Страницы: 1/0/0, 1/1/0, 1/2/0, 1/3/0

 • Державне
 • Державне підприємство
 • підприємство Одеський
 • Одеський центр
 • центр Південного
 • Південного
 • науково-дослідного
 • інституту
 • інституту морського
 • морського рибного
 • рибного господарства
 • господарства та
 • та океанографії
 • океанографії (Одц
 • (Одц ПівденНІРО)
 • ПівденНІРО)
 • 65028, Одеська
 • 65028, Одеська область,
 • Одеська область, м.
 • м. Одеса, вул.
 • Одеса, вул. Мечнікова,
 • вул. Мечнікова, 132
 • 132
 • Снігірьов Сергій
 • Снігірьов Сергій
 • Сергій Михайлович
 • (048)
 • (048) 799-62-07
 • (048) 799-62-07
 • 731-04-24
 • 731-04-24
 • Державне
 • Державне
 • підприємство
 • Служба
 • Служба капітана
 • капітана Іллічівського
 • Іллічівського морського
 • морського рибного
 • рибного порту
 • порту 68000,
 • 68000, Одеська
 • 68000, Одеська область, м.
 • область, м.
 • м. Чорноморськ, 5 ТОВ
 • Чорноморськ, 5 ТОВ ІМРП
 • 5 ТОВ ІМРП
 • Тарасов
 • Тарасов Олександр
 • Олександр Миколайович
 • Миколайович
 • (0487)
 • (0487) 17-06-23
 • 17-06-23
 • 17-06-24
 • 17-06-24
 • capitan@imrp.com.ua
 • Державне
 • Державне підприємство
 • підприємство
 • Експериментальний
 • кефалевий
 • кефалевий
 • риборозплідник
 • 67771, Одеська
 • 67771, Одеська
 • Одеська область,
 • район, с. Біленьке, вул.
 • вул. Вільна, 68
 • 68 Івасєв
 • Івасєв Андрій
 • Івасєв Андрій Іванович
 • Іванович
 • (048)
 • (048) 743-60-28
 • 743-60-28
 • kefalev369@mail.ru