Страницы: 1/0/0

 • Питання забезпечення органами
 • органами
 • органами виконавчої влади
 • влади доступу до
 • влади доступу до публічної
 • до публічної
 • інформації З метою
 • метою
 • метою забезпечення
 • безумовного
 • безумовного виконання
 • виконання органами
 • органами виконавчої влади
 • виконавчої влади Закону
 • влади Закону України Про
 • України Про доступ до
 • Про доступ до публічної
 • інформації ,
 • реалізації
 • реалізації конституційного
 • конституційного права
 • права особи вільно
 • особи вільно збирати,
 • вільно збирати, зберігати,
 • зберігати,
 • використовувати і
 • і поширювати
 • і поширювати інформацію,
 • інформацію, керуючись
 • керуючись частиною
 • частиною другою
 • другою статті 102
 • статті 102 Конституції
 • 102 Конституції України,
 • України,
 • Кабінету
 • Кабінету Міністрів
 • Міністрів
 • України: забезпечувати в
 • в
 • в установленому порядку
 • порядку здійснення
 • порядку здійснення
 • фінансування
 • передбачених
 • передбачених Законом
 • Законом України Про
 • України Про доступ до
 • Про доступ до публічної
 • до публічної інформації
 • інформації заходів,
 • заходів, виконуваних
 • виконуваних
 • інформації,
 • інформації, які
 • які утримуються за
 • утримуються за рахунок
 • за рахунок коштів
 • коштів Державного бюджету
 • Державного бюджету
 • бюджету
 • у
 • у визначений
 • у визначений Законом України
 • Законом України Про
 • України Про доступ до
 • доступ до публічної
 • до публічної інформації
 • інформації строк
 • строк граничні норми
 • граничні норми витрат на
 • норми витрат на копіювання
 • на копіювання та друк
 • та друк
 • друк
 • разом
 • разом із Службою
 • разом із Службою безпеки
 • Службою безпеки України та
 • України та внести на
 • та внести на розгляд
 • на розгляд Верховної
 • Верховної Ради України
 • Ради України
 • України законопроект
 • стосовно
 • стосовно вдосконалення
 • вдосконалення законодавчих
 • законодавчих актів щодо
 • актів щодо доступу до
 • щодо доступу до
 • до інформації з
 • з обмеженим
 • з обмеженим доступом та
 • доступом та
 • та відповідальності за
 • за порушення
 • за порушення таких
 • таких
 • актів; запровадити
 • моніторинг
 • моніторинг виконання
 • виконання органами
 • органами виконавчої влади
 • виконавчої влади Закону
 • влади Закону України Про
 • України Про доступ до
 • Про доступ до публічної
 • до публічної інформації
 • інформації та
 • та моніторинг
 • моніторинг судових рішень,
 • судових рішень, прийнятих
 • рішень, прийнятих у зв'язку
 • зв'язку з порушенням права
 • порушенням права на
 • права на одержання
 • одержання публічної
 • публічної інформації,
 • інформації, здійснювати в
 • здійснювати в разі
 • в разі потреби
 • потреби підготовку
 • підготовку пропозицій щодо
 • пропозицій щодо
 • щодо вдосконалення
 • названого Закону
 • названого Закону та вносити
 • Закону та вносити їх у
 • вносити їх у встановленому
 • у встановленому порядку на
 • порядку на розгляд
 • на розгляд Верховної
 • Верховної Ради
 • Ради
 • України; розробити і
 • і внести на
 • і внести на розгляд
 • на розгляд Верховної Ради
 • Верховної Ради України
 • Ради України законопроекти
 • законопроекти щодо
 • щодо здійснення
 • здійснення державного
 • державного контролю за
 • контролю за
 • за забезпеченням
 • розпорядниками
 • розпорядниками інформації
 • інформації доступу до
 • доступу до публічної
 • до публічної
 • інформації; ужити
 • заходів
 • заходів щодо
 • щодо забезпечення
 • забезпечення уніфікованого
 • уніфікованого підходу
 • підходу стосовно
 • стосовно затвердження
 • затвердження органами
