Страницы: 1/0/0, 1/1/0

 • морський рибопромисловий
 • рибопромисловий технікум
 • технікум розташований
 • розташований на березі
 • на березі
 • березі Дністровського
 • лиману, що
 • лиману, що біля Чорного
 • що біля Чорного
 • Чорного моря. Технікум,
 • який розпочав
 • який розпочав свою
 • розпочав свою діяльність в
 • діяльність в 1945 році є
 • в 1945 році є єдиним
 • році є єдиним навчальним
 • навчальним закладом І
 • закладом І рівня
 • І рівня акредитації
 • акредитації підготовки
 • підготовки молодших
 • спеціалістів для
 • для рибної галузі
 • галузі України. За більш
 • більш ніж
 • більш ніж півстолітній
 • період підготував більше
 • підготував більше 12 тис.
 • більше 12 тис.
 • тис. спеціалістів, які
 • які працюють на
 • які працюють на суднах
 • на суднах рибного флоту,
 • рибного флоту,
 • флоту, рибообробних
 • підприємствах, на
 • підприємствах, на державних
 • на державних посадах,
 • посадах, в
 • в науково-дослідних
 • науково-дослідних
 • інститутах. Крім
 • того
 • того підготовлено 284
 • підготовлено 284
 • 284
 • для 27 країн
 • для 27 країн Африки, Азії
 • країн Африки, Азії та
 • Азії та Латинської
 • Латинської
 • Америки. Технікум готує
 • готує фахівців
 • готує фахівців за денною
 • за денною та заочною
 • денною та заочною формами
 • заочною формами навчання і
 • навчання і здійснює їх
 • і здійснює їх
 • їх підготовку на базі
 • на базі повної та
 • на базі повної та неповної
 • та неповної середньої
 • середньої школи за
 • школи за
 • за спеціальностями: •
 • спеціальність
 • Експлуатація техніки
 • промислового рибальства і
 • і аквакультури
 • кваліфікація -
 • кваліфікація - технік
 • - технік промислового
 • рибальства. •
 • спеціальність Зберігання,
 • Зберігання,
 • Рибництвоіаквакультура ,
 • - технікрибництва,
 • спеціалізація
 • - рибінспектор; •
 • - бухгалтер Основним
 • напрямами
 • напрямами діяльності
 • діяльності технікуму
 • технікуму є:•
 • є:• підготовка згідно
 • підготовка згідно з
 • згідно з державним
 • державним замовленням і
 • замовленням і договірними
 • і договірними
 • фахівців
 • освітньо-кваліфікаційного
 • рівня
 • рівня молодшого
 • молодшого спеціаліста для
 • спеціаліста для
 • для задоволення потреб
 • потреб економіки
 • потреб економіки України та
 • України та флоту
 • та флоту прибережних
 • прибережних підприємств
 • підприємств рибного
 • господарства; •
 • ; •
 • ; • освітня,
 • освітня, методична,
 • методична, видавнича,
 • видавнича,
 • фінансово-господарська,
 • ; • надання
 • ; • надання освітніх та
 • освітніх та інших
 • та інших послуг, не
 • послуг, не заборонених
 • не заборонених
 • України; •
 • України; • здійснення
 • здійснення зовнішніх
 • зовнішніх
 • здійснює підготовку
 • підготовку фахівців за
 • фахівців за державним
 • за державним замовленням
 • замовленням та
 • та контрактом.
