Страницы: 1/0/0, 1/1/0

 • 1. Загальна частина 1.1.
 • частина 1.1.
 • Науково-промислова рада
 • рада
 • рада Державного
 • агентства рибного
 • агентства рибного
 • рибного господарства України
 • України (далі –
 • України (далі – НПР)
 • – НПР) створена на
 • створена на підставі
 • на підставі пункту 14
 • пункту 14 Положення про
 • 14 Положення про Державне
 • про Державне агентство
 • агентство рибного
 • господарства України
 • України (далі –
 • (далі – Держрибагетство
 • – Держрибагетство України),
 • України),
 • затвердженого
 • Указом
 • Указом Президента України
 • Президента України від
 • України від 16.04.2011 №
 • 16.04.2011 № 484 „Про
 • № 484 „Про Державне
 • „Про Державне агентство
 • агентство рибного
 • рибного господарства
 • господарства України , і
 • України , і єдорадчим
 • і єдорадчим робочим
 • робочим органом
 • органом Держрибагетства
 • Держрибагетства України з
 • України з розгляду
 • з розгляду та
 • та вирішення
 • вирішення проблем,
 • проблем, пов’язаних
 • пов’язаних з: використанням
 • з: використанням
 • рибогосподарських
 • водних
 • водних об’єктів
 • об’єктів
 • загальнодержавного
 • значення,
 • значення, охороною та
 • охороною та відтворенням
 • та відтворенням водних
 • водних біоресурсів,
 • біоресурсів,
 • раціональним їх
 • їх використанням
 • їх використанням як у водних
 • як у водних об’єктах
 • у водних об’єктах України,
 • України, так і у
 • так і у відкритому
 • і у відкритому морі та
 • морі та виключній
 • та виключній (морській)
 • (морській) економічній
 • економічній зоні
 • зоні
 • України; відпрацюванням
 • наукових
 • наукових
 • рекомендацій,
 • пропозицій щодо
 • пропозицій щодо напрямів
 • щодо напрямів розвитку
 • розвитку спеціального
 • спеціального
 • використання
 • природних ресурсів
 • природних ресурсів
 • ресурсів загальнодержавного
 • значення,
 • значення, техніки і
 • техніки і
 • і технології,
 • найважливіших
 • найважливіших науково -
 • науково - дослідних
 • - дослідних програм щодо
 • програм щодо
 • щодо використання водних
 • водних
 • водних
 • проектів
 • проектів
 • нормативно-правових актів у
 • актів у сфері
 • актів у сфері спеціального
 • спеціального
 • використання
 • природних ресурсів
 • природних ресурсів
 • ресурсів загальнодержавного
 • значення. 1.2. У
 • У своїй
 • У своїй діяльності НПР
 • діяльності НПР керується
 • НПР керується законами
 • законами України,
 • України, актами
 • актами Кабінету
 • Кабінету Міністрів
 • Міністрів України, наказами
 • України, наказами
 • наказами Міністерства
 • аграрної
 • аграрної політики та
 • політики та продовольства
 • та продовольства України та
 • України та Державного
 • та Державного агентства
 • агентства рибного
 • рибного
 • господарства України
 • України цим
 • України цим Положенням,
 • Положенням, договорами та
 • договорами та угодами
 • та угодами України з
 • України з іншими
 • з іншими державами щодо
 • державами щодо
 • щодо рибогосподарської
 • діяльності,
 • діяльності, іншими
 • іншими нормативно -
 • нормативно - правовими
 • - правовими
 • актами. 1.3. В
 • В інтересах
 • В інтересах забезпечення
 • забезпечення
 • комплексності
 • аналізування
 • аналізування питань і
 • питань і об'єктивності
 • і об'єктивності прийняття
 • прийняття рішень НПР
 • рішень НПР здійснює
 • НПР здійснює свою
 • свою діяльність в
 • діяльність в тісному
 • в тісному контакті із
 • контакті із структурними
 • із структурними
 • підрозділами
 • Держрибагетства
 • Держрибагетства України, а
 • України, а також з
 • а також з науковими
 • з науковими установами
 • установами рибної
 • рибної галузі. 1.4.
