли
 • два цикли відведено близько
 • відведено близько 70 %
 • близько 70 % навчального
 • % навчального плану,
 • плану, направленого на
 • направленого на
 • на поглиблення
 • технічних знань,
 • технічних знань, набуття
 • знань, набуття умінь і
 • умінь і навичок,
 • і навичок, необхідних для
 • необхідних для прийняття
 • для прийняття
 • самостійних рішень
 • рішень під час
 • рішень під час роботи на
 • час роботи на судні. Для
 • на судні. Для якісної
 • якісної підготовки
 • підготовки учнів
 • учнів училище має
 • училище має відповідну
 • має відповідну
 • матеріально-технічну
 • базу.
 • базу. Лабораторії,
 • Лабораторії, навчальні
 • навчальні кабінети,
 • кабінети,
 • навчально-виробничі
 • майстерні
 • укомплектовані
 • навігаційним
 • навігаційним обладнанням,
 • обладнанням,
 • вимірювальними і
 • і пошуковими
 • і пошуковими приладами,
 • приладами, необхідними
 • необхідними
 • механізмами,
 • стендами,
 • макетами. Величезна увага в
 • увага в училищі
 • приділяється
 • практичній
 • практичній підготовці
 • підготовці курсантів.
 • курсантів. Підписаний
 • Підписаний договір з
 • договір з
 • з навчально-тренажерним
 • центром при
 • центром при Одеській
 • при Одеській морській
 • морській академії, де
 • академії, де заняття з
 • де заняття з
 • з курсантами
 • проводять
 • проводять викладачі
 • викладачі училища. Вже
 • училища. Вже після другого
 • після другого курсу
 • другого курсу Одеське
 • Одеське морехідне
 • морехідне училище рибної
 • училище рибної
 • рибної промис¬ловості
 • забезпечує
 • забезпечує курсантів
 • курсантів сертифікатами
 • сертифікатами
 • компетентності (НБЖС;
 • (НБЖС; боротьба
 • (НБЖС; боротьба з
 • пожежами;перевезення
 • небезпечних
 • небезпечних вантажів, ЗАРП
 • вантажів, ЗАРП РЛС;
 • ЗАРП РЛС; 0М055), що
 • 0М055), що дозволяє їм
 • що дозволяє їм обіймають
 • їм обіймають посади
 • посади матросів і
 • матросів і мотористів.
 • і мотористів. Окрім
 • Окрім основної, ОМУ РП
 • основної, ОМУ РП гарантує
 • ОМУ РП гарантує
 • випускникам
 • отримання ще й
 • отримання ще й робочої
 • ще й робочої професії.
 • професії. Переддипломну
 • Переддипломну
 • навчально-морську
 • практику
 • практику курсанти
 • курсанти проходять на
 • проходять на договірній
 • на договірній основі в
 • основі в крюінгових
 • в крюінгових компаніях
 • компаніях міста (в
 • міста (в Одесі таких
 • (в Одесі таких більше
 • таких більше 200), у
 • 200), у Іллічівському
 • у Іллічівському та
 • та Одеському портах,
 • Одеському портах, на базі
 • портах, на базі
 • базі Антарктика . На
 • На відділення
 • На відділення перепідготовки
 • перепідготовки
 • плавскладу
 • набирають
 • набирають студентів, які вже
 • студентів, які вже мають
 • які вже мають диплом
 • диплом молодшого
 • молодшого спеціаліста або
 • спеціаліста або
 • або бакалавра. В
 • училищі створені
 • училищі створені всі умови
 • створені всі умови для
 • умови для навчання,
 • навчання, проживання і
 • проживання і відпочинку
 • і відпочинку
 • курсанти
 • курсанти проживають у
 • проживають у впорядкованому
 • у впорядкованому гуртожитку
 • гуртожитку
 • (екіпажі). До
 • До послуг учнів і
 • До послуг учнів і викладачів
 • учнів і викладачів затишні
 • затишні їдальня та
 • їдальня та буфет, які
 • та буфет, які потопають
 • які потопають у квітах,
 • у квітах, і які
 • квітах, і які були не так
 • які були не так давно
 • не так давно відремонтовані
 • відремонтовані відповідно
 • до євростандартів.
