Страницы: 1/0/0, 1/1/0, 1/2/0, 1/3/0

 • Закон України Про
 • України Про доступ до
 • доступ до публічної
 • до публічної інформації
 • інформації
 • Цей Закон
 • Закон визначає
 • Закон визначає порядок
 • порядок здійснення
 • здійснення та
 • та забезпечення права
 • забезпечення права кожного
 • права кожного на доступ
 • на доступ до
 • доступ до інформації, що
 • інформації, що знаходиться у
 • що знаходиться у
 • у володінні
 • суб'єктів
 • суб'єктів владних
 • владних повноважень,
 • повноважень, інших
 • інших розпорядників
 • розпорядників
 • публічної
 • інформації,
 • інформації, визначених цим
 • визначених цим Законом,
 • цим Законом, та
 • та інформації, що
 • інформації, що
 • що становить
 • суспільний
 • суспільний
 • I.
 • I. ЗАГАЛЬНІ
 • I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 • ПОЛОЖЕННЯ
 • Стаття 1.
 • 1. Публічна
 • 1. Публічна інформація 1.
 • інформація 1. Публічна
 • Публічна інформація
 • інформація - це
 • - це відображена та
 • це відображена та
 • та задокументована
 • будь-якими
 • будь-якими засобами та
 • засобами та на
 • та на будь-яких носіях
 • будь-яких носіях інформація,
 • носіях інформація, що була
 • що була отримана
 • була отримана або створена
 • або створена в процесі
 • створена в процесі виконання
 • процесі виконання
 • суб'єктами владних
 • владних
 • владних повноважень своїх
 • своїх обов'язків,
 • своїх обов'язків,
 • передбачених чинним
 • чинним
 • чинним законодавством, або
 • або яка
 • або яка знаходиться у
 • знаходиться у володінні
 • у володінні суб'єктів
 • суб'єктів владних
 • владних повноважень,
 • повноважень, інших
 • інших розпорядників
 • розпорядників публічної
 • публічної інформації,
 • інформації,
 • визначених цим
 • цим Законом. 2.
 • цим Законом. 2. Публічна
 • Публічна інформація є
 • інформація є
 • є відкритою, крім
 • крім випадків,
 • крім випадків, встановлених
 • встановлених
 • законом. Стаття 2.
 • 2. Мета і
 • 2. Мета і сфера дії
 • і сфера дії Закону 1.
 • дії Закону 1. Метою цього
 • Метою цього Закону є
 • цього Закону є
 • є забезпечення
 • прозорості та
 • прозорості та відкритості
 • суб'єктів владних
 • владних повноважень і
 • повноважень і створення
 • і створення механізмів
 • механізмів
 • реалізації права
 • права кожного на
 • права кожного на доступ до
 • на доступ до публічної
 • до публічної
 • інформації. 2. Цей
 • Цей Закон не
 • Цей Закон не поширюється
 • не поширюється на
 • на відносини щодо
 • відносини щодо отримання
 • щодо отримання інформації
 • інформації суб'єктами
 • суб'єктами владних
 • владних повноважень
 • повноважень при
 • при здійсненні ними
 • здійсненні ними своїх
 • ними своїх функцій, а
 • функцій, а також на
 • а також на відносини у
 • на відносини у сфері
 • у сфері звернень
 • звернень громадян, які
 • громадян, які регулюються
 • які регулюються спеціальним
 • спеціальним
 • законом. Стаття 3.
 • 3. Гарантії
 • 3. Гарантії
 • забезпечення права
 • права на доступ
 • права на доступ до
 • доступ до публічної
 • публічної інформації 1.