 • органами виконавчої
 • виконавчої влади
 • влади інструкцій з
 • інструкцій з питань
 • з питань обліку,
 • обліку, зберігання і
 • зберігання і використання
 • і використання документів
 • документів та інших
 • та інших
 • інших матеріальних носіїв,
 • носіїв, які
 • носіїв, які містять
 • містять відомості, що
 • відомості, що становлять
 • що становлять службову
 • службову
 • інформацію. 2.Кабінету
 • Міністрів
 • Міністрів України,
 • України,
 • центральним органам
 • органам виконавчої
 • органам виконавчої влади,
 • влади, Раді
 • Раді міністрів
 • міністрів Автономної
 • Автономної Республіки Крим,
 • Республіки Крим, обласним,
 • Крим, обласним,
 • Київській,
 • Севастопольській
 • Севастопольській міським,
 • міським, районним
 • районним державним
 • державним
 • адміністраціям
 • забезпечити
 • забезпечити безумовне
 • безумовне виконання Закону
 • виконання Закону України
 • Закону України Про доступ
 • доступ до публічної
 • публічної інформації ,
 • інформації ,
 • зокрема: 1)
 • розробити і
 • розробити і
 • і затвердити: форми
 • запитів на
 • запитів на інформацію,
 • на інформацію, які
 • які повинні містити
 • повинні містити стислу
 • містити стислу інструкцію
 • інструкцію щодо
 • щодо процедури подання
 • процедури подання запиту на
 • подання запиту на
 • на інформацію, її
 • її отримання
 • її отримання тощо; порядок
 • тощо; порядок
 • складання, подання
 • подання запитів в
 • подання запитів в усній,
 • в усній, письмовій чи
 • письмовій чи іншій
 • чи іншій формі (поштою,
 • формі (поштою, факсом,
 • (поштою, факсом, телефоном,
 • телефоном,
 • електронною
 • поштою); 2)
 • поштою); 2) запровадити
 • запровадити облік запитів
 • облік запитів на
 • запитів на інформацію; 3)
 • інформацію; 3) визначити
 • визначити (утворити)
 • (утворити)
 • спеціальні
 • структурні
 • структурні підрозділи або
 • підрозділи або визначити
 • або визначити посадових
 • посадових осіб, які
 • осіб, які
 • які організовуватимуть
 • доступ до
 • доступ до публічної
 • до публічної інформації,
 • інформації, та завдання
 • та завдання таких
 • завдання таких структурних
 • структурних підрозділів
 • або осіб; 4)
 • осіб; 4) визначити
 • визначити спеціальні
 • спеціальні місця для
 • місця для роботи
 • для роботи запитувачів із
 • запитувачів із документами,
 • із документами, що
 • що містять публічну
 • містять публічну
 • публічну інформацію, їх
 • їх копіями,
 • їх копіями, обладнати такі
 • обладнати такі місця
 • такі місця відповідною
 • відповідною
 • оргтехнікою; 5)
 • створити умови
 • створити умови для
 • умови для подання
 • подання письмових запитів
 • письмових запитів
 • запитів громадянами з
 • з обмеженими
 • з обмеженими фізичними
 • фізичними
 • можливостями; 6)
 • створити з метою
 • створити з метою доступу до
 • з метою доступу до публічної
 • інформації та її
 • та її збереження
 • та її збереження систему
 • систему обліку
 • обліку документів, що
 • документів, що знаходяться
 • що знаходяться у
 • у відповідних
 • відповідних розпорядників
 • розпорядників інформації
 • інформації і містять
 • і містять публічну
 • містять публічну інформацію,
 • інформацію,
 • забезпечити
 • обов'язкову
 • обов'язкову реєстрацію в
 • реєстрацію в цій системі
 • в цій системі таких
 • системі таких документів та
 • документів та надання
 • та надання доступу до
 • доступу до них за
 • до них за запитами,
 • за запитами, оприлюднення
 • оприлюднення зазначеної
 • зазначеної інформації
 • інформації на
 • на офіційних
 • офіційних веб-сайтах (а в
 • веб-сайтах (а в разі їх
 • (а в разі їх відсутності
 • їх відсутності – в інший
