ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсного відбору наукових, науково-технічних робіт, що плануються до виконання за рахунок коштів державного бюджету


Державне агентство рибного господарства України оголошує конкурсний відбір наукових, науково-технічних робіт, що плануються до виконання за рахунок коштів державного бюджету у 2019 році (далі – Конкурс).

Організатором Конкурсу є Державне агентство рибного господарства України.

1. Тематика наукових, науково-технічних робіт, що подаються на Конкурс

На Конкурс подаються наукові, науково-технічні роботи за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки, визначені тематичним планом прикладних науково-технічних розробок, виконання робіт за державним замовленням у сфері рибного господарства, та рекомендовані Конкурсною комісією Державного агентства рибного господарства України з проведення конкурсного відбору наукових, науково-технічних робіт, що плануються до виконання за рахунок коштів державного бюджету, та їх виконавців (далі – конкурсна комісія), а саме:

1. Оцінка стану запасів водних біоресурсів в Азово-Чорноморському басейні для визначення можливих лімітів і прогнозів допустимого вилову та розробка оптимальних режимів їх рибогосподарської експлуатації (обсяг фінансування – 290 тис. грн);

2. Наукове забезпечення виконання вимог Конвенції СІТЕС щодо осетрових видів риб в межах Азовського та Чорного морів та продукції з них (обсяг фінансування – 95 тис. грн);

3. Наукове забезпечення двостороннього та багатостороннього міжнародного співробітництва України у сфері рибного господарства (ГКРС, CACFish, НАФО, ККАМЛР) (обсяг фінансування – 130 тис. грн);

4. Наукове обґрунтування методики  визначення відсотку прилову молоді риб в промислових уловах у Чорному і Азовському морях (обсяг фінансування – 230 тис. грн);

5. Розробка методики розрахунку обсягів вилучення водних біоресурсів у Азово-Чорноморському басейні рибалками-любителями (обсяг фінансування – 190 тис. грн);

6. Наукове обґрунтування методики визначення відсотку прилову молоді риб в промислових уловах у внутрішніх водних об’єктах загальнодержавного значення (обсяг фінансування – 110 тис. грн);

7. Оцінка стану водних біоресурсів у внутрішніх водних об’єктах загальнодержавного значення та Дніпровсько-Бузькій гирловій системі на 2020 р. Розробка оптимальних режимів їх рибогосподарської експлуатації (обсяг фінансування – 400 тис. грн);

8. Розробка методики розрахунку обсягів вилучення водних біоресурсів у дніпровських водосховищах рибалками-любителями (обсяг фінансування – 140 тис. грн);

9. Визначення лімітів і прогнозів допустимого вилову та розробка оптимальних режимів рибогосподарської експлуатації  водних біоресурсів  на  шельфі Чорного моря та внутрішніх водоймах північно-західного Причорномор’я на основі оцінки стану їх промислових запасів (обсяг фінансування – 290 тис. грн);

10 Дослідження впливу екологічних трансформацій на формування популяцій риб в низов'ях рр. Дунай і Дністер та в прилеглих водоймах з метою виконання українською стороною Водної Рамкової Директиви Європейського Союзу та умов CITEC (обсяг фінансування – 95 тис. грн);

11. Наукове забезпечення двостороннього та багатостороннього міжнародного співробітництва України у сфері рибного господарства (Дунай, Дністер, ГКРС)  (обсяг фінансування – 130 тис. грн).

Загальний обсяг видатків державного бюджету, передбачений Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» для фінансування наукових, науково-технічних  робіт, що будуть відібрані за результатами Конкурсу – 2100 тис. грн.

2. Умови та місце проведення Конкурсу

Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору наукових, науково-технічних робіт, що плануються до виконання за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 р. № 739 (далі – Порядок).

