Страницы: 1/0/0

 • УКРАЇНИ Н А
 • А К А
 • А К А З від
 • А З від 06
 • 06 03
 • 03 2012
 • 2012
 • затвердження Переліку
 • відомостей, що
 • містять
 • містять службову
 • до вимог пункту 1
 • пункту 1 Інструкції про
 • про порядок
 • про порядок обліку,
 • і використання документів,
 • документів, справ,
 • справ, видань та
 • видань та інших
 • та інших матеріальних
 • матеріальних носіїв
 • носіїв інформації, які
 • інформації, які містять
 • які містять службову
 • інформацію, затвердженої
 • України від 27
 • від 27 листопада 1998
 • 27 листопада 1998 року №
 • 1998 року № 1893 (зі
 • № 1893 (зі
 • (зі змінами) Н А К
 • А К А З У
 • А К А З У Ю: 1.
 • З У Ю: 1. Затвердити
 • Затвердити Перелік
 • Перелік відомостей, що
 • відомостей, що містять
 • що містять службову
 • службову інформацію
 • інформацію Державного
 • що додається. 2.
 • Контроль за виконанням
 • за виконанням наказу
 • наказу залишаю за
 • залишаю за
 • за собою. Голова
 • В.С.
 • що містять
 • України 1.
 • України 1. Зведені
 • Зведені відомості
 • відомості про загальну
 • про загальну кількість
 • загальну кількість
 • що заброньовані
 • що заброньовані за
 • за підприємствами,
 • підприємствами,
 • організаціями та
 • та установами,
 • та установами, які належать
 • які належать до сфери
 • належать до сфери управління
 • України). 2.
 • України). 2. Перелік
 • Перелік посад та
 • посад та професій, за
 • та професій, за якими
 • за якими бронюються
 • бронюються
 • військовозобов’язані по
 • по Держрибагентству
 • України. 3.
 • України. 3. Зведені
 • про номенклатуру та
 • номенклатуру та обсяг
 • та обсяг запасів
 • запасів матеріальних
 • матеріальних цінностей
 • цінностей
 • мобілізаційного резерву
 • резерву на
 • резерву на підприємствах,
 • підприємствах, установах та
 • установах та
 • та організаціях, які
 • які належать до
 • України. 4.
 • України. 4. Відомості
 • Відомості про заходи
 • про заходи
 • заходи мобілізаційної
 • підготовки,
 • мобілізаційного плану на
 • плану на особливий
 • плану на особливий період на
 • період на
 • на підприємствах,
 • України, якщо
 • України, якщо вони не
 • якщо вони не включені до
 • не включені до Зводу
 • до Зводу відомостей, що
 • що становлять державну
 • таємницю. 5.
 • Відомості, які
 • Відомості, які містяться в
 • які містяться в
 • в експлуатаційній
 • документації на
 • документації на програмні
 • на програмні засоби та
 • засоби та
 • та комплексну систему
 • систему захисту
 • систему захисту інформації в
 • інформації в
 • в автоматизованих
 • системах з
 • системах з питань
 • з питань мобілізаційної
 • мобілізаційної підготовки
 • України. 6.
 • України. 6. Відомості
 • Відомості щодо
 • мобілізаційних завдань
 • завдань та розбронювання
 • розбронювання матеріальних
 • мобілізаційного
 • установах та організаціях,
 • України. 7. План
 • План цивільного
 • План цивільного захисту
 • України на мирний
 • України на мирний час. 8.
 • мирний час. 8. Відомості
 • про надання допуску
 • надання допуску до
 • допуску до державної
 • державної таємниці
 • таємниці працівникам
 • працівникам Держрибагентства
 • України 9.
 • Номенклатура
 • Номенклатура посад
 • посад працівників
 • працівників Державного
 • України, перебування на
 • перебування на яких
 • на яких передбачає
 • передбачає оформлення
 • оформлення допуску до
 • таємниці. 10.
 • Відомості про ведення
 • про ведення обліку
 • обліку секретних
 • секретних документів (книги
 • документів (книги та журнали
 • (книги та журнали обліку,
 • журнали обліку,
 • номенклатура справ
 • справ секретного
 • діловодства), якщо
 • якщо вони не
 • якщо вони не розкривають
 • не розкривають конкретні
 • конкретні заходи
 • заходи охорони
 • охорони державної
 • державної таємниці. 11.
 • таємниці. 11. Акти
 • Акти перегляду грифів
 • перегляду грифів
 • грифів секретності та
 • та розсекречування
 • носіїв
 • носіїв інформації, якщо
 • якщо вони не містять
 • не містять секретної
 • секретної інформації. 12.
 • інформації. 12. Акти на
 • Акти на знищення
 • на знищення матеріальних
 • носіїв секретної
 • секретної інформації,
 • інформації, якщо вони
 • вони не розкривають їх
 • розкривають їх зміст. 13.
 • їх зміст. 13. Відомості
 • про фактичний стан
 • фактичний стан справ щодо
 • стан справ щодо охорони
 • щодо охорони державної
 • державної таємниці в
 • таємниці в
 • в Держрибагентстві
 • секретної
 • інформації. 14.
 • які містяться в актах
 • в актах перевірок,
 • перевірок, звітах,
 • звітах, довідках з
 • довідках з питань охорони
 • з питань охорони державної
 • охорони державної таємниці
 • таємниці та
 • мобілізаційної