 • інформації 1. Право на
 • Право на доступ до
 • на доступ до публічної
 • до публічної інформації
 • інформації
 • гарантується: 1)
 • обов'язком
 • обов'язком розпорядників
 • розпорядників інформації
 • інформації надавати
 • надавати та
 • та оприлюднювати
 • оприлюднювати інформацію,
 • інформацію, крім
 • крім випадків,
 • випадків, передбачених
 • передбачених законом; 2)
 • законом; 2)
 • визначенням
 • розпорядником
 • розпорядником інформації
 • інформації спеціальних
 • спеціальних структурних
 • структурних
 • підрозділів або
 • або посадових
 • або посадових осіб, які
 • осіб, які організовують
 • які організовують у
 • у встановленому
 • встановленому порядку
 • порядку доступ до
 • доступ до публічної
 • до публічної інформації,
 • інформації, якою він
 • якою він володіє; 3)
 • він володіє; 3)
 • максимальним
 • спрощенням
 • спрощенням процедури подання
 • процедури подання запиту та
 • подання запиту та отримання
 • та отримання
 • інформації; 4)
 • доступом до
 • доступом до засідань
 • до засідань колегіальних
 • колегіальних суб'єктів
 • суб'єктів владних
 • владних
 • повноважень, крім
 • крім випадків,
 • крім випадків, передбачених
 • передбачених
 • законодавством; 5)
 • здійсненням
 • парламентського,
 • парламентського,
 • громадського та
 • та державного
 • та державного контролю за
 • контролю за дотриманням
 • за дотриманням прав на
 • прав на доступ до
 • на доступ до публічної
 • до публічної
 • інформації; 6)
 • юридичною
 • юридичною відповідальністю
 • відповідальністю за
 • за порушення
 • порушення законодавства
 • законодавства про доступ
 • про доступ до
 • доступ до публічної
 • публічної
 • інформації. Стаття 4.
 • 4. Принципи
 • 4. Принципи забезпечення
 • забезпечення доступу до
 • доступу до публічної
 • до публічної
 • інформації 1. Доступ
 • Доступ до
 • Доступ до публічної
 • публічної інформації
 • інформації відповідно до
 • відповідно до цього Закону
 • до цього Закону
 • Закону здійснюється на
 • на
 • на принципах: 1)
 • прозорості та
 • прозорості та відкритості
 • та відкритості діяльності
 • діяльності суб'єктів
 • суб'єктів владних
 • владних
 • повноважень; 2)
 • вільного
 • вільного отримання та
 • отримання та поширення
 • та поширення інформації,
 • інформації, крім
 • крім обмежень,
 • обмежень, встановлених
 • встановлених законом; 3)
 • законом; 3)
 • рівноправності,
 • незалежно від
 • незалежно від ознак раси,
 • від ознак раси,
 • раси, політичних,
 • релігійних та
 • релігійних та інших
 • та інших переконань,
 • переконань, статі,
 • статі, етнічного та
 • етнічного та соціального
 • та соціального походження,
 • походження, майнового
 • майнового стану,
 • стану, місця
 • місця проживання, мовних
 • проживання, мовних або інших
 • мовних або інших
 • інших
 • II.
 • II. ПОРЯДОК
 • II. ПОРЯДОК ДОСТУПУ ДО
 • ДОСТУПУ ДО
 • ДО
 • 5.
 • 5. Забезпечення
 • Забезпечення доступу до
 • доступу до
 • до інформації 1. Доступ
 • Доступ до
 • Доступ до інформації
 • інформації забезпечується
 • забезпечується шляхом: 1)
 • шляхом: 1)
 • систематичного та
 • та оперативного
 • та оперативного
 • оприлюднення
 • інформації: в
 • інформації: в офіційних
 • офіційних друкованих
 • друкованих
 • виданнях; на
 • офіційних
 • офіційних веб-сайтах в
 • веб-сайтах в мережі
 • в мережі Інтернет; на
 • Інтернет; на
 • інформаційних
 • стендах; будь-яким іншим
 • іншим
 • іншим способом; 2) надання
 • надання інформації
 • надання інформації за
 • за запитами на
 • запитами на
 • на
 • 6.
 • 6. Публічна
 • 6. Публічна інформація з
 • інформація з обмеженим
 • з обмеженим
 • доступом 1.
 • Інформацією з
 • Інформацією з обмеженим
 • з обмеженим доступом
 • доступом є: 1)
 • є: 1) конфіденційна
 • конфіденційна
 • інформація; 2) таємна
 • таємна
 • таємна інформація; 3)
 • службова
 • службова інформація. 2.