 • – в інший прийнятний
 • в інший прийнятний для
 • для громадян
 • громадян спосіб); 7)
 • спосіб); 7) забезпечувати
 • забезпечувати своєчасне
 • своєчасне
 • оприлюднення
 • проектів рішень,
 • проектів рішень, що
 • рішень, що підлягають
 • підлягають обговоренню, а
 • обговоренню, а також
 • а також систематичне і
 • систематичне і
 • і оперативне
 • оприлюднення та
 • оприлюднення та оновлення
 • та оновлення інформації
 • інформації про свою
 • про свою
 • свою діяльність; 8)
 • забезпечити
 • забезпечити оприлюднення в
 • оприлюднення в офіційних
 • в офіційних
 • виданнях, на
 • виданнях, на веб-сайтах,
 • на веб-сайтах, інформаційних
 • інформаційних стендах,
 • стендах, в інший
 • в інший прийнятний
 • інший прийнятний для
 • для громадян спосіб
 • громадян спосіб інформації,
 • спосіб інформації,
 • зазначеної у статті
 • у статті 15 Закону
 • у статті 15 Закону України
 • Закону України Про доступ
 • публічної інформації ,
 • інформації , форм запитів
 • форм запитів на
 • запитів на
 • переліки
 • переліки відомостей, що
 • відомостей, що становлять
 • що становлять службову
 • службову інформацію,
 • інформацію, та
 • та оприлюднити їх в
 • оприлюднити їх в
 • їх в установленому
 • інструкції з
 • інструкції з питань
 • з питань обліку,
 • обліку, зберігання і
 • та інших
 • інших матеріальних носіїв,
 • носіїв, які
 • носіїв, які містять
 • містять відомості, що
 • відомості, що становлять
 • що становлять службову
 • службову
 • заходів щодо
 • заходів щодо
 • несанкціонованого доступу
 • доступу до наявної
 • наявної інформації про
 • про особу інших
 • про особу інших
 • інших
 • інформування
 • інформування населення
 • населення про права
 • про права громадян,
 • права громадян,
 • передбачені Законом
 • Законом України
 • Законом України Про доступ
 • проведення
 • проведення навчань і
 • навчань і підвищення
 • і підвищення
 • кваліфікації
 • заступників
 • заступників керівників
 • керівників органів
 • органів виконавчої
 • влади, працівників
 • працівників структурних
 • структурних підрозділів та
 • підрозділів та
 • та відповідальних осіб
 • осіб з питань
 • питань забезпечення доступу
 • публічної інформації; 14)
 • інформації; 14) сприяти
 • сприяти депутатам
 • депутатам місцевих
 • місцевих рад,
 • рад, громадським
 • громадським організаціям,
 • організаціям, громадським
 • громадським радам,
 • радам, громадянам у
 • громадянам у
 • у здійсненні
 • громадського
 • громадського контролю за
 • контролю за забезпеченням
 • за забезпеченням органами
 • органами виконавчої
 • виконавчої влади
 • інформації шляхом
 • шляхом проведення
 • проведення громадських
 • громадських слухань,
 • слухань, громадської
 • громадської експертизи
 • експертизи тощо. 3.
 • тощо. 3. Покласти
 • Покласти на
 • на керівників
 • керівників центральних і
 • центральних і місцевих
 • і місцевих органів
 • влади персональну
 • персональну відповідальність
 • відповідальність за
 • за забезпечення
 • забезпечення належного
 • належного виконання
 • виконання відповідними
 • відповідними органами
 • органами вимог
 • вимог Закону України
 • України Про доступ до
 • інформації . 4.
 • Запропонувати
 • Запропонувати органам
 • органам місцевого
 • самоврядування вжити
 • вжити заходів щодо
 • заходів щодо забезпечення
 • щодо забезпечення доступу
 • доступу громадян до
 • громадян до публічної
 • інформації. 5. Цей
 • Цей Указ
 • Цей Указ набирає
 • набирає чинності з дня
 • чинності з дня його
 • з дня його
 • опублікування. Президент
 • України Віктор
 • Віктор ЯНУКОВИЧ 5
 • ЯНУКОВИЧ 5 травня 2011
 • травня 2011
 • 2011