На Конкурс наукові, науково-технічні роботи подаються у формі заявки на  участь у конкурсному відборі наукових, науково-технічних робіт, що плануються до виконання за рахунок коштів державного бюджету (Додаток 1) (далі - Заявка), заповненої учасником Конкурсу згідно з Рекомендаціями щодо заповнення заявки на участь у конкурсному відборі наукових, науково-технічних робіт, що плануються до виконання за рахунок коштів державного бюджету (Додаток 2).

Конкурс здійснюється за результатами наукової і науково-технічної експертизи за такими критеріями:

спрямованість на отримання науково-технічного (прикладного) результату, доведеного до стадії практичного використання;

відповідність запланованого науково-технічного (прикладного) результату пріоритетним державним потребам для забезпечення розвитку галузі рибного господарства.

Строк виконання наукових, науково-технічних робіт – до 31.12.2019.

Учасником Конкурсу вважається підприємство, установа або організація, яким (якою) подано хоча б одну Заявку на участь у Конкурсі (далі – учасник Конкурсу).

Учасники Конкурсу подають такі документи:

1. Заявка (три оригінальних примірники), підписана науковим керівником наукової, науково-технічної роботи.

2. Оптичний носій, який містить Заявку в електронному вигляді (у форматі *.doc та *.pdf);

3. Супровідний лист із переліком матеріалів, що подаються учасником на Конкурс, на бланку учасника Конкурсу, підписаний керівником учасника Конкурсу;

4. Лист на бланку учасника Конкурсу, підписаний керівником учасника Конкурсу, в якому учасник Конкурсу підтверджує відсутність підстав для відхилення заявки учасника Конкурсу відповідно до пункту 5 критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 118.

Документи подаються у картонній папці з позначкою «Конкурс наукових, науково-технічних робіт, що плануються до виконання за рахунок коштів державного бюджету», на титульній сторінці якої вказуються назва наукової, науково-технічної роботи, найменування учасника Конкурсу, прізвище, ім’я та по батькові наукового керівника.

Заміна та перегляд поданих для участі у Конкурсі документів не допускаються.

Вимоги до учасників Конкурсу:

В Конкурсі можуть брати участь підприємства, установи і організації незалежно від форм власності, що мають в наявності працівників відповідної кваліфікації, обладнання та матеріально-технічну базу у цій сфері, діючі програми проведення дослідного вилову водних біоресурсів, погоджені Держрибагентством, а також досвід виконання наукових, науково-технічних робіт в галузі рибного господарства, доведених до стадії практичного використання. Основним місцем роботи наукового керівника науково-технічної розробки має бути організація (підприємство, установа), яка подає Заявку на участь у Конкурсі.

Підстави для відхилення заявки за результатами попереднього розгляду:

- невідповідність форми Заявки поданої учасником Конкурсу формі, що встановлена організатором конкурсу;

- подання учасником Конкурсу переліку документів не в повному обсязі або таких, що не відповідають встановленим вимогам;

- наведення у поданих учасником Конкурсу документах недостовірних відомостей;

- невідповідність учасника Конкурсу встановленим вимогам.

Заявки, відхилені за результатами попереднього розгляду, для проведення наукової і науково-технічної експертизи не передаються.

Документи для участі в Конкурсі надаються (надсилаються) на адресу: Державне агентство рибного господарства України, вул. Січових Стрільців, 45-а, м. Київ, 04053.

Кінцевий строк подання Заявок учасниками Конкурсу:

до 18 год 00 хв. 01 липня 2019 року.

Документи учасника Конкурсу, що надійшли після зазначеного в цьому Оголошенні кінцевого строку подання Заявок, не розглядаються.

Учасник Конкурсу може відкликати Заявку до закінчення кінцевого строку подання документів шляхом надсилання відповідного листа на адресу організатора Конкурсу.

Телефони для довідок з питань проведення Конкурсу та електронна адреса для листування: (044) 484-63-37, drrvo@darg.gov.ua

3. Відомості про строки розгляду Заявок і підбиття результатів Конкурсу

Розгляд Заявок з урахуванням їх відповідності критеріям, визначеними організатором конкурсу, та результатів наукової і науково-технічної експертизи здійснюється на засіданні конкурсної комісії.