 • галузі. 1.4. НПР має
 • НПР має право
 • має право готувати для
 • готувати для подання до
 • для подання до керівництва
 • до керівництва
 • Держрибагетства
 • України,
 • України, Міністерства
 • Міністерства аграрної
 • аграрної політики та
 • політики та
 • та продовольства України
 • України і інших
 • України і інших державних
 • інших державних органів
 • органів пропозиції
 • пропозиції щодо
 • щодо вирішення
 • вирішення  питань,
 •  питань,  пов’язаних  з
 •  пов’язаних  з  охороною,
 •  з  охороною,
 •  відтворенням  та
 •  та раціональним
 • використанням водних
 • водних біоресурсів, а також
 • а також діяльністю
 • рибогосподарських
 • організацій. 1.5. У
 • У відповідності до
 • до мети
 • до мети діяльності та,
 • діяльності та, покладених
 • та, покладених на НПР
 • на НПР завдань, її
 • НПР завдань, її склад
 • її склад формується з
 • формується з представників
 • з представників
 • Міністерства аграрної
 • аграрної політики та
 • політики та продовольства
 • та продовольства України,
 • України,
 • Міністерства екології
 • екології та
 • екології та природних
 • природних ресурсів
 • ресурсів України, наукових
 • України, наукових установ,
 • наукових установ, органів
 • органів рибоохорони,
 • рибоохорони,
 • рибогосподарських
 • підприємств,
 • користувачів
 • користувачів водних
 • водних біоресурсів, що
 • біоресурсів, що займаються
 • що займаються промислом
 • промислом водних
 • водних біоресурсів, а
 • біоресурсів, а також
 • а також діяльністю,
 • діяльністю, що
 • що пов’язана з
 • пов’язана з аквакультурою.
 • з аквакультурою.
 • Персональний склад
 • склад НПР та зміни
 • склад НПР та зміни до нього
 • та зміни до нього
 • нього затверджуються
 • наказом
 • наказом Державного
 • господарства України. 1.6.
 • України. 1.6. Науково –
 • Науково – промислова
 • – промислова рада у
 • рада у своєму
 • у своєму складі може
 • складі може створювати
 • може створювати сектори,
 • сектори, секції та
 • секції та робочі групи
 • та робочі групи за
 • групи за напрямками
 • напрямками діяльності. 1.7
 • діяльності. 1.7 Роботою
 • Роботою НПР керує
 • НПР керує
 • керує голова.   2.
 • Основні завдання
 • Основні завдання та
 • завдання та функції
 • функції НПР  Діяльність
 • НПР  Діяльність НПР
 • НПР здійснюється за
 • здійснюється за наступними
 • за наступними напрямками
 • напрямками : 2.1.
 • : 2.1. Розгляд та
 • Розгляд та
 • та організація
 • виконання заходів,
 • заходів, спрямованих
 • на: 2.1.1.
 • на: 2.1.1. Раціональне
 • Раціональне використання
 • використання та охорону
 • та охорону і
 • охорону і відтворення
 • відтворення водних
 • водних
 • біоресурсів. 2.1.2.
 • Поліпшення умов
 • Поліпшення умов природного
 • умов природного та
 • та штучного
 • штучного відтворення водних
 • Розвиток
 • Розгляд
 • Розгляд висновків
 • Розгляд висновків
 • досліджень з оцінки
 • з оцінки впливу на
 • з оцінки впливу на водні
 • на водні біоресурси
 • біоресурси усіх видів
 • усіх видів діяльності
 • видів діяльності
 • людини. 2.2.  
 • Основні
 • Основні функції НПР. З
 • функції НПР. З метою
 • НПР. З метою прийняття
 • прийняття рішень згідно
 • рішень згідно до завдань
 • згідно до завдань НПР
 • завдань НПР готує: 2.2.1.
 • готує: 2.2.1. Експертні
 • Експертні висновки
 • висновки щодо
 • щодо впровадження
 • впровадження завершених
 • завершених розробок
 • розробок (проектів)
 • (проектів) знарядь і
 • знарядь і засобів
 • і засобів промислу
 • промислу водних
 • водних біоресурсів, та
 • біоресурсів, та реалізації
 • та реалізації заходів з
 • заходів з поліпшення
 • з поліпшення умов їх
 • умов їх природного
 • їх природного та штучного
 • штучного відтворення,
 • розвитку
 • розвитку аквакультури,
 • аквакультури, враховуючи
 • враховуючи оцінку
 • оцінку можливості та
 • можливості та доцільності
 • та доцільності вселення
 • вселення окремих
 • окремих видів водних
 • видів водних
 • водних
 • Пропозиції по
 • Пропозиції по запобіганню
 • по запобіганню негативних
 • негативних наслідків
 • наслідків для
 • для життєдіяльності
 • життєдіяльності водних
 • біоресурсів через
 • через погіршення умов
 • погіршення умов їх
 • умов їх існування та
 • існування та природного
 • та природного
 • відтворення. 2.2.3.
