Страницы: 1/0/0

 • Основні
 • 1)
 • 1) вид
 • 1) вид діяльності з
 • діяльності з розведення,
 • з розведення, утримання і
 • утримання і
 • і вирощування риб,
 • риб, інших водних
 • риб, інших водних тварин,
 • водних тварин, рослин і
 • рослин і водоростей,
 • і водоростей,
 • здійснюваний під
 • під повним або
 • під повним або частковим
 • або частковим контролем
 • контролем людини, з
 • людини, з метою
 • з метою отримання
 • отримання товарної
 • товарної продукції,
 • продукції, поповнення
 • поповнення промислових
 • промислових запасів водних
 • запасів водних
 • водних біоресурсів,
 • збереження їх
 • збереження їх
 • їх біорізноманітності і
 • і рекреації;
 • і рекреації; 2) система
 • 2) система заходів
 • система заходів зі штучного
 • зі штучного
 • штучного розведення водних
 • водних живих
 • водних живих ресурсів у
 • ресурсів у спеціальних
 • у спеціальних
 • господарствах,
 • внутрішніх
 • внутрішніх водоймах; 3)
 • водоймах; 3) вирощування
 • 3) вирощування водних
 • водних живих ресурсів
 • живих ресурсів з метою
 • ресурсів з метою їх охорони,
 • метою їх охорони,
 • охорони, відтворення та
 • та одержання
 • та одержання товарної
 • товарної рибної
 • рибної продукції у
 • продукції у спеціалізованих
 • у спеціалізованих
 • господарствах у
 • у внутрішніх
 • у внутрішніх водоймах та
 • водоймах та прибережній
 • та прибережній смузі
 • смузі
 • пасовищна –
 • пасовищна – вид
 • вид діяльності з
 • діяльності з розведення,
 • з розведення, вирощування
 • вирощування і випуску
 • і випуску в природні
 • випуску в природні водні
 • природні водні об'єкти
 • об'єкти (озера, річки,
 • (озера, річки, море) і
 • річки, море) і водосховища
 • і водосховища риб, інших
 • риб, інших водних
 • інших водних тварин,
 • тварин, памолодь яких
 • памолодь яких отримана в
 • яких отримана в
 • в регульованих і
 • і контрольованих
 • і контрольованих людиною
 • людиною умовах в
 • умовах в цілях
 • в цілях поповнення
 • поповнення додаткового
 • додаткового промислового
 • промислового запасу.
 • запасу.
 • Аквакультура
 • рекреаційна –
 • діяльність з
 • діяльність з культивування
 • з культивування риб і інших
 • риб і інших водних
 • і інших водних тварин,
 • тварин, рослин і
 • рослин і водоростей з
 • і водоростей з метою
 • з метою організації
 • організації любительського
 • любительського і
 • і спортивного
 • спортивного рибальства,
 • рибальства, акваріумів і
 • акваріумів і інших форм
 • і інших форм
 • форм відпочинку
 • населення. Аквакультури
 • об'єкти – риби,
 • риби, інші водні
 • риби, інші водні тварини,
 • водні тварини, рослини і
 • рослини і водорості,
 • і водорості, які
 • які являються
 • являються об'єктами
 • об'єктами розведення,
 • розведення, утримання або
 • утримання або
 • або
 • суб'єкти – юридичні
 • юридичні особи і
 • юридичні особи і
 • і індивідуальні
 • підприємці, що
 • підприємці, що здійснюють
 • що здійснюють діяльність
 • діяльність в області
 • в області
 • області
 • водних
 • діяльність,
 • діяльність, спрямована на
 • на відновлення
 • промислових запасів водних
 • запасів водних
 • водних біологічних ресурсів
 • ресурсів і
 • ресурсів і збереження їх
 • збереження їх
 • їх
 • живі
 • живі
 • живі ресурси –
 • сукупність
 • сукупність водних
 • водних організмів, життя
 • організмів, життя яких
 • життя яких постійно або на
 • постійно або на окремих
 • або на окремих стадіях
 • стадіях розвитку
 • розвитку неможливе без
 • неможливе без
 • без перебування
 • (знаходження) у
 • (знаходження) у воді. До
 • у воді. До водних живих
 • живих ресурсів
 • належать: а)
 • прісноводні,
 • солонуватоводні,
 • морські
 • морські анадромні,
 • анадромні, напівпровідні,
 • напівпровідні, катадромні
 • катадромні риби на
 • риби на всіх стадіях
 • на всіх стадіях
 • стадіях розвитку; б)