 • інформація. 2. Обмеження
 • Обмеження доступу до
 • доступу до
 • до інформації
 • здійснюється
 • здійснюється відповідно до
 • відповідно до закону при
 • до закону при дотриманні
 • при дотриманні
 • сукупності таких
 • таких вимог: 1)
 • таких вимог: 1) виключно в
 • виключно в інтересах
 • в інтересах
 • національної
 • безпеки,
 • безпеки, територіальної
 • територіальної цілісності
 • цілісності або
 • або громадського
 • громадського порядку з метою
 • порядку з метою
 • з метою запобігання
 • заворушенням чи
 • заворушенням чи злочинам,
 • чи злочинам, для охорони
 • для охорони здоров'я
 • охорони здоров'я населення,
 • населення, для
 • для захисту
 • захисту репутації або
 • репутації або прав інших
 • або прав інших людей, для
 • інших людей, для запобігання
 • для запобігання
 • розголошенню
 • інформації,
 • інформації, одержаної
 • одержаної конфіденційно,
 • конфіденційно, або для
 • або для підтримання
 • для підтримання
 • авторитету і
 • і неупередженості
 • і неупередженості
 • правосуддя; 2)
 • розголошення
 • розголошення інформації
 • інформації може
 • може завдати
 • завдати істотної шкоди
 • істотної шкоди цим
 • шкоди цим інтересам; 3)
 • інтересам; 3) шкода від
 • шкода від оприлюднення
 • від оприлюднення такої
 • такої інформації
 • інформації переважає
 • переважає суспільний
 • суспільний інтерес в її
 • інтерес в її
 • в її отриманні. 3.
 • Інформація з
 • Інформація з обмеженим
 • з обмеженим доступом
 • доступом має
 • має надаватися
 • надаватися розпорядником
 • розпорядником інформації,
 • інформації, якщо він
 • якщо він правомірно
 • він правомірно оприлюднив
 • оприлюднив її
 • її раніше. 4.
 • раніше. 4. Інформація з
 • Інформація з обмеженим
 • з обмеженим доступом має
 • доступом має
 • має надаватися
 • розпорядником
 • розпорядником інформації,
 • інформації, якщо немає
 • якщо немає законних
 • немає законних підстав для
 • підстав для обмеження
 • для обмеження у доступі
 • у доступі до такої
 • доступі до такої інформації,
 • такої інформації, які
 • які існували
 • існували раніше. 5. Не
 • раніше. 5. Не може бути
 • Не може бути обмежено
 • бути обмежено доступ до
 • доступ до інформації
 • до інформації про
 • про розпорядження
 • розпорядження бюджетними
 • бюджетними коштами,
 • коштами, володіння,
 • володіння, користування
 • користування чи
 • чи розпорядження
 • розпорядження державним,
 • державним, комунальним
 • комунальним майном, у
 • майном, у тому
 • у тому числі до копій
 • числі до копій
 • до копій відповідних
 • документів, умови
 • документів, умови отримання
 • умови отримання цих
 • цих коштів чи
 • коштів чи майна,
 • чи майна, прізвища, імена,
 • прізвища, імена, по батькові
 • імена, по батькові фізичних
 • батькові фізичних осіб та
 • осіб та найменування
 • та найменування юридичних
 • юридичних осіб, які
 • осіб, які отримали
 • які отримали ці кошти
 • ці кошти або майно.
 • кошти або майно. При
 • майно. При дотриманні
 • дотриманні вимог,
 • вимог, передбачених
 • передбачених частиною другою
 • частиною другою цієї
 • другою цієї статті,
 • статті, зазначене
 • зазначене положення не
 • положення не поширюється
 • не поширюється на випадки,
 • на випадки, коли
 • випадки, коли оприлюднення
 • оприлюднення або надання
 • або надання такої
 • надання такої інформації
 • інформації може завдати
 • може завдати шкоди
 • завдати шкоди інтересам
 • інтересам національної
 • національної безпеки,
 • безпеки, оборони,
 • оборони,
 • розслідуванню чи
 • чи запобіганню
 • чи запобіганню злочину. 6.
 • злочину. 6. Не
 • Не належать до
 • належать до інформації з
 • до інформації з обмеженим
 • з обмеженим доступом
 • доступом декларації
 • декларації про доходи
 • про доходи осіб та
 • доходи осіб та членів їхніх
 • та членів їхніх сімей,
 • їхніх сімей, які: 1)
 • які: 1) претендують на
 • претендують на зайняття
 • на зайняття чи
 • чи займають виборну
 • займають виборну посаду в
 • виборну посаду в органах
 • в органах влади; 2)
 • влади; 2) обіймають
 • обіймають посаду
 • посаду державного
 • державного службовця,
 • службовця, службовця
 • службовця органу
 • органу місцевого
 • місцевого самоврядування
 • самоврядування першої або
 • першої або другої
 • або другої
 • категорії. 7.