 • євростандартів. Не менш
 • Не менш затишно і в
 • менш затишно і в
 • і в бібліотеці, в
 • в читальному залі
 • в читальному залі якої
 • залі якої завжди можна
 • завжди можна
 • можна підготуватися до
 • до занять,
 • до занять, прочитати свіжі
 • прочитати свіжі газети й
 • свіжі газети й журнали,
 • й журнали, ознайомитися
 • з новинками
 • новинками літератури та
 • літератури та періодики на
 • та періодики на
 • на представлених
 • виставках. Кваліфіковану
 • медичну
 • медичну допомогу
 • допомогу курсанти
 • курсанти отримують у
 • отримують у санчастині
 • у санчастині
 • училища. На
 • підтвердження
 • підтвердження давньої
 • давньої моряцької
 • моряцької істини, що море
 • істини, що море любить
 • що море любить сильних і не
 • сильних і не поважає
 • і не поважає слабких,
 • слабких, належне
 • належне місце в
 • місце в
 • в навчально-виховному
 • процесі відведене фізичній
 • відведене фізичній
 • фізичній підготовці. В
 • В училищі є свій
 • В училищі є свій спортивний
 • є свій спортивний комплекс,
 • комплекс, який
 • який також
 • також планується
 • планується переобладнати.
 • переобладнати. Курсанти ОМУ
 • Курсанти ОМУ РП -
 • ОМУ РП - постійні
 • - постійні учасники
 • учасники міських і
 • міських і обласних змагань
 • і обласних змагань між
 • змагань між навчальними
 • навчальними закладами з
 • закладами з баскетболу,
 • з баскетболу, футболу,
 • футболу, тенісу, де
 • тенісу, де
 • де неодноразово
 • посідали призові
 • посідали призові місця.
 • призові місця. Щорічно,
 • Щорічно, починаючи з
 • починаючи з травня,
 • з травня, курсанти
 • курсанти проводять
 • проводять заняття в морі
 • заняття в морі на
 • в морі на шлюпках (для
 • шлюпках (для чого училище
 • (для чого училище орендує
 • училище орендує базу). В
 • базу). В Одеській
 • В Одеській мореходці
 • мореходці вміють не
 • вміють не тільки якісно
 • не тільки якісно
 • якісно оволодівати
 • знаннями,
 • знаннями, займатися спортом,
 • займатися спортом, але й
 • спортом, але й відпочивати.
 • й відпочивати. Актовий
 • Актовий зал училища
 • зал училища рідко
 • училища рідко буває
 • буває порожнім. Тут, у
 • порожнім. Тут, у вільний від
 • Тут, у вільний від навчання
 • від навчання час,
 • час, курсанти
 • курсанти займаються в
 • займаються в колективах
 • в колективах художньої
 • художньої
 • самодіяльності.
 • Традиційно у
 • Традиційно у жовтні
 • у жовтні проходять
 • проходять Посвячення в
 • Посвячення в курсанти, а
 • в курсанти, а перед Новим
 • а перед Новим роком,
 • Новим роком, Міжнародним
 • Міжнародним жіночим
 • жіночим днем, Днем
 • днем, Днем Перемоги
 • Днем Перемоги проводяться
 • проводяться вечори
 • вечори
 • процес забезпечують
 • забезпечують 43
 • 43 викладача,
 • викладача, професійний
 • професійний рівень яких
 • рівень яких дозволяє
 • яких дозволяє якісно
 • якісно підготувати
 • підготувати спеціалістів
 • спеціалістів флоту
 • флоту галузі. Серед
 • галузі. Серед
 • Серед педагогічного
 • колективу 4
 • колективу 4 кандидата наук,
 • 4 кандидата наук, 11
 • наук, 11 учителів вищої
 • учителів вищої категорії.