 • круглороті; в)
 • круглороті; в) водні
 • водні безхребетні, у
 • безхребетні, у тому
 • у тому числі молюски
 • числі молюски
 • молюски (черевоногі) або –
 • або – стулкові,
 • ракоподібні, черви,
 • черви, голкошкірі,
 • черви, голкошкірі, губки,
 • губки,
 • кишковопорожнинні,
 • наземні
 • наземні безхребетні у
 • безхребетні у водній
 • у водній стадій
 • стадій розвитку; г)
 • розвитку; г) водні
 • водні рослини; д) інші
 • рослини; д) інші водні
 • інші водні
 • організми. Генофондна
 • колекція
 • колекція риб –
 • риб – генетично
 • генетично
 • репрезентативна
 • сукупність живих риб і
 • живих риб і інших
 • риб і інших водних
 • водних організмів, а
 • організмів, а також їх
 • а також їх заморожених або
 • їх заморожених або
 • або консервованих іншим
 • іншим способом,
 • іншим способом, які
 • які містять
 • містять відповідні
 • відповідні
 • рибоводів
 • рибоводів
 • озерно-товарні – водні
 • водні об'єкти
 • рибогосподарського
 • значення (озера,
 • (озера, водосховища,
 • водосховища, лимани)
 • лимани) спеціально
 • спеціально відведені для
 • відведені для ведення
 • для ведення товарного
 • товарного рибництва
 • рибництва або
 • або рекреаційної
 • рекреаційної
 • аквакультури. Ділянка
 • рибовода
 • рибовода (для цілей
 • (для цілей
 • цілей аквакультури) –
 • водний
 • водний об'єкт
 • об'єкт
 • рибогосподарського
 • значення або його
 • значення або його частина,
 • або його частина, надана
 • надана користувачеві
 • користувачеві для цілей
 • для цілей
 • цілей
 • водних
 • водних
 • водних біологічних
 • ресурсів
 • ресурсів відновлення –
 • відновлення –
 • діяльність в галузі
 • в галузі
 • в галузі відтворення водних
 • водних біоресурсів,
 • спрямована на
 • спрямована на збільшення
 • на збільшення запасів до
 • запасів до раніше
 • до раніше існуючого
 • існуючого природного
 • природного рівня, а
 • рівня, а також
 • а також збереження їх
 • збереження їх
 • їх
 • водних
 • водних біологічних
 • біологічних ресурсів
 • ресурсів поповнення –
 • поповнення –
 • діяльність в галузі
 • в галузі
 • в галузі пасовищної
 • аквакультури,
 • аквакультури, спрямована на
 • спрямована на отримання
 • на отримання
 • додаткового
 • промислового
 • промислового
 • промислове розведення
 • та
 • та вирощування
 • вирощування морських водних
 • морських водних живих
 • водних живих ресурсів (риб,
 • ресурсів (риб,
 • (риб, безхребетних,
 • водних рослин)
 • водних рослин) у
 • рослин) у спеціальних
 • спеціальних господарствах у
 • господарствах у
 • у прибережних районах
 • районах моря; 2)
 • районах моря; 2) різновид
 • 2) різновид
 • аквакультури, яка
 • яка здійснюється у
 • яка здійснюється у
 • у внутрішніх морських
 • морських водах
 • морських водах України – в
 • України – в Чорному і
 • – в Чорному і Азовському
 • і Азовському
 • морях. Маткові
 • стада об'єктів
 • стада об'єктів
 • об'єктів аквакультури –
 • статевозрілі риби,
 • риби, інші водні
 • риби, інші водні тварини,
 • водні тварини, призначені
 • призначені для
 • для регулярного
 • регулярного отримання
 • отримання потомства
 • потомства об'єктів
 • об'єктів
 • біологічна –
 • біологічна – комплекс
 • комплекс заходів,
 • заходів, спрямованих
 • спрямованих на
 • на покращання умов
 • покращання умов
 • умов розмноження,
 • вирощування і
 • вирощування і збереження
 • і збереження об'єктів
 • об'єктів аквакультури,
 • аквакультури, а також
 • а також регулювання
 • також регулювання видового
 • видового складу риб
 • складу риб і водних
 • риб і водних рослин у
 • водних рослин у
 • у водоймищах. Племінна
 • організація
 • (племінний завод,
 • (племінний завод, племінний
 • завод, племінний
 • репродуктор,
 • селекційний
 • селекційний центр, інші
 • центр, інші
 • інші організації) –
 • спеціалізована
 • організація, що
