Одеське морехідне училище рибної промисловості ім. О. Соляника


19.03.2013

Одеське морехідне училище рибної промисловості ім. О. Соляника (ОМУ РП) - вищий навчальний заклад І рівня акредитації, який готує спеціалістів для рибопромислового, транспортного та допоміжного флотів, а також берегових підприємств рибної галузі.

Свою історію один з провідних навчальних закладів у галузі веде з середини минулого століття. Засноване училище постановою Ради Міністрів СРСР у березні 1954 року. Перший набір складався з 210 курсантів і студентів-заочників.

Сьогодні училище готує молодших спеціалістів для роботи на суднах рибопромислового, транспортного та допоміжних флотів, а також берегових підприємств галузі. На базі повної загальної середньої освіти та з базовою загальною середньою освітою; також училище має ліцензію на підготовку іноземних громадян за 4 спеціальностями:

• Судноводіння на морських шляхах.

• Експлуатація суднових енергетичних установок.

• Експлуатація електрообладнання та автоматики суден.

• Монтаж і обслуговування холодильно - компресорних машин та установок.

Зараз на денному та заочному відділеннях навчаються 1260 осіб, 304 з них - курсанти стаціонару.

Всього за майже півстолітній період існування училища диплом отримали 2900 судноводіїв, 2200 судномеханіків, 2694 електрика, 2400 рефмеханіків, які успішно підкорюють морські простора планети.

Багато хто з випускників обіймає високі посади на рибодобувних і торговельних суднах. Протягом кількох десятиріч училище підтримує зв’язки з тими підприєм¬ствами, куди направляло своїх випускників. Практично всі відзначають їх якісну професійну підготовку. Ще в 70-ті роки за даними дослід¬жень, проведених в СРСР, випускники Одеського морехідного училища рибної промисловості мали найнижчий відсоток аварійності на флоті серед випускників усіх навчальних закладів рибного господарства величезної країни

0008

Василь Іванович МОЗОЛЕВ - начальник Одеського морехідного училища рибної промисловості. Народився 5.04.1947 г. в Одесі. Закінчив Одеський технологічний інститут харчової та холодильної промисловості. З 1969 року працює в Одеському морехідному училищі рибної промисловості, яке і очолив в листопаді 1999 року.

Красномовний і той факт, що курсанти, які закінчили ОМУ РП, швидко просуваються по службі, обіймаючи за 2-3 роки офіцерські посади. Немало серед випускників училища і капітанів, і старших механіків.

Щоб, як кажуть, "тримати визнану марку" спеціалісти училища постійно працюють над удосконаленням і розробкою нових програм. Весь навчальний процес складається з трьох циклів: гуманітарних і соціально-економічних дисциплін, фундаментальних професійно-орієнтованих дисциплін. Причому, на останні два цикли відведено близько 70 % навчального плану, направленого на поглиблення технічних знань, набуття умінь і навичок, необхідних для прийняття самостійних рішень під час роботи на судні.

Для якісної підготовки учнів училище має відповідну матеріально-технічну базу. Лабораторії, навчальні кабінети, навчально-виробничі майстерні укомплектовані навігаційним обладнанням, вимірювальними і пошуковими приладами, необхідними механізмами, стендами, макетами.

Величезна увага в училищі приділяється практичній підготовці курсантів. Підписаний договір з навчально-тренажерним центром при Одеській морській академії, де заняття з курсантами проводять викладачі училища.

Вже після другого курсу Одеське морехідне училище рибної промис¬ловості забезпечує курсантів сертифікатами компетентності (НБЖС; боротьба з пожежами;перевезення небезпечних вантажів, ЗАРП РЛС; 0М055), що дозволяє їм обіймають посади матросів і мотористів. Окрім основної, ОМУ РП гарантує випускникам отримання ще й робочої професії. Переддипломну навчально-морську практику курсанти проходять на договірній основі в крюінгових компаніях міста (в Одесі таких більше 200), у Іллічівському та Одеському портах, на базі "Антарктика". На відділення перепідготовки плавскладу набирають студентів, які вже мають диплом молодшого спеціаліста або бакалавра.

В училищі створені всі умови для навчання, проживання і відпочинку курсантів.

0009

Немісцеві курсанти проживають у впорядкованому гуртожитку (екіпажі). До послуг учнів і викладачів затишні їдальня та буфет, які потопають у квітах, і які були не так давно відремонтовані відповідно до євростандартів. Не менш затишно і в бібліотеці, в читальному залі якої завжди можна підготуватися до занять, прочитати свіжі газети й журнали, ознайомитися з новинками літератури та періодики на представлених виставках.

0010

Кваліфіковану медичну допомогу курсанти отримують у санчастині училища.

На підтвердження давньої моряцької істини, що море любить сильних і не поважає слабких, належне місце в навчально-виховному процесі відведене фізичній підготовці. В училищі є свій спортивний комплекс, який також планується переобладнати. Курсанти ОМУ РП - постійні учасники міських і обласних змагань між навчальними закладами з баскетболу, футболу, тенісу, де неодноразово посідали призові місця. Щорічно, починаючи з травня, курсанти проводять заняття в морі на шлюпках (для чого училище орендує базу). В Одеській мореходці вміють не тільки якісно оволодівати знаннями, займатися спортом, але й відпочивати. Актовий зал училища рідко буває порожнім. Тут, у вільний від навчання час, курсанти займаються в колективах художньої самодіяльності. Традиційно у жовтні проходять Посвячення в курсанти, а перед Новим роком, Міжнародним жіночим днем, Днем Перемоги проводяться вечори відпочинку.

