Страницы: 1/0/0

 • Відповідно до плану заходів
 • до плану заходів залучення
 • залучення зовнішньої
 • зовнішньої допомоги
 • допомоги
 • Європейської Комісії
 • Комісії у рамках
 • Комісії у рамках TAIEX на І
 • рамках TAIEX на І півріччя
 • на І півріччя 2012 року,
 • 2012 року,
 • року, затвердженого Першим
 • Першим
 • України –
 • України – Міністром
 • – Міністром економічного
 • економічного розвитку та
 • розвитку та торгівлі
 • та торгівлі України
 • України Клюєвим А.П.
 • Клюєвим А.П. (доручення
 • А.П. (доручення від
 • від 17.09.2011 №
 • 17.09.2011 №
 • № 42062/1/1-11), та
 • та запрошення
 • та запрошення Європейської
 • Комісії
 • ELARG/D2/TAIEX/AZ/LI
 • Ares (2012)
 • Ares (2012) від 27
 • (2012) від 27 квітня 2012
 • 27 квітня 2012 року, у
 • 2012 року, у період з 29
 • у період з 29 травня по
 • з 29 травня по 02 червня
 • по 02 червня 2012 року
 • червня 2012 року делегація
 • року делегація Державного
 • (далі –
 • – Держрибагентство
 • України)
 • України) здійснила візит
 • здійснила візит до
 • візит до Фінляндської
 • Фінляндської
 • Республіки. Основною
 • метою
 • метою відрядження було
 • відрядження було вивчення
 • було вивчення належної
 • належної практики
 • практики держав-членів
 • держав-членів ЄС у
 • ЄС у сфері
 • у сфері податкової
 • податкової системи, яка діє
 • системи, яка діє щодо
 • яка діє щодо галузі рибного
 • галузі рибного
 • рибного господарства та
 • та соціально-економічних
 • заходів з
 • заходів з управління
 • з управління рибним
 • рибним господарством,
 • господарством,
 • відповідно до умов
 • до умов
 • до умов СОТ. Представники
 • Регіонального центру
 • центру
 • центру економічного
 • розвитку,
 • розвитку, транспорту та
 • транспорту та екології
 • та екології
 • південно-західної
 • Фінляндії пан
 • Фінляндії пан Карі
 • пан Карі Ранта-ахо та пан
 • Ранта-ахо та пан Віллє
 • та пан Віллє Турта, надали
 • Турта, надали детальну
 • надали детальну інформацію
 • інформацію стосовно
 • стосовно обсягів
 • обсягів фінансування
 • фінансування та
 • та напрямів
 • напрямів субсидіювання
 • субсидіювання рибного
 • господарства, формах
 • формах взаємодії
 • взаємодії користувачів
 • користувачів водних живих
 • живих ресурсів та органів
 • та органів
 • органів управління рибного
 • в частині
 • в частині отримання
 • отримання субсидій.
 • субсидій. Субсидіювання
 • господарства у ЄС суворо
 • у ЄС суворо
 • суворо регламентується як
 • як на рівні
 • як на рівні ЄС, так і на
 • рівні ЄС, так і на
 • так і на національному
 • рівні. Зокрема,
 • Зокрема, відповідно до Плану
 • до Плану дій,
 • до Плану дій, прийнятого
 • прийнятого рішенням
 • рішенням Комісії ЄС від
 • Комісії ЄС від
 • ЄС від 20.11.2007 р., у
 • р., у Фінляндії
 • р., у Фінляндії розроблено
 • розроблено національні
 • національні програми
 • програми з
 • з аквакультури,
 • аквакультури, професійного
 • професійного рибальства
 • рибальства та
 • та розвитку
 • розвитку переробки і
 • переробки і торгівлі рибою.
 • і торгівлі рибою. Основними
 • рибою. Основними
 • пріоритетами для
 • для надання
 • для надання допомоги
 • допомоги Європейським
 • Європейським фондом
 • фондом рибного
 • господарства є: -допомога
 • є: -допомога флоту у
 • флоту у пристосуванні
 • у пристосуванні
 • видобувних
 • потужностей та
 • потужностей та рибальських
 • та рибальських зусиль до
 • зусиль до наявної
 • до наявної кількості
 • кількості рибних
 • ресурсів; -підтримка
 • різних галузей
 • галузей виробництва
 • (аквакультура,
 • (аквакультура, переробка,
 • переробка,
 • продаж); -надання
 • допомоги діяльності з
 • з забезпечення
 • спільних
 • спільних інтересів
 • інтересів
 • галузі; -підтримка сталого
 • сталого розвитку
 • сталого розвитку територій,
 • територій, залежних
 • залежних від рибного
 • від рибного
 • технічної
 • технічної підтримки
 • підтримки
 • країнам-членам ЄС
 • ЄС для
 • ЄС для забезпечення
 • забезпечення доступності
 • доступності
 • допомоги. Субсидії з
 • з
 • з Європейського фонду
 • фонду рибного
 • фонду рибного господарства
 • господарства отримують
 • отримують малі та
 • малі та середні
 • та середні підприємства
 • підприємства (із річним
 • (із річним
 • річним торгівельним обігом
 • обігом не більше
 • обігом не більше 50 млн
 • більше 50 млн євро, що
 • млн євро, що залучають у
 • що залучають у виробництво
 • у виробництво не більше
 • не більше 250
 • більше 250 працівників),
 • працівників), державні та
 • державні та
 • та муніципальні
 • організації та
 • організації та навчальні
 • та навчальні заклади.