 • контрактом. Студенти, які
 • Студенти, які зараховані
 • які зараховані на основі
 • на основі неповної
 • основі неповної загальної
 • загальної освіти,
 • освіти, отримують
 • отримують повну середню
 • повну середню освіту з
 • середню освіту з виданням
 • з виданням атестату
 • атестату державного
 • зразка. Технікум є
 • є юридичною
 • є юридичною особою, має
 • особою, має
 • має відокремлене майно,
 • майно,
 • майно, самостійний
 • баланс. Структурні
 • підрозділи
 • підрозділи технікуму є
 • технікуму є відділення,
 • є відділення, предметні
 • предметні (циклові
 • (циклові комісії), інші
 • комісії), інші
 • інші підрозділи для
 • для забезпечення навчального
 • навчального процесу
 • процесу та
 • соціально-побутових умов. У
 • умов. У технікумі
 • умов. У технікумі створена
 • створена відповідна
 • відповідна
 • база, до
 • база, до складу
 • база, до складу якої входять
 • якої входять два
 • входять два типові
 • типові
 • навчально-лабораторні
 • корпуси, а
 • корпуси, а також: •
 • а також: • лабораторії;•
 • лабораторії;• навчальні
 • навчальні кабінети;•
 • кабінети;•
 • навчально-методичний
 • кабінет;•
 • центр;•
 • центр;• навчальна водна
 • навчальна водна станція;•
 • водна станція;• полігон
 • полігон знарядь
 • знарядь рибальства;•
 • рибальства;•
 • навчально-виробничий
 • цех
 • соління та копчення риби;•
 • копчення риби;• спортивний
 • риби;• спортивний комплекс;•
 • комплекс;•
 • бібліотека з
 • з читальним
 • з читальним залом;•
 • залом;• гуртожиток
 • гуртожиток квартирного
 • квартирного типу;•
 • типу;• їдальня;• база
 • їдальня;• база відпочинку;•
 • база відпочинку;• медичний
 • медичний
 • пункт. Навчальні
 • кабінети
 • кабінети технікуму і
 • технікуму і лабораторії
 • і лабораторії в
 • в обласному
 • обласному огляді-конкурсі
 • огляді-конкурсі серед ВНЗ
 • серед ВНЗ І-ІІ рівнів
 • ВНЗ І-ІІ рівнів
 • рівнів акредитації Одеської
 • Одеської області
 • Одеської області входять в
 • процес забезпечують 68
 • забезпечують 68 викладачів
 • 68 викладачів -
 • - однодумців, що
 • однодумців, що свою
 • що свою діяльність
 • діяльність спрямовують на
 • спрямовують на підготовку
 • на підготовку сучасного
 • сучасного
 • спеціаліста, освітній
 • освітній рівень
 • освітній рівень якого
 • якого відповідає
 • відповідає високим
 • високим європейським
 • європейським стандартам.
 • стандартам. Серед них:
 • Серед них: удостоєні
 • них: удостоєні звання
 • Заслужений працівник
 • працівник народної
 • народної освіти
 • освіти України
 • України Малішенко А.В. і
 • Малішенко А.В. і Сафонов
 • А.В. і Сафонов Г.П., Лаврук
 • Г.П., Лаврук В.P.-
 • Лаврук В.P.- Відмінник
 • Відмінник народної
 • освіти України , 27
 • України , 27 викладачів
 • 27 викладачів мають вищу
 • мають вищу
 • вищу категорію. Це
 • талановиті і
 • талановиті і винахідливі
 • і винахідливі люди, їх
 • люди, їх відрізняє
 • їх відрізняє вміння
 • вміння розвивати у
 • розвивати у студентів
 • у студентів увагу,
 • уміння аналізувати,
 • самостійно робити
 • самостійно робити висновки,
 • робити висновки,
 • узагальнення. Всі
 • Всі свої
 • Всі свої зусилля, знання
 • зусилля, знання і тепло
 • знання і тепло душ,
 • тепло душ, багатства своїх
 • багатства своїх сердець
 • своїх сердець віддають
 • віддають студентам,
 • студентам, захоплюють в
 • захоплюють в пізнанні
 • в пізнанні доброго і
 • доброго і
 • і прекрасного. Творчий
 • Творчий підхід у
 • Творчий підхід у вирішенні
 • у вирішенні
 • педагогічних задач,
 • задач, постійний
 • задач, постійний пошук
 • пошук ефективних форм
 • ефективних форм і
 • форм і прийомів
 • прийомів навчання,
 • навчання, прагнення захопити
 • прагнення захопити своїм
 • захопити своїм предметом,
 • предметом, залучення
 • залучення студентів до
 • студентів до
 • роботи
 • роботи - все це
 • роботи - все це знаходить
 • все це знаходить місце в
 • місце в розроблених
 • в розроблених ними
 • ними методичних
 • методичних посібниках, які
 • посібниках, які
 • які неодноразово
 • займали призові
 • займали призові місця на
 • призові місця на виставках
 • на виставках -конкурсах
 • -конкурсах міст Одеси
 • міст Одеси та Києва,
 • Одеси та Києва, будучи
 • Києва, будучи авторами
 • авторами підручників
 • підручників та
 • та Галузевих
 • Галузевих стандартів для
 • стандартів для
 • для спеціальностей 5.091720
 • 5.091720
 • 5.091720 Зберігання,
 • консервування та
 • консервування та переробка
 • та переробка риби і
 • риби і
 • і морепродуктів та
 • та 5.130304
 • та 5.130304 Експлуатація
 • та аквакультури .
