Страницы: 1/0/0, 3/0/0, 3/1/0, 3/2/0, 3/3/0

 • До проголошення України
 • України незалежною
 • незалежною державою до
 • державою до складу
 • до складу Міністерства
 • Міністерства рибного
 • рибного господарства
 • господарства СРСР
 • СРСР входило чотири
 • входило чотири великі
 • чотири великі самостійні
 • самостійні виробничі
 • виробничі підрозділи –
 • підрозділи – Всесоюзне
 • – Всесоюзне
 • рибопромислове
 • об’єднання
 • об’єднання Азчорриба ,
 • Азчорриба , Головне
 • Головне управління
 • управління рибного
 • рибного господарства
 • господарства внутрішніх
 • внутрішніх водойм
 • водойм України
 • України
 • Укрголоврибгосп ,
 • об’єднання
 • об’єднання
 • Укррибпромзбут , Головне
 • Головне
 • Головне управління
 • Укрголоврибвод
 • Укрголоврибвод та окремі
 • та окремі
 • окремі підприємства, які
 • які входили до
 • які входили до
 • до
 • Всесоюзних
 • Всесоюзних виробничих
 • виробничих об’єднань
 • об’єднань
 • Ремрибфлот ,
 • Союзсіткоснасть
 • Союзсіткоснасть та
 • та Всесоюзного
 • Всесоюзного
 • науково-виробничого
 • об’єднання по
 • об’єднання по
 • по рибництву. Кризовий
 • стан
 • стан економіки у
 • економіки у перші роки
 • у перші роки незалежності
 • роки незалежності України
 • України суттєво
 • суттєво вплинув на
 • вплинув на рибну
 • на рибну галузь, що
 • галузь, що призвело до її
 • що призвело до її
 • до її структурних змін та
 • змін та руйнації
 • змін та руйнації єдиного
 • єдиного
 • рибогосподарського
 • комплексу. Зазначене не
 • не могло не
 • не могло не
 • не позначитись на
 • на структурі
 • на структурі управління
 • управління галуззю, у
 • галуззю, у якій
 • у якій неодноразово
 • неодноразово проводились
 • проводились численні
 • численні реорганізації
 • реорганізації та
 • та перетворення
 • перетворення органу
 • органу
 • управління. Постановою
 • Кабінету
 • Кабінету Міністрів
 • Міністрів України від 1
 • України від 1 серпня
 • від 1 серпня 1992 року був
 • 1992 року був створений
 • року був створений Державний
 • Державний комітет
 • комітет України по
 • України по рибному
 • по рибному господарству
 • господарству і рибній
 • і рибній
 • рибній промисловості, якому
 • якому не
 • підпорядковувались
 • підприємства рибної галузі,
 • рибної галузі, які
 • галузі, які входили до
 • входили до складу
 • до складу Міністерства
 • Міністерства сільського
 • сільського господарства
 • господарства і
 • і продовольства
 • продовольства
 • України. Указом
 • Президента
 • Президента України від 30
 • України від 30 листопада
 • від 30 листопада 1994 року з
 • 1994 року з метою
 • року з метою формування та
 • формування та
 • та здійснення єдиної
 • єдиної державної
 • єдиної державної політики
 • політики щодо
 • щодо розвитку рибного
 • розвитку рибного
 • рибного господарства,
 • удосконалення
 • удосконалення управління
 • управління галуззю
 • галуззю було створено
 • було створено
 • створено Міністерство
 • рибного
 • господарства
 • України. Указом
 • Президента України
 • Президента України від 25
 • України від 25 липня 1997
 • 25 липня 1997 на базі
 • 1997 на базі Міністерства
 • базі Міністерства рибного
 • господарства України
 • України утворено
 • утворено Державний
 • Державний комітет
 • комітет рибного
 • рибного господарства
 • господарства України, який
 • України, який став
 • який став
 • правонаступником прав і
 • прав і обов'язків
 • прав і обов'язків
 • ліквідованого
 • Міністерства
 • Міністерства рибного
 • рибного господарства
 • господарства
 • України. 15 березня
 • березня 2000 року
 • березня 2000 року постановою
 • року постановою Кабінету
 • Кабінету Міністрів
 • Міністрів
 • утворюється на базі
 • на базі Державного
 • на базі Державного комітету
 • комітету рибного
 • рибного
 • господарства, що
 • що ліквідується,
 • що ліквідується, Державний
 • Державний департамент
 • департамент рибного
 • господарства як
 • як урядовий орган
 • як урядовий орган державного
 • орган державного
 • управління у складі
 • у складі
 • у складі Міністерства
 • аграрної
 • аграрної політики
 • політики
 • України. Постановою
 • Кабінету Міністрів України
 • Міністрів України від
 • України від 25.05.2006 № 752
 • 25.05.2006 № 752 Про
 • № 752 Про ліквідацію
 • ліквідацію державного
 • державного Департаменту
 • Департаменту рибного
 • України Укрдержрибгосп було
 • було
 • було ліквідовано та
 • та створено у
 • та створено у складі
 • у складі Мінагрополітики
 • рибного господарства. 2
 • листопада
 • листопада 2006 року
 • 2006 року утворюється
 • року утворюється Державний
 • комітет рибного
 • господарства України як
 • України як центральний
 • як центральний орган
 • орган виконавчої
 • влади, діяльність
 • діяльність якого
 • якого спрямовується і
 • спрямовується і
 • і координується
 • Кабінетом
 • Кабінетом Міністрів України
 • Міністрів України через
 • України через Міністра
 • політики. Постановою
 • Кабінету Міністрів
 • Міністрів України від 24
 • України від 24 січня 2007
 • від 24 січня 2007 року № 42
 • 2007 року № 42 Про
 • № 42 Про затвердження
 • затвердження Положення
 • Положення про
 • про Державний комітет
 • Державний комітет рибного
 • України створено
 • України створено Державний
 • України. І, нарешті,
 • нарешті, Указом
 • нарешті, Указом Президента
 • Президента України від
 • України від 16 квітня
 • від 16 квітня 2011 року
 • квітня 2011 року Про
 • року Про Державне
 • Державне агентство
 • створено Держрибагентство
 • Держрибагентство України
 • України як
 • центральний орган виконавчої
 • орган виконавчої влади,
 • Кабінетом Міністрів
 • через Міністра аграрної
 • України.