 • заклади. Розмір
 • Розмір дотацій
 • дотацій варіюється залежно
 • варіюється залежно від
 • залежно від напряму дій:
 • напряму дій:
 • дій: компенсуються
 • інвестиції в
 • інвестиції в риболовецькі
 • в риболовецькі судна,
 • судна, різноманітність
 • різноманітність
 • знарядь лову та
 • знарядь лову та їхній
 • лову та їхній захист на
 • захист на суднах більше
 • на суднах більше 12 метрів
 • більше 12 метрів (морське
 • метрів (морське рибальство
 • рибальство та
 • та регіональне
 • регіональне
 • співробітництво) – 30%,
 • – 30%, інвестиції
 • – 30%, інвестиції у
 • у прибережне
 • прибережне рибальство (на
 • рибальство (на суднах
 • (на суднах менше 12
 • менше 12 метрів) – 50%,
 • 12 метрів) – 50%,
 • – 50%, аквакультурне
 • виробництво –
 • виробництво – 30%,
 • – 30%, рибальство у
 • рибальство у внутрішніх
 • у внутрішніх водах – 50%,
 • водах – 50%, переробка
 • – 50%, переробка та оптова
 • та оптова торгівля
 • оптова торгівля рибою –
 • рибою – 20%, заходи,
 • – 20%, заходи, спрямовані
 • заходи, спрямовані на стале
 • на стале рибальство
 • стале рибальство та захист
 • та захист довкілля
 • захист довкілля – 90%
 • – 90% (збитки,
 • 90% (збитки, спричинені
 • спричинені сірим тюленем,
 • сірим тюленем,
 • тюленем, компенсуються у
 • у повному
 • у повному обсязі). Окрім
 • обсязі). Окрім цього,
 • Окрім цього, об’єднанням
 • об’єднанням рибалок
 • рибалок частково
 • частково компенсують
 • компенсують видатки,
 • видатки, пов’язані з
 • пов’язані з організацію
 • з організацію різних
 • різних видів
 • видів співробітництва
 • співробітництва (ланцюгів
 • (ланцюгів
 • виробництва,
 • переробки,
 • переробки, перевезення,
 • перевезення, маркетингу),
 • маркетингу), розвитком
 • розвитком
 • кваліфікації,
 • кваліфікації, тренінгами з
 • тренінгами з безпеки і
 • з безпеки і
 • і впровадження
 • технічних
 • технічних інновацій, які не
 • інновацій, які не збільшують
 • які не збільшують
 • промислове зусилля,
 • зусилля,
 • зусилля, підвищення
 • кваліфікації рибалок, яким
 • рибалок, яким менше 40
 • яким менше 40 років; за
 • 40 років; за списання
 • за списання судна на
 • судна на брухт екіпаж
 • на брухт екіпаж отримує
 • екіпаж отримує разове
 • разове відшкодування.
 • відшкодування. Слід
 • зазначити, що молоді
 • що молоді (молодше 40
 • (молодше 40 років)
 • 40 років) рибалки
 • рибалки отримують
 • отримують винагороду за
 • винагороду за придбання
 • за придбання першого судна
 • першого судна – не
 • судна – не більше ніж 15%
 • не більше ніж 15% від його
 • ніж 15% від його вартості,
 • його вартості, але не
 • але не більше 50 тис.
 • не більше 50 тис. євро – за
 • 50 тис. євро – за умови, що
 • – за умови, що вік судна
 • що вік судна 5-30
 • судна 5-30 років, воно
 • років, воно призначене
 • воно призначене для
 • для морського
 • морського рибальства,
 • рибальства, довжина менше
 • довжина менше 24 м. Слід
 • менше 24 м. Слід
 • м. Слід зазначити, що
 • що підприємства,
 • що підприємства, які
 • які завдають шкоди
 • завдають шкоди
 • шкоди навколишньому
 • середовищу,
 • середовищу, виплачують
 • виплачують значні
 • значні компенсації. Для
 • компенсації. Для цих коштів
 • Для цих коштів створено
 • коштів створено спеціальний
 • спеціальний фонд,
 • фонд, який
 • який використовується
 • використовується виключно на
 • виключно на
 • екосистем, на які
 • екосистем, на які було
 • на які було спрямовано
 • спрямовано негативну
 • негативну дію. Зустріч
 • дію. Зустріч із
 • із представниками
 • представниками митниці
 • митниці паном Самі
 • паном Самі Суоміненом
 • Самі Суоміненом та пані
 • та пані Сірпою
 • пані Сірпою Ліндберг також
 • Ліндберг також була
 • також була інформативною.
 • інформативною. Розглянуто
 • Розглянуто питання
 • питання щодо
 • щодо компенсації
 • компенсації вартості палива
 • вартості палива рибалкам
 • палива рибалкам та митного
 • та митного
 • митного оподаткування
 • продукції рибальства
 • рибальства державою
 • державою прапора під час
 • прапора під час ввезення
 • під час ввезення на свою
 • на свою
 • свою територію. Слід
 • зазначити, що принцип
 • що принцип компенсації у
 • компенсації у ЄС
 • у ЄС передбачає
 • передбачає відшкодування
 • відшкодування акцизного
 • акцизного збору за
 • збору за паливо, яке
 • за паливо, яке було
 • яке було придбане
 • придбане