За результатами розгляду складається протокол з пропозиціями щодо переліку наукових, науково-технічних робіт, рекомендованих конкурсною комісією до виконання за рахунок коштів державного бюджету, та їх виконавців із зазначенням розподілу коштів за науковими, науково-технічними роботами у межах видатків загального фонду державного бюджету, передбачених на зазначені цілі.

Протокольне рішення конкурсної комісії береться організатором Конкурсу за основу під час затвердження результатів конкурсу.

Організатор Конкурсу оприлюднює рішення про затвердження результатів Конкурсу на своєму офіційному веб-сайті не пізніше ніж через десять календарних днів після його прийняття.

4. Основні відомості щодо порядку виконання за рахунок коштів державного бюджету визначених за результатами конкурсу наукових, науково-технічних робіт

Переможець Конкурсу надає Держрибагентству лист за підписом керівника в довільній формі, в якому зазначає свої дані, банківські реквізити, на які буде здійснюватися оплата за договором, та інформацію про особу, уповноважену на підписання договору.

Уповноважена особа Держрибагентства протягом 10 календарних днів з дати отримання листа розробляє проект договору і додатків до нього та направляє два його примірники переможцю Конкурсу.

Протягом п’яти календарних днів з дати отримання двох примірників проекту договору керівник або уповноважена особа переможця Конкурсу підписує два примірники договору та повертає їх Держрибагентству.

Договір є укладеним та набирає чинності з дати його підписання уповноваженими особами сторін, якщо інше не встановлено договором.

Під час виконання наукових, науково-технічних робіт переможець Конкурсу зобов’язаний:

- вживати всі передбачені договором заходи;

- надавати звіти, а також документи або іншу інформацію, необхідну для оцінки виконання робіт із зазначенням етапів.

За закінченням кінцевого терміну договору переможець Конкурсу протягом двох тижнів подає Держрибагентству звіт про виконані наукові, науково-технічні роботи та надає акт виконаних робіт.

Рекомендації щодо заповнення заявки на участь у конкурсному відборі наукових, науково-технічних робіт, що плануються до виконання за рахунок коштів державного бюджету можна переглянути за посиланням.


Читайте також:

  Повідомлення про початок проходження перевірки, передбаченої Законом України ''Про очищення влади'' Павленко А.І.

  Інформація про результати проведення перевірки відповідно до Закону України ''Про очищення влади'' стосовно РУДЕНКА Анатолія Анатолійовича

  Інформація про результати перевірки, передбаченої Законом України ''Про очищення влади'', щодо ОНОПРІЄНКА Володимира Миколайовича

  Інформація про результати проведення перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади» стосовно АТАНОВА Олександра Володимировича

  Інформація про результати проведення перевірки відповідно до Закону України ''Про очищення влади'' стосовно ПІНЧУК Оксани Олександрівни

  Інформація про результати проведення перевірки, передбаченої Законом України ''Про очищення влади'' стосовно ШКАРУПИ Ольги Володимирівни

  Повідомлення про початок проходження перевірки, передбаченої Законом України ''Про очищення влади'' Руденка А.А.

  Повідомлення про проведення конкурсу на визначення виконавців бюджетної програми ''Селекції у рибному господарстві та відтворення водних біоресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні'' (22.03.2019)Документы: 1-8, 9-16, 17-24, 25-32, 33-40, 41-48, 49-56, 57-64, 65-72, 73-80, 81-88, 89-96, 97-104, 105-112, 113-120, 121-128, 129-136, 137-144, 145-152, 153-160, 161-168, 169-176, 177-184, 185-192, 193-200, 201-208, 209-216, 217-224, 225-232, 233-240, 241-248, 249-256, 257-264, 265-272, 273-280, 281-288.

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Адреса: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 45-а

тел/факс:+38 (044) 272-20-32

E-mail: darg@darg.gov.ua

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше

ДАРГ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

        f y t t