Страницы: 1/0/0

 • заповнення відповідної
 • відповідної форми запиту
 • форми запиту
 • має містити: -
 • містити: - прізвище,
 • поштову адресу або адресу
 • такий є); -
 • інформації або
 • інформації або вид, назву,
 • назву, реквізити чи зміст
 • зміст документа, щодо
 • якого зроблено запит
 • запит (якщо
 • запит (якщо запитувачу це
 • запитувачу це
 • підпис і дату (за умови
 • дату (за умови надання
 • надання запиту в
 • запиту в письмовій
 • в письмовій формі). До
 • формі). До апарату
 • апарату Державного
 • України запит може
 • запит може бути
 • може бути подано: -
 • подано: - на поштову
 • на поштову адресу: вул.
 • адресу: вул. Січових
 • Стрільців, 45 А, м.
 • 45 А, м. Київ, 04053
 • А, м. Київ, 04053 (на
 • 04053 (на
 • конверті зазначити
 • Публічна
 • інформація ); -
 • (044) 272-20-32; -
 • 272-20-32; -
 • darg@darg.gov.ua; -
 • в усній
 • в усній формі на
 • формі на особистому
 • на особистому прийомі за
 • прийомі за адресою:
 • за адресою: м. Київ, вул.
 • Стрільців, 45 А,
 • 45 А, кабінет №6
 • А, кабінет №6 (понеділок –
 • №6 (понеділок – четвер – з
 • – четвер – з 9.00 до
 • – з 9.00 до 18.00,
 • до 18.00, п’ятниця –з
 • п’ятниця –з 9.00 до
 • –з 9.00 до 16.45,
 • до 16.45, обідня перерва –
 • обідня перерва – з 13.00
 • – з 13.00 до
 • 13.00 до
 • 13.45). Відповідь на
 • реєстрації запиту. У
 • разі якщо
 • разі якщо запит на
 • якщо запит на інформацію
 • стосується інформації,
 • для захисту життя
 • для захисту життя чи свободи
 • свободи особи, інформації
 • інформації щодо стану
 • харчових продуктів і
 • продуктів і
 • аварій,
 • небезпечних природних явищ
 • природних явищ та інших
 • явищ та інших
 • інших надзвичайних
 • сталися або можуть
 • і загрожують безпеці
 • протягом 48
 • протягом 48 годин з часу
 • 48 годин з часу отримання
 • з часу отримання
 • запиту. У разі
 • разі якщо запит
 • разі якщо запит стосується
 • великого обсягу
 • пошуку інформації
 • в письмовій формі не
 • запит надається
 • безоплатно. У
 • разі якщо запитувана
 • якщо запитувана інформація
 • 10 сторінок, про це протягом
 • робочих днів з
 • днів з дня реєстрації
 • дня реєстрації запиту
 • запиту повідомляється
 • повідомляється запитувач
 • запитувач із
 • зазначенням обсягу
 • обсягу фактичних витрат,
 • із копіюванням або друком
 • або друком документів,
 • документів, реквізитів
 • реквізитів і
 • порядку відшкодування
 • витрат. Надання інформації
 • здійснюється протягом
 • протягом трьох робочих днів
 • витрат. У
 • задоволенні запиту
 • запиту може бути відмовлено
 • бути відмовлено у таких
 • випадках: 1)
 • господарства України або
 • або його
 • або його територіальний
 • територіальний орган не
 • орган не володіють і
 • не володіють і не
 • відповідно до їх
 • їх компетенції,
 • компетенції, передбаченої
 • передбаченої
 • володіти інформацією, щодо
 • запит; 2)
 • запит; 2) інформація,
 • запитується, належить до
 • до категорії інформації
 • обмеженим доступом; 3)
 • доступом; 3) запитувач
 • оплатив фактичні витрати,
 • з копіюванням або
 • документів, відповідно до
 • до пункту 5 цих
 • 5 цих Приміток; 4)
 • Приміток; 4) не
 • не дотримано вимог
 • дотримано вимог щодо
 • вимог щодо складання та
 • складання та подання
 • запиту на інформацію,
 • інформацію, передбачених
 • статті 19 Закону України
 • 19 Закону України
 • до публічної інформації ,
 • саме не зазначено: -
 • формі). Форму для
 • подання запиту
 • запиту на отримання
 • інформації, розпорядником
 • розпорядником якої
 • якої є Державне
 • та його територіальні
 • територіальні
 • органи можна
 • завантажити за