 • Обмеженню доступу
 • Обмеженню доступу підлягає
 • доступу підлягає інформація,
 • інформація, а не
 • а не документ. Якщо
 • не документ. Якщо документ
 • Якщо документ містить
 • містить інформацію з
 • інформацію з обмеженим
 • з обмеженим доступом,
 • доступом, для
 • для ознайомлення
 • ознайомлення надається
 • надається інформація,
 • інформація, доступ до
 • доступ до якої
 • до якої
 • 7.
 • 7. Конфіденційна
 • інформація 1.
 • Конфіденційна
 • Конфіденційна інформація
 • інформація -
 • - інформація,
 • інформація, доступ до якої
 • доступ до якої обмежено
 • до якої обмежено фізичною
 • фізичною або
 • або юридичною особою,
 • юридичною особою, крім
 • особою, крім суб'єктів
 • суб'єктів владних
 • владних повноважень, та
 • повноважень, та яка може
 • та яка може поширюватися
 • може поширюватися у
 • у визначеному ними
 • визначеному ними порядку за
 • ними порядку за їхнім
 • за їхнім бажанням
 • бажанням відповідно до
 • відповідно до
 • до передбачених ними
 • ними умов. Не
 • ними умов. Не може бути
 • Не може бути віднесена до
 • бути віднесена до
 • до конфіденційної
 • інформація,
 • інформація, зазначена в
 • зазначена в частині
 • в частині першій і
 • першій і другій статті
 • і другій статті 13 цього
 • статті 13 цього Закону. 2.
 • цього Закону. 2.
 • Розпорядники
 • інформації,
 • інформації, визначені
 • визначені частиною
 • частиною першою статті
 • першою статті 13 цього
 • статті 13 цього Закону, які
 • цього Закону, які володіють
 • які володіють
 • конфіденційною
 • інформацією,
 • інформацією, можуть
 • можуть поширювати її
 • поширювати її лише за
 • її лише за згодою осіб,
 • за згодою осіб, які
 • осіб, які обмежили доступ
 • обмежили доступ до
 • доступ до інформації, а за
 • інформації, а за
 • а за відсутності такої
 • такої згоди - лише
 • такої згоди - лише в
 • - лише в інтересах
 • інтересах національної
 • безпеки, економічного
 • економічного добробуту та
 • добробуту та прав
 • та прав
 • людини. Стаття
 • 8. Таємна
 • 8. Таємна
 • Таємна інформація 1.
 • Таємна
 • Таємна інформація -
 • інформація - інформація,
 • - інформація, доступ до
 • доступ до якої
 • до якої обмежується
 • обмежується відповідно до
 • відповідно до частини
 • до частини другої статті
 • другої статті 6 цього
 • статті 6 цього Закону,
 • цього Закону, розголошення
 • розголошення якої може
 • якої може завдати
 • може завдати шкоди особі,
 • шкоди особі,
 • особі, суспільству і
 • і державі. Таємною
 • і державі. Таємною
 • Таємною визнається
 • інформація, яка
 • інформація, яка містить
 • яка містить державну,
 • державну, професійну,
 • професійну, банківську
 • банківську таємницю,
 • таємницю, таємницю
 • таємницю слідства та
 • слідства та іншу
 • та іншу передбачену
 • передбачену законом
 • законом таємницю. 2.
 • таємницю. 2. Порядок
 • Порядок доступу до
 • доступу до таємної
 • до таємної інформації
 • інформації регулюється
 • регулюється цим Законом
 • цим Законом та
 • Законом та спеціальними
 • спеціальними
 • 9.
 • 9. Службова
 • 9. Службова інформація 1.
 • інформація 1. Відповідно
 • Відповідно до вимог
 • до вимог частини
 • вимог частини другої
 • другої статті 6 цього
 • статті 6 цього Закону до
 • 6 цього Закону до службової
 • до службової може
 • може належати така
 • належати така
 • така інформація: 1) що
 • що міститься в
 • що міститься в документах
 • в документах суб'єктів
 • суб'єктів владних
 • владних
 • повноважень, які
 • які становлять
 • які становлять внутрівідомчу
 • внутрівідомчу службову
 • службову
 • кореспонденцію,
 • доповідні
 • доповідні записки,
 • записки, рекомендації,
 • рекомендації, якщо вони
 • якщо вони пов'язані з
 • вони пов'язані з розробкою
 • з розробкою напряму
 • напряму діяльності
 • діяльності установи
 • установи або
 • або здійсненням
 • здійсненням контрольних,
 • контрольних, наглядових
 • наглядових функцій
 • функцій органами
 • органами державної
 • державної влади,
 • влади, процесом
 • процесом прийняття рішень і
 • прийняття рішень і передують
 • рішень і передують
 • публічному
 • обговоренню та/або
 • обговоренню та/або прийняттю
 • та/або прийняттю
 • рішень; 2) зібрана
 • зібрана в процесі
 • зібрана в процесі
 • процесі
 • контррозвідувальної
 • діяльності, у
 • діяльності, у сфері
 • у сфері оборони країни,
 • оборони країни, яку не
 • країни, яку не віднесено до
 • не віднесено до державної
 • до державної
 • таємниці. 2.
