Одеське морехідне училище рибної промисловості ім. О. Соляника


19.03.2013

Одеське морехідне училище рибної промисловості ім. О. Соляника (ОМУ РП) - вищий навчальний заклад І рівня акредитації, який готує спеціалістів для рибопромислового, транспортного та допоміжного флотів, а також берегових підприємств рибної галузі.

Свою історію один з провідних навчальних закладів у галузі веде з середини минулого століття. Засноване училище постановою Ради Міністрів СРСР у березні 1954 року. Перший набір складався з 210 курсантів і студентів-заочників.

Сьогодні училище готує молодших спеціалістів для роботи на суднах рибопромислового, транспортного та допоміжних флотів, а також берегових підприємств галузі. На базі повної загальної середньої освіти та з базовою загальною середньою освітою; також училище має ліцензію на підготовку іноземних громадян за 4 спеціальностями:

• Судноводіння на морських шляхах.

• Експлуатація суднових енергетичних установок.

• Експлуатація електрообладнання та автоматики суден.

• Монтаж і обслуговування холодильно - компресорних машин та установок.

Зараз на денному та заочному відділеннях навчаються 1260 осіб, 304 з них - курсанти стаціонару.

Всього за майже півстолітній період існування училища диплом отримали 2900 судноводіїв, 2200 судномеханіків, 2694 електрика, 2400 рефмеханіків, які успішно підкорюють морські простора планети.

Багато хто з випускників обіймає високі посади на рибодобувних і торговельних суднах. Протягом кількох десятиріч училище підтримує зв’язки з тими підприєм¬ствами, куди направляло своїх випускників. Практично всі відзначають їх якісну професійну підготовку. Ще в 70-ті роки за даними дослід¬жень, проведених в СРСР, випускники Одеського морехідного училища рибної промисловості мали найнижчий відсоток аварійності на флоті серед випускників усіх навчальних закладів рибного господарства величезної країни

0008

Василь Іванович МОЗОЛЕВ - начальник Одеського морехідного училища рибної промисловості. Народився 5.04.1947 г. в Одесі. Закінчив Одеський технологічний інститут харчової та холодильної промисловості. З 1969 року працює в Одеському морехідному училищі рибної промисловості, яке і очолив в листопаді 1999 року.

Красномовний і той факт, що курсанти, які закінчили ОМУ РП, швидко просуваються по службі, обіймаючи за 2-3 роки офіцерські посади. Немало серед випускників училища і капітанів, і старших механіків.

Щоб, як кажуть, "тримати визнану марку" спеціалісти училища постійно працюють над удосконаленням і розробкою нових програм. Весь навчальний процес складається з трьох циклів: гуманітарних і соціально-економічних дисциплін, фундаментальних професійно-орієнтованих дисциплін. Причому, на останні два цикли відведено близько 70 % навчального плану, направленого на поглиблення технічних знань, набуття умінь і навичок, необхідних для прийняття самостійних рішень під час роботи на судні.

Для якісної підготовки учнів училище має відповідну матеріально-технічну базу. Лабораторії, навчальні кабінети, навчально-виробничі майстерні укомплектовані навігаційним обладнанням, вимірювальними і пошуковими приладами, необхідними механізмами, стендами, макетами.

Величезна увага в училищі приділяється практичній підготовці курсантів. Підписаний договір з навчально-тренажерним центром при Одеській морській академії, де заняття з курсантами проводять викладачі училища.

Вже після другого курсу Одеське морехідне училище рибної промис¬ловості забезпечує курсантів сертифікатами компетентності (НБЖС; боротьба з пожежами;перевезення небезпечних вантажів, ЗАРП РЛС; 0М055), що дозволяє їм обіймають посади матросів і мотористів. Окрім основної, ОМУ РП гарантує випускникам отримання ще й робочої професії. Переддипломну навчально-морську практику курсанти проходять на договірній основі в крюінгових компаніях міста (в Одесі таких більше 200), у Іллічівському та Одеському портах, на базі "Антарктика". На відділення перепідготовки плавскладу набирають студентів, які вже мають диплом молодшого спеціаліста або бакалавра.

В училищі створені всі умови для навчання, проживання і відпочинку курсантів.

0009

Немісцеві курсанти проживають у впорядкованому гуртожитку (екіпажі). До послуг учнів і викладачів затишні їдальня та буфет, які потопають у квітах, і які були не так давно відремонтовані відповідно до євростандартів. Не менш затишно і в бібліотеці, в читальному залі якої завжди можна підготуватися до занять, прочитати свіжі газети й журнали, ознайомитися з новинками літератури та періодики на представлених виставках.

0010

Кваліфіковану медичну допомогу курсанти отримують у санчастині училища.

На підтвердження давньої моряцької істини, що море любить сильних і не поважає слабких, належне місце в навчально-виховному процесі відведене фізичній підготовці. В училищі є свій спортивний комплекс, який також планується переобладнати. Курсанти ОМУ РП - постійні учасники міських і обласних змагань між навчальними закладами з баскетболу, футболу, тенісу, де неодноразово посідали призові місця. Щорічно, починаючи з травня, курсанти проводять заняття в морі на шлюпках (для чого училище орендує базу). В Одеській мореходці вміють не тільки якісно оволодівати знаннями, займатися спортом, але й відпочивати. Актовий зал училища рідко буває порожнім. Тут, у вільний від навчання час, курсанти займаються в колективах художньої самодіяльності. Традиційно у жовтні проходять Посвячення в курсанти, а перед Новим роком, Міжнародним жіночим днем, Днем Перемоги проводяться вечори відпочинку.