 • вищої категорії. Двом
 • Двом
 • викладачам-методистам
 • присвоєне
 • присвоєне почесне звання
 • почесне звання
 • звання Заслужений
 • працівник освіти
 • працівник освіти України .
 • освіти України . Свого часу
 • Свого часу в училищі
 • часу в училищі працювали
 • училищі працювали автори
 • автори підручників
 • підручників з
 • з суднового
 • суднового електрообладнання
 • електрообладнання (Фесенко
 • (Фесенко В. І.) і
 • В. І.) і суднових
 • І.) і суднових холодильних
 • холодильних машин і
 • машин і установок
 • і установок (Петров Ю.
 • (Петров Ю.
 • Ю. С). Покращенню
 • організації
 • навчально-виховного
 • процесу сприяє
 • сприяє методичний кабінет,
 • кабінет, в якому
 • кабінет, в якому наявна
 • якому наявна необхідна
 • необхідна література,
 • література, методичні
 • методичні розробки.
 • розробки. Тут можна
 • Тут можна отримати
 • можна отримати інформацію
 • інформацію про нову
 • про нову навчальну і
 • нову навчальну і методичну
 • і методичну
 • літературу. Заяви
 • для вступу
 • вступу подаються: - на базі
 • на базі повної
 • на базі повної загальної
 • середньої освіти: На
 • освіти: На ДЕННЕ
 • ДЕННЕ відділення – з
 • відділення – з 29 червня
 • – з 29 червня до 5
 • червня до 5 серпня На
 • 5 серпня На ЗАОЧНЕ
 • ЗАОЧНЕ відділення –
 • відділення – квітень,
 • – квітень, серпень,
 • серпень, грудень - на
 • грудень - на базі
 • на базі базової
 • базової загальної
 • середньої освіти: На ДЕННЕ
 • освіти: На ДЕННЕ відділення
 • ДЕННЕ відділення – з 29
 • з 29 червня до 5
 • до 5 серпня Зарахування
 • в училище: на базі
 • училище: на базі повної
 • середньої освіти: - на
 • освіти: - на бюджетну
 • на бюджетну форму
 • форму навчання до 10
 • навчання до 10 серпня -
 • до 10 серпня - на
 • на контрактну форму
 • контрактну форму навчання
 • форму навчання до 30
 • до 30 серпня ТЕРМІН
 • 30 серпня ТЕРМІН НАВЧАННЯ
 • НАВЧАННЯ 3 РОКИ на
 • 3 РОКИ на базі
 • РОКИ на базі базової
 • форму навчання до 22
 • навчання до 22 серпня - на
 • до 22 серпня - на
 • форму навчання до
 • серпня ТЕРМІН НАВЧАННЯ 4
 • НАВЧАННЯ 4
 • 4 РОКИ Громадяни країн
 • країн ближнього
 • країн ближнього і
 • і дальнього
 • дальнього зарубіжжя подають
 • зарубіжжя подають договір
 • подають договір (контракт)
 • (контракт) з
 • з гарантією повної
 • гарантією повної компенсації
 • повної компенсації витрат на
 • витрат на
 • на підготовку або
 • або цільове
 • або цільове навчання. Термін
 • навчання. Термін навчання
 • Термін навчання 3
 • 3 роки. Вступники
 • роки. Вступники подають
 • подають такі
 • такі документи: На
 • документи: На базі базової
 • базі базової загальної
 • базової загальної середньої
 • середньої освіти: -
 • освіти: - заяву на
 • заяву на ім’я
 • на ім’я начальника
 • начальника училища; -
 • училища; - документ про
 • документ про базову
 • про базову загальну
 • загальну середню
 • середню освіту -
 • освіту -
 • характеристику - медичну
 • медичну довідку
 • медичну довідку 086-У (з
 • 086-У (з відмітками
 • (з відмітками про
 • про щеплення, з
 • щеплення, з розгорнутими
 • з розгорнутими даними
 • даними аналізів,
 • аналізів, загальний
 • загальний аналіз крові,
 • аналіз крові, сечі, кал
 • крові, сечі, кал на я/глист,
 • кал на я/глист, не більше
 • я/глист, не більше 2-міс.
