Страницы: 1/0/0

 • ГОСПОДАРСТВА
 • УКРАЇНИ Н А
 • А К А
 • А К А З від
 • А З від 03 03
 • 03 03 2012
 • 03 2012
 • м.
 • м.
 • затвердження
 • Переліку
 • Переліку відомостей, що
 • відомостей, що містять
 • містять службову
 • до
 • до вимог
 • до вимог пункту 1
 • пункту 1 Інструкції про
 • 1 Інструкції про порядок
 • про порядок обліку,
 • обліку, зберігання і
 • зберігання і
 • і використання
 • документів, справ,
 • документів, справ, видань та
 • справ, видань та інших
 • та інших матеріальних
 • матеріальних носіїв
 • носіїв інформації,
 • інформації, які містять
 • які містять службову
 • інформацію,
 • затвердженої
 • затвердженої постановою
 • постановою Кабінету
 • Кабінету Міністрів
 • Міністрів України від 27
 • України від 27 листопада
 • від 27 листопада 1998 року
 • 1998 року № 1893 (зі
 • року № 1893 (зі
 • 1893 (зі змінами) Н
 • А К А З У
 • А К А З У Ю: 1.
 • К А З У Ю: 1. Затвердити
 • Затвердити Перелік
 • Перелік відомостей,
 • відомостей, що містять
 • що містять службову
 • містять службову інформацію
 • інформацію Державного
 • Державного агентства
 • рибного
 • господарства України,
 • України, що
 • України, що додається. 2.
 • додається. 2. Контроль за
 • Контроль за
 • за виконанням наказу
 • наказу залишаю за
 • наказу залишаю за
 • за
 • В.С.
 • В.С.
 • В.С.
 • що
 • що містять
 • що містять службову
 • службову
 • інформацію Державного
 • агентства
 • агентства рибного
 • рибного господарства
 • господарства
 • України 1.
 • Зведені
 • Зведені відомості про
 • відомості про загальну
 • про загальну кількість
 • кількість
 • військовозобов’язаних, що
 • що
 • що заброньовані за
 • за
 • за підприємствами,
 • організаціями та
 • організаціями та
 • та установами, які
 • які належать до
 • до сфери управління
 • управління Державного
 • Державного агентства
 • агентства рибного
 • господарства України (далі
 • України (далі –
 • (далі – Держрибагентство
 • Держрибагентство
 • України). 2.
 • Перелік посад та
 • Перелік посад та професій,
 • посад та професій, за якими
 • якими бронюються
 • по
 • по
 • по Держрибагентству
 • України. 3.
 • України. 3. Зведені
 • Зведені відомості про
 • відомості про номенклатуру
 • про номенклатуру та обсяг
 • та обсяг запасів
 • обсяг запасів матеріальних
 • резерву на
 • резерву на
 • на підприємствах,
 • установах та
 • установах та організаціях,
 • та організаціях, які
 • які належать до сфери
 • належать до сфери
 • до сфери управління
 • Держрибагентства
 • України. 4.
 • Відомості про
 • Відомості про заходи
 • про заходи мобілізаційної
 • мобілізаційної підготовки,
 • підготовки,
 • мобілізаційного
 • плану на
 • плану на особливий
 • на особливий період на
 • на підприємствах, установах
 • та організаціях, які
 • організаціях, які належать
 • не включені до Зводу
 • до Зводу відомостей,
 • відомостей, що
 • що становлять
 • становлять державну
 • державну таємницю. 5.
 • таємницю. 5. Відомості, які
 • Відомості, які містяться
 • які містяться в
 • в експлуатаційній
 • експлуатаційній
 • документації на
 • на програмні
 • на програмні засоби та
 • інформації в автоматизованих
 • в автоматизованих системах
 • системах з питань
 • з питань
 • питань мобілізаційної
 • підготовки
 • підготовки
 • Держрибагентства
 • України. 6.
 • України. 6. Відомості щодо
 • Відомості щодо скасування
 • щодо скасування
 • мобілізаційних
 • завдань та
 • завдань та розбронювання
 • та розбронювання
 • матеріальних
 • цінностей мобілізаційного
 • мобілізаційного резерву на
 • резерву на
 • на підприємствах,
 • установах та
 • установах та
 • та організаціях, які
 • які належать до
 • які належать до сфери
 • до сфери управління
 • управління
 • Держрибагентства
 • України. 7. План
 • України. 7. План
 • План цивільного захисту
 • захисту
 • України на
 • на мирний час. 8.
 • час. 8. Відомості про
 • Відомості про надання
 • про надання допуску до
 • до державної таємниці
 • Держрибагентства
 • України 9.
 • України 9. Номенклатура
 • Номенклатура посад
 • посад працівників
 • працівників Державного
 • Державного агентства
 • агентства рибного
 • рибного господарства
 • господарства України,
 • України, перебування
 • перебування на яких
 • яких передбачає оформлення
 • оформлення допуску
 • допуску до
 • до державної
 • державної таємниці. 10.
 • таємниці. 10. Відомості про
 • Відомості про ведення
 • про ведення обліку
 • обліку секретних
 • секретних документів
 • документів (книги та
 • (книги та журнали
 • та журнали обліку,
 • обліку, номенклатура
 • номенклатура справ
 • справ секретного
 • секретного діловодства),
 • діловодства), якщо вони не
 • конкретні заходи
 • таємниці. 11. Акти
 • Акти перегляду
 • Акти перегляду грифів
 • носіїв інформації,
 • вони не містять секретної
 • інформації. 12. Акти
 • Акти на
 • Акти на знищення
 • їх зміст. 13.
 • зміст. 13. Відомості про
 • Відомості про фактичний
 • охорони державної таємниці
 • таємниці в Держрибагентстві
 • Держрибагентстві України,
 • інформації. 14.
 • Відомості,
 • Відомості, які
 • містяться в актах перевірок,
 • в актах перевірок, звітах,
 • таємниці та