 • Документам, що
 • Документам, що містять
 • що містять інформацію,
 • інформацію, яка
 • яка становить
 • становить службову
 • службову інформацію,
 • інформацію, присвоюється
 • присвоюється гриф для
 • гриф для службового
 • для службового
 • користування . Доступ
 • Доступ до таких
 • Доступ до таких документів
 • таких документів надається
 • надається відповідно
 • відповідно до
 • до частини другої
 • частини другої статті 6
 • другої статті 6 цього
 • 6 цього Закону. 3.
 • Закону. 3. Перелік
 • Перелік відомостей, що
 • відомостей, що становлять
 • що становлять службову
 • службову інформацію,
 • інформацію, який
 • який складається
 • складається органами
 • органами державної
 • державної влади,
 • влади, органами
 • органами місцевого
 • місцевого самоврядування,
 • самоврядування, іншими
 • іншими суб'єктами
 • суб'єктами владних
 • владних повноважень, у
 • повноважень, у тому числі
 • у тому числі на
 • числі на виконання
 • виконання делегованих
 • делегованих повноважень,
 • повноважень, не може
 • не може бути
 • може бути обмеженим у
 • обмеженим у
 • у доступі. Стаття
 • 10. Доступ
 • 10. Доступ до
 • Доступ до інформації про
 • інформації про особу 1.
 • про особу 1. Кожна особа
 • Кожна особа має
 • особа має право: 1) знати
 • право: 1) знати у період
 • знати у період збирання
 • період збирання інформації,
 • інформації, але до
 • але до початку її
 • до початку її
 • її використання, які
 • які відомості про
 • які відомості про неї та з
 • про неї та з якою метою
 • та з якою метою
 • метою збираються, як, ким
 • як, ким і з якою
 • як, ким і з якою метою вони
 • з якою метою вони
 • вони використовуються,
 • передаються
 • передаються чи
 • чи поширюються,
 • поширюються, крім
 • крім випадків,
 • випадків, встановлених
 • встановлених законом; 2)
 • законом; 2) доступу до
 • доступу до інформації
 • до інформації про неї,
 • про неї, яка
 • неї, яка збирається та
 • збирається та
 • та зберігається; 3)
 • вимагати
 • вимагати виправлення
 • виправлення неточної,
 • неточної, неповної,
 • неповної, застарілої
 • застарілої інформації
 • інформації про себе,
 • про себе, знищення
 • себе, знищення інформації
 • інформації про себе,
 • про себе, збирання,
 • себе, збирання, використання
 • використання чи
 • чи зберігання якої
 • зберігання якої
 • якої здійснюється з
 • з порушенням
 • з порушенням вимог
 • вимог закону; 4) на
 • закону; 4) на ознайомлення
 • на ознайомлення за
 • за рішенням суду з
 • рішенням суду з інформацією
 • суду з інформацією про інших
 • про інших осіб,
 • інших осіб, якщо це
 • якщо це необхідно для
 • це необхідно для реалізації
 • для реалізації та захисту
 • та захисту прав та
 • захисту прав та законних
 • та законних
 • інтересів; 5) на
 • на відшкодування
 • на відшкодування шкоди у
 • шкоди у разі
 • у разі розкриття
 • розкриття інформації про цю
 • інформації про цю особу з
 • про цю особу з порушенням
 • з порушенням вимог,
 • вимог, визначених
 • визначених законом. 2.