 • аквакультури . Йде
 • Йде постійний процес
 • постійний процес
 • процес відновлення
 • методичного
 • методичного забезпечення,
 • забезпечення, проводиться
 • проводиться робота
 • робота щодо
 • щодо вироблення та
 • вироблення та втілення в
 • та втілення в навчальний
 • в навчальний процес нових
 • процес нових освітніх
 • нових освітніх
 • технологій,
 • формування
 • формування особистості в
 • особистості в умовах
 • в умовах розвитку
 • розвитку української
 • української
 • державності. Приходьте
 • до нас
 • до нас вчитись. Тут
 • нас вчитись. Тут ви
 • Тут ви зустрінетесь з
 • зустрінетесь з педагогами,
 • з педагогами, які
 • які протягнуть вам
 • протягнуть вам руку
 • вам руку допомоги, не
 • допомоги, не дадуть
 • не дадуть втратити надію,
 • втратити надію, пасти
 • надію, пасти духом, навчать
 • духом, навчать вас тому,
 • навчать вас тому, чим
 • тому, чим володіють самі,
 • володіють самі, стануть
 • самі, стануть вашим
 • вашим вчителем і
 • вчителем і маяком в
 • і маяком в нелегкому
 • в нелегкому плаванні, яке
 • плаванні, яке називається
 • яке називається
 • життя. Технікум
 • сприяє
 • сприяє працевлаштуванню
 • працевлаштуванню
 • випускників.
 • Створена база
 • Створена база даних
 • база даних робочих місць і
 • робочих місць і місць
 • місць і місць
 • практики. Місцями
 • практики
 • практики забезпечені всі
 • забезпечені всі
 • всі спеціальності. Так,
 • Так, технологи
 • Так, технологи і
 • і промрибалки
 • промрибалки забезпечені
 • забезпечені плавпрактикою
 • плавпрактикою на суднах
 • на суднах як
 • суднах як дальнього
 • дальнього плавання
 • плавання (практично у всіх
 • (практично у всіх морях і
 • у всіх морях і океанах
 • і океанах світу), так і
 • світу), так і
 • так і прибережного
 • лову. Так
 • лову. Так технологи,
 • технологи, вивчаючи
 • вивчаючи теоретично
 • теоретично процеси
 • процеси переробки,
 • переробки, заморожування,
 • заморожування, всі види
 • всі види
 • види консервування риби
 • риби закріплюють
 • риби закріплюють практичні
 • практичні навички на
 • навички на берегових
 • на берегових
 • рибообробних
 • підприємствах в
 • підприємствах в містах:
 • в містах: Севастополь,
 • Севастополь, Одеса,
 • Одеса, Керч,
 • Керч, Бердянськ,
 • Бердянськ, Маріуполь,
 • Маріуполь, Ізмаїл,
 • Ізмаїл, Вилково,
 • Вилково,
 • Білгород-Дністровський. В
 • процесі практики
 • практики студенти -
 • студенти - промрибалки
 • - промрибалки засвоюють
 • засвоюють всі
 • всі технологічні
 • технологічні процеси,
 • з роботою зі знаряддями
 • зі знаряддями
 • рибальствами, що
 • що містить в собі
 • що містить в собі остропку,
 • в собі остропку, оснастку,
 • оснастку, ремонт та
 • ремонт та всі види
 • та всі види такелажних
 • види такелажних робіт.,
 • робіт., підготовку,
 • підготовку,
 • постановку, виловку
 • виловку улову та
 • виловку улову та інші
 • та інші
 • операції. Україна одна з
 • одна з
 • одна з найбагатших водними
 • водними ресурсами
 • водними ресурсами держава в
 • держава в Європі. В
 • в Європі. В її
 • В її водоймах, які
 • водоймах, які мають
 • які мають рибогосподарське
 • рибогосподарське значення,
 • значення,
 • і розвивається
 • і розвивається древнє
 • древнє заняття
 • заняття людства -
 • людства - рибальство.
 • - рибальство. Збагаченням,
 • Збагаченням, охороною
 • охороною водних живих
 • живих ресурсів, виконання
 • виконання
 • біомоніторингу,
 • регулюванням
 • регулюванням рибальства
 • та відтворенням
 • відтворенням рибних
 • рибних запасів
 • запасів піклуються рибна
 • піклуються рибна галузь.