Навчально-виховний процес забезпечують 43 викладача, професійний рівень яких дозволяє якісно підготувати спеціалістів флоту галузі. Серед педагогічного колективу 4 кандидата наук, 11 учителів вищої категорії. Двом викладачам-методистам присвоєне почесне звання "Заслужений працівник освіти України". Свого часу в училищі працювали автори підручників з суднового електрообладнання (Фесенко В. І.) і суднових холодильних машин і установок (Петров Ю. С).

Покращенню організації навчально-виховного процесу сприяє методичний кабінет, в якому наявна необхідна література, методичні розробки. Тут можна отримати інформацію про нову навчальну і методичну літературу.

Заяви для вступу подаються:

- на базі повної загальної середньої освіти:

На ДЕННЕ відділення – з 29 червня до 5 серпня

На ЗАОЧНЕ відділення – квітень, серпень, грудень

- на базі базової загальної середньої освіти:

На ДЕННЕ відділення – з 29 червня до 5 серпня

Зарахування в училище:

на базі повної загальної середньої освіти:

- на бюджетну форму навчання до 10 серпня

- на контрактну форму навчання до 30 серпня

ТЕРМІН НАВЧАННЯ 3 РОКИ

на базі базової загальної середньої освіти:

- на бюджетну форму навчання до 22 серпня

- на контрактну форму навчання до 30 серпня

ТЕРМІН НАВЧАННЯ 4 РОКИ

Громадяни країн ближнього і дальнього зарубіжжя подають договір (контракт) з гарантією повної компенсації витрат на підготовку або цільове навчання. Термін навчання 3 роки.

Вступники подають такі документи:

На базі базової загальної середньої освіти:

- заяву на ім’я начальника училища;

- документ про базову загальну середню освіту

- характеристику

- медичну довідку 086-У (з відмітками про щеплення, з розгорнутими даними аналізів, загальний аналіз крові, сечі, кал на я/глист, не більше 2-міс. давності)

- довідку від лікаря-психіатра та лікаря-нарколога;

- шість кольорових фотокарток 3 х 4 (без головного убору, біла сорочка, чорна краватка).

- свідоцтво про народження, документи що дають право на пільги, подаються особисто.

- довідку з ідентифікаційним кодом.

На базі повної загальної середньої освіти:

- заяву на ім’я начальника училища;

- сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з математики не нижче 124 балів - за 200-бальною шкалою оцінювання (поточного року)

- сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з української мови та літератури не нижче 124 балів за 200-бальною шкалою оцінювання (поточного року)

- атестат про середню освіту чи диплом про закінчення професійного навчального закладу - не нижче 4-х балів за 12-ти бальною шкалою оцінювання

- характеристику (для абітурієнтів на денну форму навчання);

- медичну довідку 086-У (з відмітками про щеплення, з розгорнутими даними аналізів, загальний аналіз крові, сечі, кал на я/глист, не більше 2-міс. давності) довідку від лікаря-психіатра та лікаря-нарколога;

- шість кольорових фотокарток 3 х 4 (без головного убору, біла сорочка, чорна краватка).

- виписка з трудової книжки (для тих, хто працює);

- паспорт, приписне свідоцтво, військовий квиток і документи, що дають право на пільги, подаються особисто. У паспорті необхідно мати штамп групи крові та резус фактора довідку з ідентифікаційним кодом.

Адреса училища: 65028, м. Одеса, вул. Зовнішня, 130

Телефони: (0482) 25-84-77 - начальник училища; 22-73-82 - навчальна частина


Читайте також:

  Керченський державний морський технологічний університет
Керченський державний морський технологічний університет КДМТУ ( Керченський державний морський технологічний університет ) – єдиний вищий  галузевий навчальний заклад України, який готує висококваліфіковані кадри для рибопромислового комплексу держави. Університет здійснює освітню діяльність відповідно ... >>>

  Судномеханічний технікум Керченського державного морського технологічного університету
Судномеханічний технікум Керченського державного морського технологічного університету  Судомеханічний технікум КДМТУ - вищій навчальний заклад першого рівня акредитації, який здійснює освітню діяльність, пов'язану з одержанням вищої освіти по освітньо-кваліфікаційному рівню "молодший фахівець" Директор - Андрєєв Олексій Олександрович ... >>>

  Білгород-Дністровський морський рибопромисловий технікум
Білгород-Дністровський морський рибопромисловий технікум Білгород-Дністровський морський рибопромисловий технікум розташований на березі Дністровського лиману, що біля Чорного моря. Технікум, який розпочав свою діяльність в 1945 році є єдиним навчальним закладом І рівня акредитації підготовки молодших ... >>>

  Херсонське морехідне училище рибної промисловості
Херсонське морехідне училище рибної промисловості Море вабить юних, кличе до себе тих, в кого гаряче, сповнене мрій серце. Воно манить туди, далеко за обрій, стелить блакитну дорогу, хоч буває вона частенько нелегкою і тернистою. І кожного року на цей шлях ступає новий загін випускників ХМУ РП, а ... >>>
Пошук: 
   Русский язык English

Конкурс до рибного патруля

Відео-медіацентр                               


Гаряча лінія

Новини        Всі відео        Наш Youtube канал

Нормативні акти                 Корисні посилання

Накази Держрибагентства

Накази територіальних органів Держрибагентства

Проекти нормативних актів

Накази Мінагрополітики
Графіки прийому громадян
Для звернення громадян

Рибальство в Україні

Вакансії

Контакти


Карта державних підприємств та установ
Карта державних підприємств та установ
21:39 16.08.2015

© 2004-2016 Державне агентство рибного господарства України, 04053, м.Київ, вул.Січових Стрільців, 45-а
Всі права застережено

Схема проїзду
FGS_Studio