 • більше 2-міс. давності) -
 • давності) - довідку
 • довідку від
 • від лікаря-психіатра
 • лікаря-психіатра та
 • лікаря-нарколога; - шість
 • шість кольорових
 • фотокарток 3 х 4
 • 3 х 4 (без
 • 3 х 4 (без головного убору,
 • головного убору, біла
 • убору, біла сорочка, чорна
 • сорочка, чорна
 • чорна краватка). -
 • свідоцтво про
 • свідоцтво про народження,
 • про народження, документи
 • документи що дають
 • що дають право на
 • дають право на пільги,
 • на пільги, подаються
 • подаються особисто. -
 • особисто. - довідку з
 • довідку з
 • з ідентифікаційним
 • кодом. На
 • кодом. На базі повної
 • повної загальної середньої
 • училища; - сертифікат
 • сертифікат Українського
 • Українського центру
 • центру оцінювання
 • оцінювання якості
 • якості освіти з
 • освіти з математики не
 • з математики не нижче 124
 • не нижче 124 балів - за
 • 124 балів - за
 • - за 200-бальною шкалою
 • шкалою оцінювання
 • шкалою оцінювання (поточного
 • (поточного року) -
 • року) - сертифікат
 • сертифікат
 • центру оцінювання якості
 • якості освіти з української
 • з української мови та
 • мови та літератури
 • та літератури не нижче
 • не нижче 124 балів за
 • нижче 124 балів за
 • балів за 200-бальною шкалою
 • року) - атестат
 • року) - атестат про середню
 • про середню освіту чи
 • середню освіту чи диплом
 • чи диплом про
 • про закінчення
 • закінчення професійного
 • професійного навчального
 • навчального закладу - не
 • закладу - не нижче 4-х
 • - не нижче 4-х балів за
 • 4-х балів за 12-ти
 • за 12-ти бальною шкалою
 • бальною шкалою
 • шкалою оцінювання -
 • характеристику (для
 • (для абітурієнтів на
 • абітурієнтів на денну
 • на денну форму
 • форму навчання); -
 • навчання); - медичну
 • медичну довідку 086-У
 • довідку 086-У (з
 • 086-У (з відмітками про
 • відмітками про щеплення, з
 • даними аналізів, загальний
 • загальний аналіз
 • аналіз крові, сечі,
 • крові, сечі, кал на
 • сечі, кал на я/глист, не
 • на я/глист, не більше
 • не більше 2-міс.
 • 2-міс. давності) довідку
 • давності) довідку від
 • довідку від лікаря-психіатра
 • шість
 • фотокарток 3 х 4 (без
 • виписка з
 • виписка з трудової книжки
 • з трудової книжки (для тих,
 • книжки (для тих, хто
 • тих, хто працює); -
 • працює); - паспорт,
 • паспорт, приписне
 • приписне свідоцтво,
 • свідоцтво, військовий
 • військовий квиток і
 • квиток і документи, що
 • і документи, що дають
 • право на пільги,
 • подаються особисто. У
 • особисто. У паспорті
 • У паспорті необхідно мати
 • необхідно мати штамп групи
 • мати штамп групи крові та
 • групи крові та резус
 • та резус фактора
 • фактора довідку з
 • довідку з ідентифікаційним
 • кодом. Адреса
 • училища:
 • училища: 65028, м.
 • 65028, м. Одеса, вул.
 • м. Одеса, вул. Зовнішня,
 • вул. Зовнішня,
 • 130 Телефони: (0482)
 • (0482) 25-84-77 -
 • (0482) 25-84-77 - начальник
 • - начальник училища;
 • училища; 22-73-82 -
 • 22-73-82 - навчальна
 • - навчальна