Нормативно-правові акти у сфері дозвільної системи


 Нормативно-правові акти, які використовуються у  сфері дозвільної системиКодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року;

Ознайомитись  
 


Кодекс торговельного мореплавства України від 23.05.1995  № 176/95-ВР;

Ознайомитись  


Указ Президента України  від 16 квітня 2011 року № 484/2011 про затвердження «Положення   про Державне агентство рибного господарства України»;

Ознайомитись 
 


Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 06.09.2005 № 2806-15;

Ознайомитись  
 


Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» від 19.05.2011 № 3392- 17;

Ознайомитись  
 


Закон України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» від 08.07.2011 № 3677- 17;  

Ознайомитись  
 


Закон України «Про адміністративні послуги»  від 06.09.2012  № 5203-17;

Ознайомитись  
 


Закон України «Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них» від 06.02.2003 № 486-15;

Ознайомитись 
 


Закон України «Про аквакультуру» від 18.09.2012 № 5293-17;

Ознайомитись  
 


Закон України «Про приєднання України до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення» від 14 травня 1999 року № 662-XIV;

Ознайомитись 

 

Закон України «Про внесення зміни до статті 166-10 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування за порушення законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру» від 22.12.2011 № 4221-17;

Ознайомитись  

 

Закон України «Про виключну (морську) економічну зону України» від 16.05.1995 № 162/95-ВР;

Ознайомитись  

 

 постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2012 № 596 «Про затвердження Порядку видачі підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та перероблення продуктів вилову»;

Ознайомитись 

 

 постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.2012 № 760 «Про затвердження Порядку видачі форм реєстрації уловів (реекспорту) антарктичного та патагонського іклачів»;

Ознайомитись 


постанова Кабінету Міністрів України від 10.08.1992 № 459 «Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення»;

Ознайомитись 

 

постанова Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 р. № 118  «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг»;

Ознайомитись 

 

постанова Кабінету Міністрів України  від 25.07.2007 № 953 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на імпорт та експорт зразків             видів дикої фауни і флори, сертифікатів на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об'єктами регулювання  Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення»;

Ознайомитись 

постанова Кабінету Міністрів України від  17.05.2006 № 685 «Про затвердження Порядку повідомлення державного адміністратора або дозвільного органу про відповідність матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства»;

Ознайомитись 

постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2010 № 725 «Про затвердження переліку певних дій щодо впровадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі подання декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства»;

Ознайомитись 

 

постанова Кабінету Міністрів України від 21.05. 2012  № 436  «Про затвердження переліків товарів, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України»;

Ознайомитись

 

постанова Кабінету Міністрів України від 24.10.2012 № 973 «Про внесення змін до переліку певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства»;

Ознайомитись 

 

постанова Кабінету Міністрів України  вiд 27.01.2010 № 77  «Про деякі питання застосування принципу мовчазної згоди»;

Ознайомитись 

 

постанова Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо збереження морських живих ресурсів Антарктики» від 26 вересня 2002 року № 1420;

Ознайомитись 
 

постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2002 №1822 «Про заходи щодо забезпечення виконання міжнародних зобов’язань України у зв’язку з її приєднанням до Конвенції СІТЕS»;

Ознайомитись 

 

постанова Кабінету Міністрів України від 13 серпня 1999 року  № 1490 «Про затвердження Порядку і умов використання рибних та інших водних живих ресурсів виключної (морської) економічної зони України» ;

Ознайомитись 

 

наказ Міністерства агарної політики та продовольства України від 07.08.2012 № 482 «Про затвердження форм підтвердження законності вилучення водних біоресурсів», зареєстрований Міністерством юстиції України від 27 серпня 2012 року за № 1437/21749;

Ознайомитись 

 

спільний наказ Міністерства аграрної політики України, Міністерства охорони природного середовища України від 11.11.2005     № 623/404 «Про затвердження Інструкції про порядок спеціального використання риби та інших водних живих ресурсів», зареєстрований Міністерством юстиції України  від 06 грудня 2005 року за № 1458/11738;

