Збереження та торгівля осетровими видами риб


13.11.2013

Збереження та торгівля осетровими видами риб

Державне агентство рибного господарства України як Адміністративний орган Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (СITES) щодо осетрових видів риб та виробленої з них продукції, отримало повідомлення від Міністерства навколишнього природного середовища Данії – Адміністративного органу CITES Данії та Адміністративного органу CITES Бельгії про випадки конфіскації харчової ікри (caviar), яку було експортовано із України, у тому числі поштовими відправленнями, з порушеннями міжнародних норм, без відповідного дозволу CITES.

 

Така продукція вилучається митними органами країн-членів CITES без відшкодування збитків відправникові.

 

З метою активізації зусиль з протидії незаконній торгівлі об’єктами CITES в Україні, зокрема, торгівлі осетровими видами риб та виробленої з них продукції у плані інформування громадян та суб’єктів господарювання, які мають намір проваджувати господарську діяльність, пов'язану з міжнародною торгівлею осетровими видами риб та виробленою з них продукцією, розміщуємо інформацію стосовно нормативно-правових аспектів регулювання даного виду господарської діяльності.  

 

Відповідне реагування та приєднання України до скоординованої міжнародної діяльності в рамках CITES щодо попередження незаконної торгівлі осетровими видами позитивно вплине на стан популяцій цих реліктових видів риб, забезпечення їх збереження та біорізноманіття, а також підвищить міжнародний імідж нашої держави. Адже значне занепокоєння громадян України, як і світового співтовариства, викликає саме стан популяцій осетрових риб, які є привабливим об’єктом для незаконного вилову і торгівлі.  

 

 


   

Нормативно-правові аспекти регулювання міжнародної торгівлі

осетровими видами риб та веслоносом і  виробленої з них продукції

 

У 1999 році Україна приєдналась до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення - СITES (Закон України від 14.05.1999 № 662-XIV).

 

Оскільки всі види осетрових риб та веслоніс (представник родини веслоносових ряду осетроподібних, що мешкає в природному середовищі в Америці і є об’єктом аквакультури в Україні та інших країнах світу) є об’єктами (зразками) СITES, зовнішньоторговельні операції з ними, включаючи транзитне перевезення та реекспорт, а також пропуск на митну територію України, мають здійснюватись лише за умови наявності супровідних документів дозвільного характеру (дозволів/сертифікатів), що видаються відповідними адміністративними органами СITES.

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.2000 № 1822 Державне агентство рибного господарства України виконує функції Адміністративного органу СITES України щодо осетрових видів риб та виробленої з них продукції.

 

Науковим органом СITES України щодо осетрових видів риб та виробленої з них продукції є Південний науково-дослідний інститут морського рибного господарства та океанографії – ПівденНІРО (м. Керч).

 

Для кожної партії зразків СITES оформлюється окремий дозвіл/сертифікат CITES.

 

Під зразками СITES розуміє: живу або мертву тварину та будь-яку легко упізнавану частину чи похідне від неї (жива риба, у тому числі личинка; жива запліднена ікра; харчова ікра; тушки; м'ясо; плавці; інші частини та інша продукція).

 

Слід зазначити, що дія СITES поширюється не тільки на види осетрових риб та продукцію з них, що походять з природних водойм, а й на вирощені у штучних умовах (в умовах аквакультури).

 

Щодо персональних звільнень.

Відповідно до вимог CITES, визначених у Резолюції Conf. 12.7, стосовно персональних звільнень від вимог CITES щодо харчової ікри осетрових (caviar), встановлено, що дані обмеження не повинні перевищувати 125 грам на одну особу, тобто експорт/імпорт зазначеної кількості харчової ікри (у більшості випадків для власних потреб) здійснюється без оформлення дозволу CITES. Дана норма стосується, у тому числі і поштових відправлень, адже поштове пересилання у більшій кількості - це експорт, або реекспорт.

 

Щодо  експорту та реекспорту.

Відповідно до вимог СITES держави ареалу (регіону поширення) ряду осетроподібних (Order Acipenseriformes) щорічно затверджують національні експортні квоти на всі види осетроподібних риб (осетрові та веслоносові) та продукцію з них, вилучених з природних водойм, і надсилають офіційну інформацію про обсяги експортних квот до Секретаріату СITES.

 

Лише за наявності затверджених національних експортних квот, які розміщуються на офіціальному веб-сайті СITES (www.cites.org), країна може здійснювати експортні поставки осетрових видів риб, видобутих (вилучених) з природних популяцій, та продукцію з них.

 

Маємо зазначити, що в Україні з 2000 року введено повну заборону на промисловий вилов осетрових видів риб. Всі види осетрових фауни України мають особливий охоронний статус - вони занесені до Червоної книги України.

 

Тому торгівля осетровими видами риб, які походять з природних популяцій (виловлених з природних водойм України), і продукцією з них вважається незаконною та заборонена як на внутрішньому ринку, так і для експорту.