 • Рекомендації
 • Рекомендації та
 • та пропозиції щодо
 • пропозиції щодо змін і
 • щодо змін і доповнень до
 • і доповнень до нормативно
 • до нормативно –
 • – правових актів з
 • правових актів з питань
 • актів з питань регулювання
 • регулювання діяльності,
 • діяльності, що
 • пов’язана з спеціальним
 • з спеціальним
 • водних біоресурсів у
 • у рибогосподарських
 • рибогосподарських водних
 • об’єктах. 2.2.4.
 • Проекти програм та
 • програм та рекомендацій
 • та рекомендацій щодо
 • щодо організації
 • організації проведення
 • проведення науково –
 • науково – дослідних
 • – дослідних робіт (ловів),
 • робіт (ловів), науково –
 • (ловів), науково –
 • – промислових ловів,
 • ловів,
 • ловів, контрольних ловів,
 • ловів, меліоративних ловів,
 • ловів, а також
 • ловів, а також впровадження
 • також впровадження наукових
 • наукових розробок з
 • розробок з питань
 • з питань промислового
 • промислового
 • рибальства у
 • у виробництво. 2.2.5.
 • Заходи з
 • Заходи з організації
 • з організації раціонального
 • раціонального
 • водних біоресурсів окремих
 • окремих
 • окремих рибогосподарських
 • водних об’єктів чи
 • об’єктів чи окремих
 • чи окремих районів
 • районів промислу Азово –
 • промислу Азово –
 • Азово – Чорноморського
 • басейну. 2.2.6.
 • Пропозиції та
 • Пропозиції та проекти рішень
 • та проекти рішень з
 • рішень з проблем, які
 • проблем, які виносяться на
 • які виносяться на розгляд
 • на розгляд сесій
 • сесій Українсько –
 • Українсько – Російської
 • – Російської комісії з
 • з питань рибальства у
 • рибальства у Азовському
 • у Азовському морі, а
 • морі, а також
 • а також відповідно до
 • відповідно до інших
 • до інших міждержавних
 • міждержавних угод,
 • угод, учасницею яких є
 • учасницею яких є
 • яких є Україна. Науково –
 • – промислова
 • – промислова рада
 • рада
 • забезпечує: 2.3. Розгляд
 • Розгляд науково –
 • – біологічних
 • обґрунтувань і
 • обґрунтувань і проектів
 • і проектів лімітів
 • лімітів спеціального
 • спеціального використання
 • водних біоресурсів,
 • біоресурсів,
 • рекомендації щодо
 • щодо оптимальної
 • щодо оптимальної кількості
 • кількості суден та
 • суден та знарядь
 • та знарядь лову (їх
 • лову (їх промислове
 • (їх промислове
 • навантаження), що
 • що
 • що використовуються в
 • в окремому районі
 • в окремому районі промислу
 • районі промислу чи окремій
 • чи окремій водоймі,
 • окремій водоймі, а також їх
 • а також їх
 • також їх раціональне
 • використання. 2.3.1.
 • Розгляд питань
 • питань (суперечностей) щодо
 • щодо пропозицій та
 • та висновків з
 • та висновків з визначення
 • з визначення промислових
 • промислових ділянок
 • ділянок для
 • для організації
 • організації прибережного
 • прибережного лову,
 • лову, кількості
 • кількості контрольно –
 • контрольно – спостережних
 • – спостережних пунктів та
 • пунктів та
 • та рибопромислових
 • суден для
 • суден для здійснення
 • для здійснення науково –
 • – дослідних робіт
 • робіт (ловів), науково
 • науково – промислових ловів,
 • промислових ловів,
 • ловів, меліоративних ловів
 • ловів та
 • експедицій. 2.3.2.
 • Підготовку
 • пропозицій щодо розподілу
 • щодо розподілу коштів, що
 • коштів, що надходять
 • що надходять з
 • з державного
 • державного бюджету, на
 • бюджету, на покриття
 • на покриття операційних
 • операційних витрат між
 • витрат між науковими
 • між науковими установами
 • установами Державного
 • України, органами
 • органами
 • відтворювальними
 • комплексами, що
 • що займаються
 • що займаються відтворенням
 • відтворенням та
 • та вселенням у водні
 • вселенням у водні об’єкти
 • у водні об’єкти
 • загальнодержавного
 • значення
 • значення водних
 • біоресурсів, рибодобувними
 • рибодобувними
 • підприємствами та
 • та іншими
 • та іншими підприємствами
 • підприємствами і
 • і організаціями, чия
 • організаціями, чия
 • чия діяльність
 • спрямована на
 • спрямована на збереження та
 • на збереження та
 • та відтворення водних
 • водних біоресурсів і
 • підвищення біологічної
 • біологічної продуктивності
 • продуктивності водних
 • водних об’єктів
 • об’єктів
 • значення. 2.3.3.
 • Розробку
 • Розробку пропозицій щодо
 • пропозицій щодо обсягів
 • щодо обсягів використання
 • біоресурсів у зоні
 • у зоні юрисдикції
 • юрисдикції України, у
 • України, у водах інших
 • у водах інших держав (на
 • інших держав (на основі
 • (на основі міжурядових
 • міжурядових угод), а
 • угод), а також
 • а також спільними
 • спільними підприємствами,
 • створеними за
 • за участю
 • за участю юридичних і
 • юридичних і фізичних
 • і фізичних осіб. 2.3.4.
 • осіб. 2.3.4. Аналіз
 • Аналіз промислової
 • промислової інформації,
 • інформації, результатів
 • результатів науково –
 • робіт (ловів),
 • науково – промислових
 • ловів, контрольних
 • контрольних ловів,
 • ловів, меліоративних
 • меліоративних ловів та
 • ловів та експедицій,
 • та експедицій, здійснення
 • здійснення контролю за
 • за виконанням
 • прийнятих рішень,
 • прийнятих рішень, освоєнням
 • рішень, освоєнням лімітів
 • спеціального
 • рада здійснює: 2.4.
 • Розгляд звітів науково
 • звітів науково -
 • науково - дослідних установ
 • дослідних установ про
 • установ про відповідність
 • відповідність фактичних
 • фактичних уловів
 • уловів прогнозованим
 • прогнозованим обсягам та
 • обсягам та інформації
 • та інформації органів
 • органів рибоохорони
 • рибоохорони про хід
 • про хід освоєння
 • хід освоєння квот і
 • квот і лімітів
 • і лімітів користувачами, що
 • користувачами, що
 • що здійснюють
 • спеціальне
 • спеціальне використання
 • біоресурсів.  2.4.1.
 • Розгляд звітів
 • Розгляд звітів науково -
 • звітів науково - дослідних
 • - дослідних установ та
 • установ та
 • підприємств і
 • і організацій про хід
 • про хід і
 • про хід і результати
 • результати виконання
 • виконання науково –
 • науково – дослідних робіт
 • ловів та експедицій
 • та експедицій за
 • за програмами
 • програмами науково -
 • науково - дослідних
 • установ та відповідних
 • та відповідних заходів щодо
 • заходів щодо усунення
 • щодо усунення недоліків
 • недоліків у цій
 • у цій сфері
 • цій сфері
 • діяльності. 2.4.2. Аналіз
 • Аналіз
 • Аналіз достовірності та
 • та своєчасності
 • та своєчасності подання
 • подання науково-
 • науково- дослідними
 • дослідними установами,
 • установами, органами
 • органами рибоохорони
 • рибоохорони
 • визначеної в
 • визначеної в установленому
 • в установленому порядку,
 • порядку, щодо
 • щодо здійснення
 • здійснення спеціального
 • біоресурсів при
 • при проведенні
 • проведенні науково –
 • ловів, контрольних,
 • контрольних,
 • меліоративних ловів
 • експедицій. 2.4.3. Участь
 • Участь у
 • Участь у розробці проектів
 • розробці проектів та аналіз
 • проектів та аналіз виконання
 • аналіз виконання
 • міждержавних та
 • та державних
 • та державних екологічних
 • екологічних програм,
 • програм, спрямованих
 • спрямованих на
 • збереження та поліпшення
 • та поліпшення умов
 • умов природного
 • природного відтворення
 • біоресурсів. 2.4.4. Участь
 • Участь у розробці
 • розробці пропозицій з
 • пропозицій з визначення
 • з визначення основних
 • основних принципів
 • принципів
 • рибогосподарської
 • політики у сфері
 • у сфері міжнародного
 • співробітництва
 • співробітництва України по
 • України по рибному
 • по рибному господарству
 • господарству та
 • та використанню
 • використанню водних
 • біоресурсів Азово -
 • Азово - Чорноморського
 • - Чорноморського басейну та
 • басейну та Світового
 • та Світового
 • океану.   3. Склад
 • Склад і
 • Склад і структура
 • структура НПР  3.1. До
 • НПР  3.1. До складу НПР
 • До складу НПР входять
 • НПР входять Голова
 • Голова Державного
 • України, заступники
 • заступники Голови,
 • Голови, керівники
 • керівники структурних
 • структурних підрозділів
 • підрозділів апарату
 • апарату
 • Держрибагентства України,
 • України, керівники
 • України, керівники наукових
 • наукових установ,
 • установ, начальник
 • начальник
 • Головрибводу та
 • та керівники
 • та керівники органів
 • органів рибоохорони. До
 • рибоохорони. До складу НПР
 • До складу НПР також
 • НПР також можуть входити
 • можуть входити керівники
 • входити керівники та
 • висококваліфіковані
 • спеціалісти
 • спеціалісти окремих
 • окремих підприємств,
 • підприємств, організацій і
 • організацій і
 • і громадських
 • рибної галузі. 3.2. Очолює
 • Очолює НПР
 • Очолює НПР голова. 3.3. У
 • голова. 3.3. У складі
 • У складі НПР постійно
 • НПР постійно діють
 • постійно діють секції: -
 • секції: - секція
 • секція промислового
 • промислового рибальства у
 • рибальства у басейні
 • у басейні Азовського
 • Азовського моря; -
 • моря; - секція
 • промислового рибальства
 • у басейні Чорного
 • басейні Чорного моря; -
 • рибальства у внутрішніх
 • у внутрішніх водних
 • (водосховища, озера,
 • озера, річки,
 • річки, лимани); 3.4.
 • лимани); 3.4. До складу
 • До складу секції
 • складу секції входять
 • входять
 • спеціалісти відповідного
 • відповідного регіону:
 • регіону: фахівці
 • фахівці
 • України, Головрибводу,
 • Головрибводу, вчені,
 • вчені, керівники
 • керівники підприємств -
 • підприємств - користувачів
 • - користувачів водних
 • представники
 • громадських
 • громадських організацій
 • організацій рибної
 • рибної галузі. 3.5.
 • галузі. 3.5. Очолює
 • Очолює секцію
 • секцію заступник Голови
 • Голови Держрибагентства
 • України або
 • України або керівник
 • або керівник
 • підприємства,
 • установи,
 • установи, організації, що
 • організації, що належить до
 • що належить до сфери
 • України. 3.6.
 • України. 3.6. Секретарем
 • Секретарем секції
 • секції призначається
 • призначається один з
 • один з членів
 • з членів секції, який
 • секції, який має
 • який має практичний досвід
 • практичний досвід роботи
 • досвід роботи щодо
 • щодо налагодження
 • науки з
 • виробництвом. 3.7. Склад
 • Склад НПР та її
 • Склад НПР та її секцій
 • та її секцій щорічно
 • щорічно
 • уточнюється.   4.
 • Організація
 • Організація роботи
 • роботи НПР  4.1. Голова
 • НПР  4.1. Голова НПР
 • Голова НПР здійснює
 • здійснює загальне
 • загальне керівництво
 • керівництво діяльністю
 • діяльністю НПР. За його
 • НПР. За його дорученням
 • його дорученням оперативне
 • оперативне
 • керівництво НПР
 • НПР здійснюють
 • НПР здійснюють заступники
 • заступники голови
 • голови НПР. 4.2. НПР
 • НПР. 4.2. НПР здійснює
 • свою діяльність
 • діяльність згідно з
 • згідно з річними планами
 • з річними планами робіт.
 • планами робіт. Засідання
 • Засідання НПР
 • НПР проводяться у
 • проводяться у терміни,
 • у терміни, визначені
 • визначені планом, але не
 • планом, але не рідше 4
 • але не рідше 4 разів на
 • 4 разів на
 • на рік. Пропозиції до
 • до плану роботи
 • до плану роботи НПР
 • роботи НПР вносяться
 • вносяться структурними
 • структурними підрозділами
 • України за
 • України за матеріалами,
 • за матеріалами, що
 • що надійшли від
 • надійшли від
 • від науково-дослідних
 • установ,
 • установ, органів
 • рибоохорони, підприємств та
 • підприємств та
 • та організацій
 • галузі. Форма
 • галузі. Форма плану роботи
 • плану роботи НПР
 • роботи НПР встановлюється
 • встановлюється її
 • її головою. 4.3.
 • головою. 4.3. Підготовка
 • Підготовка проектів
 • проектів планів роботи
 • планів роботи і звітів
 • роботи і звітів щодо
 • звітів щодо діяльності НПР,
 • діяльності НПР,
 • НПР, організація
 • підготовки питань
 • підготовки питань для
 • питань для розгляду на
 • розгляду на пленарних
 • на пленарних засіданнях, а
 • засіданнях, а також
 • а також контроль за
 • контроль за виконанням
 • оперативних доручень
 • доручень НПР
 • доручень НПР покладається на
 • покладається на
 • на секретаря. 4.4.
 • Підготовка