 • організація, що здійснює
 • що здійснює
 • селекційно-племінну
 • роботу з
 • роботу з одомашненими
 • з одомашненими формами і
 • формами і породами
 • і породами риб. Порода
 • риб. Порода
 • риб – цілісна
 • цілісна група риб
 • цілісна група риб одного
 • риб одного виду, що має
 • виду, що має спільність
 • що має спільність
 • походження, володіє
 • володіє унаслідок
 • володіє унаслідок селекції
 • селекції генетично
 • генетично
 • обумовленими
 • біологічними і
 • біологічними і
 • і морфологічними
 • ознаками, що
 • ознаками, що специфічними
 • що специфічними для даної
 • для даної породи,
 • даної породи, відрізняють
 • відрізняють її від
 • її від інших порід
 • від інших порід
 • порід
 • і
 • і штучне
 • і штучне відтворення
 • відтворення цінних видів
 • цінних видів водних
 • видів водних живих
 • живих ресурсів,
 • ресурсів, вирощування
 • вирощування рибопосадкового
 • рибопосадкового матеріалу,
 • матеріалу, товарної
 • товарної продукції
 • продукції у
 • у природних
 • природних водоймах,
 • водоймах, ставових,
 • ставових, індустріальних,
 • індустріальних, лиманних і
 • лиманних і
 • і озерно-товарних
 • господарствах. Рибництво
 • вид
 • вид
 • вид рибогосподарської
 • діяльності з
 • діяльності з розведення і
 • з розведення і
 • і вирощування риб і
 • риб і інших водних
 • риб і інших водних тварин в
 • водних тварин в садках,
 • в садках, басейнах,
 • басейнах, установках
 • установках із
 • із замкнутою системою
 • замкнутою системою
 • системою водокористування в
 • в
 • в регульованих і
 • і контрольованих
 • і контрольованих людиною
 • людиною умовах з
 • умовах з метою
 • з метою виробництва
 • виробництва товарної
 • товарної
 • продукції. Рибництво
 • ставкове – вид
 • вид
 • вид рибогосподарської
 • діяльності з розведення і
 • з розведення і
 • і вирощування риб і
 • риб і інших водних
 • риб і інших водних тварин в
 • водних тварин в ставках
 • в ставках (обвалованих
 • (обвалованих і
 • і руслових) і
 • руслових) і кар'єрах, що
 • і кар'єрах, що обводнені, в
 • що обводнені, в
 • в контрольованих
 • людиною умовах
 • людиною умовах з метою
 • умовах з метою виробництва
 • метою виробництва товарної
 • товарної
 • товарне – вид
 • товарне – вид
 • вид рибогосподарської
 • діяльності з
 • з розведення і
 • розведення і вирощування
 • і вирощування одомашнених
 • одомашнених форм і
 • форм і порід риб,
 • і порід риб, інших водних
 • риб, інших водних тварин,
 • водних тварин, рослин і
 • рослин і водоростей з
 • і водоростей з метою
 • з метою отримання
 • отримання товарної
 • товарної
 • робота –
 • робота – комплекс
 • комплекс заходів,
 • заходів, спрямованих
 • спрямованих на
 • на розвиток
 • розвиток генетичного і
 • генетичного і
 • і селекційно-племінного
 • потенціалу
 • потенціалу об'єктів
 • аквакультури,
 • створення,
 • створення, підтримку і
 • підтримку і тиражування
 • і тиражування селекційних
 • селекційних досягнень,
 • досягнень, і їх
 • і їх ефективне
 • їх ефективне
 • про методи
 • про методи створення
 • методи створення сортів,
 • сортів, гібридних
 • гібридних рослин, порід
 • рослин, порід тварин,
 • порід тварин, штамів
 • штамів
 • мікроорганізмів із
 • із потрібними
 • із потрібними людині
 • людині ознаками. Форма
 • ознаками. Форма риб
 • риб
 • одомашнена – цілісна
 • цілісна група риб
 • цілісна група риб одного
 • риб одного виду, що має
 • виду, що має спільність
 • що має спільність
 • походження, пройшла
 • пройшла не менше
 • пройшла не менше двох
 • менше двох поколінь
 • поколінь доместикації і
 • доместикації і
 • і відрізняється деякими
 • деякими
 • деякими біологічними і
 • і морфологічними
 • і морфологічними ознаками
 • ознаками від осіб,
 • від осіб, що
 • осіб, що перебувають в
 • перебувають в стані
 • в стані природної
 • природної
 • свободи.