Щодо міжнародної діяльності Держрибагентства


Держрибагентство відповідно до Положення про Державне агентство рибного господарства України здійснює в межах повноважень, передбачених законом, міжнародне співробітництво, готує пропозиції щодо укладення та денонсації договорів, укладає міжнародні договори України міжвідомчого характеру, забезпечує виконання узятих Україною зобов’язань за міжнародними договорами з питань, що належать до компетенції Держрибагентства, представляє Україну в роботі міжнародних організацій у сфері рибного господарства. Також здійснює співробітництво з державами-донорами та міжнародними організаціями з питань залучення міжнародної технічної допомоги в рибогосподарський комплекс України.

Держрибагентство активно співпрацює з Республікою Туреччина, Естонською Республікою, Королівством Норвегія, Румунією, Молдовою. Наразі для України досить важливим є питання взаємних двосторонніх відносин з Російською Федерацією та державами, з якими у нас є прикордонні водойми (Молдова, Білорусь, Румунія).

Зокрема, двостороннє співробітництво базується на таких нормативно-правових актах:

1. Угода про рибальство у водах Дунаю між Урядами Союзу Радянських Соціалістичних Республік, Народною Республікою Болгарія, Румунською Народною Республікою і Федеративною Республікою Югославія від 29 січня 1958 року.

2. Угоді між Урядом України та Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі рибного господарства від 24.09.1992 року.

3. Угоді між Державним комітетом України з рибного господарства та рибної промисловості та Комітетом Російської Федерації з рибальства з питань рибальства в Азовському морі від 14.09.1993.

4. Спільна заява Державного агентства рибного господарства України, Міністерства рибного та сільського господарства Ісландії та Міністерства рибного господарства та прибережних справ Норвегії про співробітництво у сфері рибного господарства від 16.09.2011 року.

5. Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Турецької Республіки про співробітництво в галузі рибного господарства від 22 грудня 2011 року.

6. План заходів щодо посилення співпраці між Міністерством аграрної політики та продовольства України та Міністерством сільського життя Естонської Республіки на період 2018-2023 роки від 06 червня 2018 року.

Співпраця та взаємодія із міжнародними організаціями з управління рибальством забезпечується шляхом участі українських представників у засіданнях робочих органів таких організацій, в ході яких обговорюються питання щодо управління ресурсами рибальства, боротьби з незаконним, непідзвітним та нерегульованим рибальством (далі – ННН-рибальство) та проведення науково-дослідної діяльності для отримання актуальної інформації щодо стану запасів водних біоресурсів у зоні відповідальності відповідної міжнародної організації.

Постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2002 № 1371 «Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна» Державне агентство рибного господарства України визначено відповідальним за співробітництво з трьома міжнародними організаціями: Організацією з рибальства у північно-західній частині Атлантичного океану (НАФО), Комісією по збереженню морських живих ресурсів Антарктики (ККАМЛР) та Змішаною комісією із застосування Угоди про рибальство у водах Дунаю. В рамках зазначеної Комісії Україна активно співпрацює з Румунією з питань щорічного узгодження термінів нерестової заборони промислу у р. Дунай.

Промислова діяльність у зоні дії ККАМЛР регулюється відповідними заходами зі збереження прийнятими ККАМЛР та її окремими рішеннями, напрацьованими Комісією та її робочими органами (стосується, наприклад, умов виконання науково-дослідних робіт).

Україна є членом НАФО з 1999 року відповідно до Закону України «Про приєднання України до Конвенції про майбутнє багатостороннє співробітництво в галузі рибальства в північно-західній частині Атлантичного океану 1978 року». Варто зазначити, що НАФО є правонаступником Міжнародної Комісії з рибальства у північно-західній частині Атлантичного океану (ІКНАФ), яка діяла до кінця 1979 року.

Членство України в згаданих міжнародних організаціях з управління рибальством, дає можливість суб’єктам господарювання здійснювати рибогосподарську діяльність в зоні дії зазначених організацій і частково вирішувати проблему продовольчої безпеки України та сприяє розвитку наукового співробітництва між галузевими науково-дослідними установами країн-членів.

Україна в якості сторони, що співпрацює, бере активну участь у засіданнях та інших заходах, що організовуються Генеральною Комісією з питань рибальства у Середземномор’ї (ГКРС), залучає технічну допомогу з боку ГКРС і вивчає досвід країн-членів ГКРС у побудові ефективної системи управління рибною галуззю для розвитку вітчизняного рибного господарства, а також використовує наукові напрацювання та різного роду інформаційні бази та системи ГКРС. Основні питання для України, які розглядаються в рамках ГКРС це управління рибальськими ресурсами, розвиток дрібномасштабного рибальства, аквакультури та прибережних громад Чорноморського регіону.

Співпраця в галузі рибного господарства між Україною та ЄС базується на положеннях Угоди про асоціацію між Україною з однієї сторони та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами - з іншої сторони. Цей формат реалізується в рамках засідань органів асоціації Україна - ЄС, засідань міжнародних організацій з управління рибальством, а також шляхом безпосередніх контактів із представниками Генерального Директорату Європейської комісії з морських справ та рибальства і Європейського агентства з контролю за рибальством.

Основними питаннями співпраці між Україною та ЄС в галузі рибного господарства є: обговорення підходів щодо управління ресурсами рибальства, забезпечення їх збереження та створення умов для відновлення, участь у заходах з контролю за здійсненням рибальства, адаптація національного законодавства до права ЄС, зокрема, в частині моніторингу походження водних біоресурсів для забезпечення ефективного функціонування системи боротьби з ННН-рибальством. Крім того, активно залучається технічна допомога з боку ЄС спрямована на розвиток системи управління рибним господарством України.

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Адреса: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 45-а

тел.:+38 (044) 486-62-43, тел/факс:+38 (044) 272-20-32

E-mail: darg@darg.gov.ua

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше

ДАРГ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

        f y t t