 • законом. 2. Обсяг
 • Обсяг інформації
 • інформації про особу,
 • про особу, що
 • особу, що збирається,
 • збирається, зберігається і
 • зберігається і
 • і використовується
 • розпорядниками
 • розпорядниками
 • інформації, має
 • має бути
 • має бути максимально
 • максимально обмеженим і
 • обмеженим і
 • і використовуватися лише з
 • лише з метою та
 • лише з метою та у спосіб,
 • та у спосіб, визначений
 • спосіб, визначений
 • законом. 3.
 • Розпорядники
 • Розпорядники інформації,
 • інформації, які
 • які володіють
 • володіють інформацією про
 • інформацією про особу,
 • про особу,
 • зобов'язані: 1)
 • надавати її
 • надавати її безперешкодно і
 • її безперешкодно і
 • і безкоштовно на
 • на вимогу осіб,
 • на вимогу осіб, яких вона
 • осіб, яких вона стосується,
 • вона стосується, крім
 • крім випадків,
 • випадків, передбачених
 • передбачених
 • законом; 2)
 • використовувати її
 • використовувати її лише з
 • її лише з метою та у
 • з метою та у спосіб,
 • та у спосіб, визначений
 • визначений законом; 3)
 • законом; 3) вживати
 • вживати заходів
 • заходів щодо
 • щодо унеможливлення
 • унеможливлення
 • несанкціонованого
 • доступу до неї
 • доступу до неї інших
 • до неї інших осіб; 4)
 • осіб; 4) виправляти
 • виправляти неточну та
 • неточну та застарілу
 • та застарілу інформацію
 • інформацію про особу
 • про особу самостійно
 • особу самостійно або на
 • або на вимогу осіб,
 • на вимогу осіб, яких вона
 • осіб, яких вона
 • вона стосується. 4.
 • Зберігання
 • Зберігання інформації
 • інформації про особу не
 • про особу не повинно
 • особу не повинно тривати
 • тривати довше, ніж це
 • довше, ніж це необхідно
 • ніж це необхідно для
 • для досягнення
 • досягнення мети, задля
 • мети, задля якої ця
 • задля якої ця інформація
 • ця інформація
 • збиралася. 5. Відмова
 • Відмова особі в
 • Відмова особі в доступі до
 • в доступі до інформації
 • до інформації про неї,
 • про неї,
 • неї, приховування,
 • незаконне
 • незаконне збирання,
 • збирання, використання,
 • використання, зберігання чи
 • зберігання чи поширення
 • чи поширення
 • інформації можуть
 • можуть бути
 • можуть бути
 • оскаржені. Стаття
 • 11.
 • 11. Захист особи,
 • Захист особи, яка
 • особи, яка оприлюднює
 • оприлюднює інформацію 1.
 • інформацію 1. Посадові та
 • Посадові та службові
 • та службові особи не
 • особи не підлягають
 • не підлягають юридичній
 • юридичній
 • відповідальності,
 • незважаючи
 • незважаючи на
 • на порушення своїх
 • порушення своїх обов'язків,
 • своїх обов'язків, за
 • за розголошення
 • розголошення інформації про
 • інформації про
 • про правопорушення або
 • або
 • або відомостей, що
 • що стосуються
 • що стосуються серйозної
 • серйозної загрози
 • загрози здоров'ю чи
 • здоров'ю чи безпеці
 • чи безпеці громадян,
 • громадян, довкіллю, якщо
 • довкіллю, якщо особа при
 • якщо особа при цьому
 • при цьому керувалася
 • керувалася добрими
 • добрими намірами та мала
 • намірами та мала
 • та мала обґрунтоване
 • переконання, що
 • переконання, що інформація
 • що інформація є
 • є достовірною, а
 • достовірною, а також
 • а також містить докази
 • містить докази
 • докази правопорушення або
 • або стосується
 • або стосується істотної
 • істотної загрози
 • загрози здоров'ю чи
 • здоров'ю чи безпеці
 • чи безпеці громадян,
 • громадян,
 • III.
 • III. СУБ'ЄКТИ
 • III. СУБ'ЄКТИ ВІДНОСИН У
 • ВІДНОСИН У СФЕРІ ДОСТУПУ
 • У СФЕРІ ДОСТУПУ ДО
 • ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ
 • ПУБЛІЧНОЇ
 • 12.
 • 12.
 • 12. Визначення та
 • та перелік
 • та перелік суб'єктів 1.
 • суб'єктів 1. Суб'єктами
 • Суб'єктами відносин у
 • відносин у сфері
 • у сфері доступу до
 • доступу до публічної
 • до публічної інформації
 • інформації
 • є: