Страницы: 1/0/0, 1/1/0, 1/2/0

 • Надання публічної
 • інформації
 • Державним
 • Державним агентством рибного
 • агентством рибного
 • рибного господарства
 • України
 • України здійснюється у
 • здійснюється у відповідь на
 • у відповідь на запит на
 • на запит на отримання
 • на отримання публічної
 • публічної
 • метою
 • метою спрощення
 • метою спрощення процедури
 • процедури оформлення
 • оформлення запитів на
 • запитів на інформацію
 • на інформацію
 • пропонуємо подавати
 • подавати запит
 • подавати запит шляхом
 • шляхом заповнення
 • заповнення відповідних
 • відповідних форм запитів
 • форм запитів на
 • запитів на
 • інформацію. Запит
 • на
 • на інформацію має
 • інформацію має
 • має містити: 1)
 • ім’я
 • ім’я (найменування)
 • (найменування) запитувача,
 • запитувача, поштову
 • поштову адресу або
 • адресу або адресу
 • або адресу електронної
 • електронної пошти, а
 • пошти, а також номер
 • а також номер засобу
 • номер засобу зв’язку, якщо
 • зв’язку, якщо такий
 • якщо такий є; 2)
 • є; 2) загальний опис
 • загальний опис інформації
 • опис інформації або вид,
 • або вид, назву,
 • вид, назву, реквізити чи
 • реквізити чи зміст
 • чи зміст документа, щодо
 • документа, щодо якого
 • щодо якого зроблено
 • зроблено запит, якщо
 • запит, якщо запитувачу
 • якщо запитувачу це
 • це відомо; 3) підпис
 • відомо; 3) підпис і дату за
 • підпис і дату за умови
 • дату за умови подання
 • подання запиту в
 • запиту в письмовій
 • в письмовій
 • формі. Запит може
 • може бути
 • може бути поданий:
 • поданий: на
 • на поштову
 • поштову адресу: 04053,
 • адресу: 04053, м. Київ,
 • 04053, м. Київ, вул.
 • Київ, вул. Артема, 45 а
 • Артема, 45 а (на конверті
 • 45 а (на конверті
 • конверті вказувати:
 • Публічна
 • Публічна інформація );
 • інформація ); на
 • на електронну
 • електронну адресу:
 • адресу:
 • darg@darg.gov.ua;
 • телефаксом:
 • (44)
 • (44) 486-29-61; (44)
 • 486-29-61; (44)
 • (44)
 • на
 • на інформацію
 • може бути подано
 • бути подано запитувачем
 • запитувачем особисто до
 • особисто до
 • до спеціального
 • структурного
 • структурного підрозділу,
 • підрозділу, який
 • який організовує в
 • організовує в установленому
 • в установленому порядку
 • порядку доступ до
 • доступ до публічної
 • до публічної інформації,
 • інформації,
 • розпорядником якої
 • якої є Державне
 • якої є Державне агентство
 • рибного
 • господарства України:
 • України: 04053, м.
 • України: 04053, м. Київ,
 • вул. Артема, 45 а,
 • Артема, 45 а, кімната №
 • а, кімната №
 • № 5. Форми
 • запитів можна
 • запитів можна отримати в
 • можна отримати в Державному
 • в Державному агентстві
 • України за адресою:
 • за адресою: вул.
 • адресою: вул. Артема, 45 а,
 • 45 а, кімната №
 • № 5. У запиті
 • запиті необхідно
 • запиті необхідно зазначити
 • зазначити спосіб
 • спосіб отримання
 • отримання
 • на запит на
 • надається у
 • надається у спосіб, обраний
 • у спосіб, обраний
 • обраний запитувачем,
 • днів з дня надходження
 • дня надходження
 • запиту. У
 • разі коли
 • разі коли запит на
 • коли запит на інформацію
 • на інформацію стосується
 • стосується інформації,
 • необхідної для
 • для захисту життя
 • для захисту життя чи свободи
 • життя чи свободи особи,
 • свободи особи, інформації
 • інформації щодо стану
 • щодо стану
 • стану навколишнього
 • природного середовища,
 • середовища, якості
 • якості харчових
 • харчових продуктів і
 • продуктів і предметів
 • і предметів побуту, аварій,
 • побуту, аварій,
 • аварій, катастроф,
 • небезпечних природних явищ
 • природних явищ та інших
 • явищ та інших надзвичайних
 • інших надзвичайних ситуацій,
 • ситуацій, що
 • що сталися або
 • сталися або можуть статися
 • або можуть статися і
 • статися і загрожують
 • загрожують безпеці
 • безпеці громадян,
 • громадян, відповідь
 • відповідь надається протягом
 • надається протягом 48 годин
 • протягом 48 годин з дня
 • годин з дня отримання
 • дня отримання
 • запиту. У разі
 • разі коли запит
 • запит стосується надання
 • надання великого
 • надання великого обсягу
 • обсягу інформації або
 • інформації або потребує
 • або потребує пошуку
 • пошуку інформації
 • інформації серед
 • серед значної
 • значної кількості даних,
 • кількості даних, строк
 • даних, строк розгляду запиту
 • розгляду запиту може бути
 • запиту може бути
 • бути продовжено до 20
 • до 20 робочих днів
 • до 20 робочих днів з
 • днів з обґрунтуванням
 • обґрунтуванням такого
 • такого продовження.