 • рибна галузь. Набувши
 • Набувши теоретичних
 • теоретичних знань, на
 • знань, на практиці
 • на практиці студенти
 • студенти спеціальності
 • спеціальності 5.130033
 • 5.130033 Рибництво і
 • Рибництво і
 • і аквакультура
 • закріплюють їх
 • закріплюють їх і
 • їх і оволодівають
 • оволодівають навичками своєї
 • навичками своєї
 • своєї майбутньої
 • професії:
 • професії: володіння
 • володіння сучасними
 • сучасними навігаційними
 • навігаційними приладами,
 • приладами, пошуку,
 • пошуку, вилучення та
 • вилучення та знешкодження
 • та знешкодження
 • заборонених знарядь
 • знарядь лову,
 • знарядь лову, правила
 • правила рибальства,
 • рибальства, управління
 • управління водним і
 • водним і
 • і автотранспортом.
 • Особлива увага
 • увага приділяється вивченню
 • вивченню як
 • вивченню як водних, так і
 • водних, так і тих рослин
 • так і тих рослин та
 • рослин та безхребетних
 • безхребетних тварин, життя
 • тварин, життя яких
 • з водою. Студенти
 • спеціальності
 • спеціальності 5.050111
 • 5.050111
 • Бухгалтерський облік
 • облік під час
 • облік під час аудиторних
 • час аудиторних занять
 • занять засвоюють
 • засвоюють теоретичні
 • теоретичні основи
 • основи програми ІС:
 • програми ІС: Бухгалтерія
 • ІС: Бухгалтерія 7.7 для
 • 7.7 для України, яка
 • для України, яка на
 • яка на практиці дає
 • практиці дає можливість
 • дає можливість студентам
 • студентам організувати
 • організувати облік
 • облік кількох фірм
 • кількох фірм одночасно,
 • фірм одночасно, вести
 • вести облік
 • облік надходження
 • надходження виробничих
 • виробничих запасів на
 • запасів на підприємство
 • на підприємство і
 • і розрахунки з
 • розрахунки з
 • з постачальниками, вести
 • вести облік послуг
 • вести облік послуг сторонніх
 • послуг сторонніх
 • організацій, облік
 • облік
 • облік організацій на
 • на розрахунковому
 • на розрахунковому рахунку,
 • рахунку, облік
 • облік касових
 • касових операцій та з
 • операцій та з іноземною
 • та з іноземною валютою. На
 • валютою. На
 • На рибопромислових
 • підприємствах
 • підприємствах під час
 • під час технологічної
 • час технологічної практики
 • практики студенти
 • студенти
 • удосконалюють
 • теоретичні
 • теоретичні знання, вивчають
 • знання, вивчають
 • вивчають особливості
 • бухгалтерського
 • бухгалтерського обліку
 • обліку промисловості,
 • промисловості, практично
 • практично
 • реалізують набуті
 • набуті знання.
 • набуті знання. Базами
 • Базами практики наших
 • практики наших студентів є
 • наших студентів є
 • є рибообробні
 • України. Бібліотека є
 • є одним з
 • є одним з головних
 • з головних структурних
 • підрозділів технікуму.
 • технікуму. За станом
 • За станом на 2006
 • станом на 2006 рік
 • 2006 рік бібліотечний фонд
 • бібліотечний фонд складає
 • фонд складає не
 • не враховуючи
 • враховуючи періодичні
 • періодичні видання, 49.750
 • видання, 49.750
 • 49.750 примірників.
 • Забезпеченість
 • Забезпеченість підручниками
 • підручниками та
 • та навчальними
 • навчальними посібниками в
 • посібниками в середньому
 • в середньому становить
 • становить 95%.
 • 95%. Щорічно
 • Щорічно бібліотека
 • бібліотека здійснює
 • здійснює передплату
 • передплату періодичних
 • періодичних видань до 50
 • видань до 50
 • до 50 найменувань. До
 • До послуг
 • До послуг студентів
 • студентів використовується
 • міжбібліотечний
 • абонемент,
 • абонемент, відкритий
 • відкритий доступ до
 • доступ до фондів у
 • до фондів у читальних
 • у читальних залах,
 • залах, електронна
 • електронна доставка
 • доставка документів та
 • документів та електронна
 • та електронна пошта
 • пошта тощо. Питанням
 • тощо. Питанням
 • організації виховної
 • виховної роботи
 • виховної роботи піклується
 • піклується весь
 • весь педагогічний
 • педагогічний колективі,
 • колективі, студентська
 • студентська рада,
 • рада, студентський
 • студентський профком
 • профком технікуму.