 

Для попередження нелегальної торгівлі, Україна щорічно встановлює нульові експортні квоти на продукцію осетрових видів риб природних популяцій.

 

Однак, дана заборона не стосується продукції аквакультури. Експорт або реекспорт даної продукції є цілком легальними, але мають, як і продукція з природних популяцій, супроводжуватись відповідним дозволом/сертифікатом CITES.

 

Перелік документів, необхідних для оформлення дозволу/сертифіката CITES, наведено у постанові Кабінету Міністрів України від 25 липня 2007 р. № 953 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифікатів на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об’єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення».

 

Зразок заяви та форма дозволу/сертифіката СITES затверджені наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 29.02.2012 № 107 «Про затвердження форм дозволу на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифіката на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об’єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, та зразка заяви для їх отримання», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.06.2012  за № 990/21302.

 

Щодо імпорту.

Відповідно до вимог CITES ввезення в Україну зразків осетроподібних риб та продукції з них, здійснюється за дозволом, який супроводжує вантаж, і видається Адміністративним органом CITES країни-експортера.

 

Разом з тим для імпортерів продукції осетрових видів риб, а також для представників Державної екологічної інспекції України, що здійснюють державний контроль за дотриманням вимог CITES у пунктах пропуску через державний кордон України та на її митній території, наголошуємо про необхідність надання до Державного агентства рибного господарства України – Адміністративного органу CITES щодо осетрових видів риб та виробленої з них продукції для зберігання оригіналу дозволу/сертифіката CITES після проведення відповідних митних операцій та отримання вантажу (вимоги статті VI CITES та наказу Міністерства екології та природних ресурсів України  від 29 лютого 2012 року № 107).

 

Щодо контролю внутрішньої торгівлі.

На сьогодні більшість продукції осетрових, що представлена на ринку України, є імпортованою. Легальна харчова чорна ікра майже повністю імпортована (Щодо легального вітчизняного виробництва харчової чорної ікри осетрових риб та веслоноса, то дане виробництво лише на початковій стадії. Держрибагентством України на даний час взято на облік одне підприємство ТОВ-СРП «Осетр»              (м. Українка, Київська обл.), яке займається вирощуванням стерляді в умовах аквакультури, пройшло відповідну реєстрацію консервного та пресервного виробництва та отримало номер для маркування продукції власного виробництва).

 

Кожна партія імпортної продукції осетрових, якщо вона ввезена на територію України без порушень законодавства, має відповідний дозвіл CITES.

 

Враховуючи зазначене, представники торгових мереж, ресторанів, ринків тощо, що реалізують продукцію осетрових видів риб та веслоноса, для підтвердження її законності мають пред’являти на запит громадян або контролюючих органів копію такого дозволу CITES (для імпортованої продукції), або документи, які підтверджують, що дана продукція отримана з риб, вирощених в умовах аквакультури України. (Нагадуємо, що Конвенція CITES регламентує лише міжнародну торгівлю).

 

Під час купівлі такої продукції з метою відправлення за кордон поштовими відправленнями покупець, щоб не втратити кошти, має обов’язково вимагати від продавця зазначені документи та у встановленому порядку оформлювати дозволи/сертифікати CITES (слід враховувати, що персональні звільнення стосуються лише харчової чорної ікри). Під час поштових відправлень харчової чорної ікри необхідно брати до уваги встановлені обмеження щодо ваги відправлень, та у разі перевищення дозволених 125 грам на одну особу, обов’язково оформлювати відповідний дозвіл/сертифікат CITES.

 

Разом з тим маємо зазначити, що відповідно до вимог CITES для харчової чорної ікри встановлено уніфіковану систему етикетування (маркування) для торгівлі нею та її ідентифікації. Ця уніфікована система етикетування поширюється на всю ікру, виготовлену в комерційних і некомерційних цілях, для внутрішньої чи міжнародної торгівлі, і ґрунтується на застосуванні одноразового ярлика, який не підлягає повторному використанню, на кожному первинному контейнері (на кожній банці). Звертаємо увагу на те, що інформація, яка міститься на ярлику (етикетці) прикріпленому до контейнера (до банки), повинна співпадати з інформацією, що міститься у дозволі CITES, або у додатку, доданому до дозволу.

 

Для прикладу додаємо належно оформлені у відповідності до вимог CITES матеріали щодо імпортної поставки в Україну підприємством ТОВ «Спеціалізований центр «Балі» харчової ікри виробництва аквакультури Молдови, а саме: 1) дозвіл CITES, форма якого і включена до нього інформація є стандартними та уніфікованими для всіх країн-Сторін CITES; 2) додаток до дозволу CITES з інформацію щодо коду маркування для даної партії ікри; 3) фото банки харчової ікри з аналогічним відповідним маркуванням.