 • продовження. Про
 • Про продовження строку
 • продовження строку
 • строку запитувачу
 • повідомляється в
 • повідомляється в письмовій
 • в письмовій формі не
 • формі не пізніше ніж
 • не пізніше ніж протягом
 • робочих днів з дня
 • надходження
 • на запит
 • на запит надається
 • надається
 • безоплатно. У разі
 • разі коли запитувана
 • запитувана інформація
 • інформація містить
 • містить документи
 • документи обсягом понад
 • обсягом понад 10
 • понад 10 сторінок, про це
 • сторінок, про це протягом
 • надходження запиту
 • запиту повідомляється
 • повідомляється запитувачу
 • запитувачу із
 • із зазначенням обсягу
 • зазначенням обсягу фактичних
 • обсягу фактичних витрат,
 • із копіюванням або
 • копіюванням або друком
 • або друком документів, та
 • документів, та
 • та реквізитів і
 • і порядку
 • і порядку відшкодування
 • відшкодування таких витрат.
 • таких витрат. Надання
 • витрат. Надання інформації
 • здійснюється протягом
 • протягом трьох
 • протягом трьох робочих днів
 • робочих днів після
 • днів після підтвердження
 • підтвердження оплати
 • оплати вартості
 • вартості фактичних
 • фактичних
 • витрат. У
 • задоволенні
 • задоволенні запиту може
 • може бути відмовлено у
 • відмовлено у таких
 • у таких
 • випадках: 1)
 • господарства України не
 • України не володіє і не
 • відповідно до його
 • до його
 • до його компетенції,
 • передбаченої
 • законодавством, володіти
 • володіти
 • володіти інформацією, щодо
 • щодо якої
 • щодо якої зроблено
 • зроблено
 • запит; 2)
 • інформація, що
 • інформація, що запитується,
 • що запитується, належить
 • належить до
 • до категорії
 • категорії інформації з
 • інформації з обмеженим
 • з обмеженим
 • доступом; 3)
 • запитувач не
 • запитувач не оплатив
 • не оплатив фактичні
 • фактичні витрати,
 • з копіюванням або друком
 • або друком
 • друком документів,
 • відповідно до пункту 10 цих
 • до пункту 10 цих
 • 10 цих
 • не дотримано
 • не дотримано вимог до
 • вимог до складення та
 • до складення та подання
 • та подання запиту на
 • запиту на інформацію,
 • на інформацію, передбачених
 • передбачених частиною
 • статті 19 Закону
 • 19 Закону України Про
 • до публічної інформації ,
 • інформації , а саме не
 • а саме не зазначено:
 • саме не зазначено:
 • батькові (найменування)
 • запитувача,
 • запитувача, поштову
 • поштову адресу або
 • адресу або адресу
 • або адресу електронної
 • електронної пошти, а також
 • пошти, а також номер
 • а також номер засобу
 • (якщо такий є); -
 • є); - загальний
 • опис інформації або
 • інформації або вид,
 • або вид, назву,
 • назву, реквізити чи зміст
 • реквізити чи зміст
 • чи зміст документа, щодо
 • щодо якого
 • щодо якого зроблено запит
 • зроблено запит (якщо
 • запит (якщо запитувачу це
 • запитувачу це відомо);
 • це відомо); -
 • - підпис і
 • підпис і дату (за
 • і дату (за умови подання
 • (за умови подання
 • подання письмового
 • запиту). Форма для
 • для подання
 • для подання запиту на
 • запиту на отримання
 • на отримання публічної
 • публічної інформації
 • інформації від
 • від юридичної особи в
 • юридичної особи в
 • особи в письмовому вигляді
 • вигляді
 • громадян без статусу
 • без статусу юридичної
 • особи в письмовому
 • в письмовому вигляді
 • завантажити Форма
 • для подання запиту
 • подання запиту на
 • отримання публічної
 • публічної інформації від
 • інформації від фізичної
 • від фізичної особи в
 • вигляді завантажити