 • технікуму. Традиційними
 • Традиційними є
 • є проведення свят
 • проведення свят Дня знань,
 • свят Дня знань, Останнього
 • знань, Останнього дзвоника,
 • дзвоника, Кращий
 • Кращий за
 • за професією , Дня
 • професією , Дня Перемоги,
 • Дня Перемоги, Міс Золота
 • Міс Золота Осінь ,
 • Золота Осінь , ККВ,
 • ККВ, спортивні
 • спортивні змагання для
 • змагання для юнаків,
 • для юнаків, читацькі
 • читацькі конференції,
 • конференції, зустрічі з
 • зустрічі з депутатами
 • з депутатами Верховної
 • Верховної Ради,
 • Ради, органів
 • органів місцевого
 • місцевого управління, з
 • управління, з випускниками
 • з випускниками технікуму,
 • технікуму,
 • передових
 • передових підприємств та
 • підприємств та організацій,
 • та організацій,
 • письменниками і
 • і художниками
 • і художниками міста. В
 • міста. В технікумі
 • технікумі
 • організуються
 • екскурсії в музеї
 • екскурсії в музеї міст
 • в музеї міст Одеси, Умані,
 • Одеси, Умані,
 • Умані, Севастополя, Ялти.
 • Ялти. Частими є
 • Ялти. Частими є відвідування
 • є відвідування вистав
 • вистав театрів м.
 • театрів м.
 • м. Одеси. Особливості
 • роботи на
 • на суднах промислового
 • промислового флоту і
 • флоту і берегових
 • і берегових підприємств
 • підприємств галузі
 • галузі визначаються
 • визначаються
 • нестандартними
 • фізичними і
 • фізичними і психічними
 • і психічними умовами
 • умовами великого
 • великого фізичного
 • фізичного навантаження.
 • навантаження. Діяти в
 • Діяти в складних
 • в складних умовах моря
 • умовах моря важко без
 • моря важко без хорошої
 • без хорошої фізичної
 • фізичної підготовки.
 • підготовки.
 • Спортивно-масова робота
 • робота викладачів
 • робота викладачів фізичного
 • фізичного виховання
 • виховання технікуму
 • технікуму
 • направлена на
 • на формування у
 • на формування у студентів
 • у студентів фізичного
 • фізичного
 • загартування,
 • спритності, сили.
 • спритності, сили. Цьому
 • сили. Цьому сприяє робота
 • сприяє робота спортивних
 • робота спортивних секцій.
 • секцій. Команди
 • Команди спортсменів
 • спортсменів технікуму
 • технікуму постійно
 • постійно приймають
 • приймають участь в
 • участь в спортивних
 • в спортивних змаганнях та
 • змаганнях та
 • та олімпіадах,
 • займаючи призові
 • займаючи призові місця.
 • призові місця. Спортивні
 • Спортивні походи,
 • походи, турніри, ціла
 • турніри, ціла низка
 • ціла низка спортивних
 • спортивних змагань, що
 • змагань, що проводяться
 • що проводяться в
 • в технікумі,
 • технікумі, захоплюють всіх
 • захоплюють всіх студентів.
 • всіх студентів.
 • технікуму А. В.
 • технікуму А. В. Малішенко
 • А. В. Малішенко Всі
 • Всі студенти
 • студенти технікуму на
 • технікуму на період
 • на період навчання
 • навчання забезпечуються
 • забезпечуються гуртожитком.
 • гуртожитком.
 • Гуртожиток
 • квартирного типу,
 • квартирного типу, в кімнатах
 • типу, в кімнатах якого
 • кімнатах якого проживають
 • проживають 2-3 чол.,
 • 2-3 чол., має всі
 • чол., має всі умови для
 • всі умови для комфортного
 • для комфортного проживання і
 • проживання і дозвілля.
 • і дозвілля. Під
 • Під керівництвом
 • керівництвом досвідчених
 • досвідчених
 • вихователів вони
 • вони вчаться
 • вони вчаться спілкуванню,
 • спілкуванню,
 • толерантності,
 • до нас вчитись
 • до нас вчитись Тут ви
 • Тут ви знайдете
 • ви знайдете вірних друзів,
 • своє життя з морем,
 • життя з морем, яке
 • з морем, яке любить
 • любить розумних, сильних,
 • розумних, сильних, сміливих
 • сильних, сміливих і
 • відважних