Навчально-виховний процес забезпечують 43 викладача, професійний рівень яких дозволяє якісно підготувати спеціалістів флоту галузі. Серед педагогічного колективу 4 кандидата наук, 11 учителів вищої категорії. Двом викладачам-методистам присвоєне почесне звання "Заслужений працівник освіти України". Свого часу в училищі працювали автори підручників з суднового електрообладнання (Фесенко В. І.) і суднових холодильних машин і установок (Петров Ю. С).

Покращенню організації навчально-виховного процесу сприяє методичний кабінет, в якому наявна необхідна література, методичні розробки. Тут можна отримати інформацію про нову навчальну і методичну літературу.

Заяви для вступу подаються:

- на базі повної загальної середньої освіти:

На ДЕННЕ відділення – з 29 червня до 5 серпня

На ЗАОЧНЕ відділення – квітень, серпень, грудень

- на базі базової загальної середньої освіти:

На ДЕННЕ відділення – з 29 червня до 5 серпня

Зарахування в училище:

на базі повної загальної середньої освіти:

- на бюджетну форму навчання до 10 серпня

- на контрактну форму навчання до 30 серпня

ТЕРМІН НАВЧАННЯ 3 РОКИ

на базі базової загальної середньої освіти:

- на бюджетну форму навчання до 22 серпня

- на контрактну форму навчання до 30 серпня

ТЕРМІН НАВЧАННЯ 4 РОКИ

Громадяни країн ближнього і дальнього зарубіжжя подають договір (контракт) з гарантією повної компенсації витрат на підготовку або цільове навчання. Термін навчання 3 роки.

Вступники подають такі документи:

На базі базової загальної середньої освіти:

- заяву на ім’я начальника училища;

- документ про базову загальну середню освіту

- характеристику

- медичну довідку 086-У (з відмітками про щеплення, з розгорнутими даними аналізів, загальний аналіз крові, сечі, кал на я/глист, не більше 2-міс. давності)

- довідку від лікаря-психіатра та лікаря-нарколога;

- шість кольорових фотокарток 3 х 4 (без головного убору, біла сорочка, чорна краватка).

- свідоцтво про народження, документи що дають право на пільги, подаються особисто.

- довідку з ідентифікаційним кодом.

На базі повної загальної середньої освіти:

- заяву на ім’я начальника училища;

- сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з математики не нижче 124 балів - за 200-бальною шкалою оцінювання (поточного року)

- сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з української мови та літератури не нижче 124 балів за 200-бальною шкалою оцінювання (поточного року)

- атестат про середню освіту чи диплом про закінчення професійного навчального закладу - не нижче 4-х балів за 12-ти бальною шкалою оцінювання

- характеристику (для абітурієнтів на денну форму навчання);

- медичну довідку 086-У (з відмітками про щеплення, з розгорнутими даними аналізів, загальний аналіз крові, сечі, кал на я/глист, не більше 2-міс. давності) довідку від лікаря-психіатра та лікаря-нарколога;

- шість кольорових фотокарток 3 х 4 (без головного убору, біла сорочка, чорна краватка).

- виписка з трудової книжки (для тих, хто працює);

- паспорт, приписне свідоцтво, військовий квиток і документи, що дають право на пільги, подаються особисто. У паспорті необхідно мати штамп групи крові та резус фактора довідку з ідентифікаційним кодом.

Адреса училища: 65028, м. Одеса, вул. Зовнішня, 130

Телефони: (0482) 25-84-77 - начальник училища; 22-73-82 - навчальна частина


Читайте також:

  Керченський державний морський технологічний університет
Керченський державний морський технологічний університет КДМТУ ( Керченський державний морський технологічний університет ) – єдиний вищий  галузевий навчальний заклад України, який готує висококваліфіковані кадри для рибопромислового комплексу держави. Університет здійснює освітню діяльність відповідно ... >>>

  Судномеханічний технікум Керченського державного морського технологічного університету
Судномеханічний технікум Керченського державного морського технологічного університету  Судомеханічний технікум КДМТУ - вищій навчальний заклад першого рівня акредитації, який здійснює освітню діяльність, пов'язану з одержанням вищої освіти по освітньо-кваліфікаційному рівню "молодший фахівець" Директор - Андрєєв Олексій Олександрович ... >>>

  Білгород-Дністровський морський рибопромисловий технікум
Білгород-Дністровський морський рибопромисловий технікум Білгород-Дністровський морський рибопромисловий технікум розташований на березі Дністровського лиману, що біля Чорного моря. Технікум, який розпочав свою діяльність в 1945 році є єдиним навчальним закладом І рівня акредитації підготовки молодших ... >>>

  Херсонське морехідне училище рибної промисловості
Херсонське морехідне училище рибної промисловості Море вабить юних, кличе до себе тих, в кого гаряче, сповнене мрій серце. Воно манить туди, далеко за обрій, стелить блакитну дорогу, хоч буває вона частенько нелегкою і тернистою. І кожного року на цей шлях ступає новий загін випускників ХМУ РП, а ... >>>

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Адреса: 04053, м.Київ, вул.Січових Стрільців, 45-а

тел.: (044) 486 62 43, тел/факс: (044) 272 20 32

E-mail: darg@darg.gov.ua

ДАРГ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

        f y t