 

Яковлєва  Тетяна   Володимирівна

начальник відділу аквакультури, селекції та наукового забезпечення Департаменту охорони, використання водних біоресурсів та регулювання рибальства Державного агентства рибного господарства України –

Адміністративний орган CITES України щодо осетрових видів риб

вул. Артема, 45-А, Київ 04053

тел/факс: 8-044-484-63-55

E-mail: bluefield@bigmir.net

WWW. darg. gov. ua


Читайте також:

  У Верховній Раді України відбулося засідання "круглого столу"
У Верховній Раді України відбулося засідання "круглого столу"Участь у заході, організованому Комітетом з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, взяли фахівці Держрибагентства України на чолі з виконуючим обов’язки Голови Олегом Николенком, радник ... >>>

  Обсяги вилову риби за січень - лютий 2015 року
Обсяги вилову риби за січень - лютий 2015 рокуЗа статистичними даними підприємствами та фізичними особами-підприємцями, що здійснюють рибогосподарську діяльність, було виловлено та добуто 7,9 тис. тонн водних біоресурсів, що на 7,8 відсотка більше аналогічного періоду минулого року,  в ... >>>

  21 березня 2015 року у віці 65 років пішов з життя Корчовий Федір Васильович
21 березня 2015 року у віці 65 років пішов з життя Корчовий  Федір ВасильовичНародився Федір Васильович 6 листопада 1949 року в селі Бобруйки Чернігівської області у шанованій роботящій сім’ї селянина. У 1964 році закінчив Бобруйківську восьмирічну школу і продовжив навчання у Булахівській середній школі, в 1966 році ... >>>

  Терміни подання заявок на здійснення рибальства у зоні дії Конвенції по збереженню морських живих ресурсів Антарктики (ККАМЛР)
Терміни подання заявок на здійснення рибальства у зоні дії Конвенції по збереженню морських живих ресурсів Антарктики (ККАМЛР)Нагадуємо, що відповідно до рішень ККАМЛР заявки на промисел у наступному промисловому сезоні (2015/2016 роки) у зоні дії мають подаватись до Секретаріату ККАМЛР заздалегідь, тобто до 31 травня 2015 року згідно з формами, передбаченими Заходами із ... >>>

  Огляд рибогосподарської політики ЄС
Огляд рибогосподарської політики ЄСВиступ генерального директора Генерального директорату з мореплавства та рибальства Єврокомісії пані Лоурі Еванс на конференції в Університеті Філіппін, Маніла 26 лютого 2015 року (витяги)  
У Європі об’єктивно розуміють необхідність ... >>>

  Шановні жінки – працівниці та ветерани рибного господарства України!
Шановні жінки – працівниці та ветерани рибного господарства України!Від імені ЦР Профспілки працівників рибного господарства України та від себе особисто, сердечно вітаю Вас із найпрекраснішим святом весни - Міжнародним жіночим днем 8 березня. 

Від усієї душі бажаю Вам жіночого щастя, любові і добра! ... >>>

  Привітання В.о.Голови О.М. Николенка
Привітання В.о.Голови О.М. НиколенкаДорогі наші жінки !

Прийміть сердечні вітання з нагоди чудового свята – 8 Березня! 

Цей день несе у світ ніжність і красу. Адже все найдорожче, що є у нашому житті – щастя, радість, надія, кохання, - пов’язане з ... >>>

  Перелік портів держав-членів ЄС, у яких дозволяються операції з вивантаження та перевантаження рибо продукції та є доступними портові послуги для рибальських суден третіх країн.
Перелік портів держав-членів ЄС, у яких дозволяються операції з вивантаження та перевантаження рибо продукції та є доступними портові послуги для рибальських суден третіх країн.Нагадуємо, що засадничим документом Євросоюзу, який дозволяє вибудувати більш-менш струнку систему боротьби з ННН-рибальством, є Регламент Ради (ЄС) № 1005/2008 від 29 вересня 2008 року про заснування системи запобігання, стримування та заборони ... >>>


Документы: 1-8, 9-16, 17-24, 25-32, 33-40, 41-48, 49-56, 57-64, 65-72, 73-80, 81-88, 89-96, 97-104, 105-112, 113-120, 121-128, 129-136, 137-144.
Пошук: 
   Русский язык English

Конкурс до рибного патруля

Відео-медіацентр                               


Гаряча лінія

Новини        Всі відео        Наш Youtube канал

Нормативні акти                 Корисні посилання

Накази Держрибагентства

Накази територіальних органів Держрибагентства

Проекти нормативних актів

Накази Мінагрополітики
Графіки прийому громадян
Для звернення громадян

Рибальство в Україні

Вакансії

Контакти


Карта державних підприємств та установ
Карта державних підприємств та установ
21:39 16.08.2015

© 2004-2016 Державне агентство рибного господарства України, 04053, м.Київ, вул.Січових Стрільців, 45-а
Всі права застережено

Схема проїзду
FGS_Studio