Ознайомитись 

 

наказ Державного комітету рибного господарства України від 15.01.2008 № 4 «Про затвердження Інструкції про порядок здійснення штучного розведення, вирощування риби, інших водних живих ресурсів та їх використання в спеціальних товарних рибних господарствах», зареєстрований  Міністерством юстиції України  від 28 січня 2008 року за     № 64/14755;

Ознайомитись 

 
наказ Держкомрибгоспу України від 18.03.1999 № 33  «Про затвердження Правил промислового рибальства в рибогосподарських водних об’єктах України», зареєстрований  Міністерством юстиції України від 25 травня 1999 року за   № 326/3619;

Ознайомитись 

 

наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 18.04.2006 № 39 «Про Тимчасовий порядок формування, ведення та користування реєстром документів дозвільного характеру», зареєстрований  Міністерством юстиції України від 16 травня 2006 року за   № 558/12432;

Ознайомитись 

 

наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 12.01.2012 № 28 «Про затвердження Положення про державного адміністратора і порядок його взаємодії з регіональними, місцевими дозвільними органами та суб’єктами господарювання», зареєстрований  Міністерством юстиції України від 17 січня 2012 року за № 49/20362;

Ознайомитись 

 

наказ Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва від 01.08.2008 № 100 «Про затвердження Інструкції про порядок замовлення, постачання, обліку та звітності щодо використання бланків довідки з реєстру документів дозвільного характеру та внесення змін до наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 18.04.2006 № 39 "Про Тимчасовий порядок формування, ведення та користування реєстром документів дозвільного характеру», зареєстрований  Міністерством юстиції України від 10 вересня 2008 року за № 831/15522;

Ознайомитись 

 

 наказ Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва від 09.11.2006 № 101 «Про затвердження форми та Технічного опису бланка довідки з реєстру документів дозвільного характеру», зареєстрований Міністерством юстиції України від  27 листопада 2006 року за № 1236/13110;

Ознайомитись 

 

наказ Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва від 22.09.2006 № 82 «Про заходи щодо забезпечення видачі відомостей з реєстру документів дозвільного характеру», зареєстрований Міністерством юстиції України від 10 жовтня 2006 року за № 1103/12977;

Ознайомитись 

 

постанова Кабінету Міністрів України від 30.10.2013 № 801 «Про затвердження Порядку видачі дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) або відмови в його видачі, переоформлення, видачі дубліката та анулювання зазначеного дозволу

Ознайомитись 

постанова Кабінету Міністрів України від  30.10.2013 № 800 «Про затвердження Порядку видачі дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України або відмови в його видачі, переоформлення, видачі дубліката та анулювання зазначеного дозволу».

Ознайомитись 

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. № 44 «Про затвердження вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги». 
Ознайомитись -
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/44-2013-%D0%BF/paran7#n7


постанова Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 р. № 118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг». 
Ознайомитись -
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/118-2013-%D0%BF/paran8#n8

постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг». 
Ознайомитись -
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/588-2013-%D0%BF/paran9#n9

постанова Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. № 57 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру адміністративних послуг». 
Ознайомитись -
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/57-2013-%D0%BF/paran11#n11

Пошук: 
   Русский язык English

Конкурс до рибного патруля

Відео-медіацентр                               


Гаряча лінія

Новини        Всі відео        Наш Youtube канал

Нормативні акти                 Корисні посилання

Накази Держрибагентства

Накази територіальних органів Держрибагентства

Проекти нормативних актів

Накази Мінагрополітики
Графіки прийому громадян
Для звернення громадян

Рибальство в Україні

Вакансії

Контакти


Карта державних підприємств та установ
Карта державних підприємств та установ
21:39 16.08.2015

© 2004-2016 Державне агентство рибного господарства України, 04053, м.Київ, вул.Січових Стрільців, 45-а
Всі права застережено

Схема проїзду
FGS_Studio