Щодо міжнародної діяльності Держрибагентства


Як і в будь-якій державі, в Україні не існує галузей економіки чи інших сфер діяльності, тією чи іншою мірою не пов'язаних із зовнішньою діяльністю. Рибне господарство не становить виключень у цьому плані. Більше того, українські рибалки тривалий час свою виробничу діяльність провадять за кордоном.

На початку своєї діяльності Мінрибгосп України намагався встановити якнайширші зв'язки, підписати угоди про співробітництво з прибережними країнами, де традиційно вели промисел рибалки із Севастополя, Керчі та Одеси. На жаль, процес цей співпав із запровадженням рибальськими державами світу нових тенденцій у рибогосподарську політику, а саме: захисту запасів прибережних вод, надання преференцій з рибальства резидентам власне прибережних країн, вимагання суттєвих фінансових компенсацій від держави прапора суден на користь прибережної держави за саму можливість здійснювати промисел тощо.

В результаті у 90-х роках фактично було укладено угоди тільки з Росією та Грузією, а 2003 року - із Мавританією.
На початку 90-х років було також оформлено правонаступництво за Конвенцією про збереження морських живих ресурсів Антарктики. Що стосується решти конвенцій, у водах яких колись працювали і рибалки з українських портів, то це, з фінансових причин, зроблено вчасно не було.

1999 року ратифіковано Угоду про майбутнє багатостороннє співробітництво у галузі рибальства у Північно-Західній Атлантиці (НАФО), але вже на таких умовах, майже за залишковим принципом, що істотно обмежують можливості українського рибальського флоту.
З двосторонніх угод на даний час ефективно працює лише Угода між Державним комітетом рибної промисловості та рибного господарства України та Комітетом Російської Федерації з рибальства з питань рибальства в Азовському морі.

Дія угоди із співробітництва з Грузією фактично призупинена, оскільки ця держава продала на закритому для нерезидентів аукціоні весь ЗДУ на 10 років наперед резидентам Грузії. Промисел українських рибалок на суднах під прапором України у водах під юрисдикцією цієї держави призупинено.

Незважаючи на викладене, Держрибагентство здійснює кроки з пошуків шляхів поновлення легального рибальства суден під Державним прапором України у водах під юрисдикцією Грузії. Інтенсивність переговорів та їх результативність залежать від активності українських судновласників, наявності у них бажання відновлювати промисел біля берегів Кавказу, а також «незаплямованість» суден під Державним прапором України участю у рибальстві у водах Абхазії, що є територіальними водами Грузії і де промисел заборонено грузинською владою.
Реальні перспективи з поновлення дистанційного рибальства лишаються в України тільки у відкритих районах Світового океану, а саме у водах Антарктики та південної частини Тихого океану. Економічна доцільність такого промислу за відсутності будь-якої фінансової та матеріальної допомоги держави залишається дуже дискусійною темою, але Держрибагентство, сподіваючись на краще, зокрема, на результативність намагань із реалізації національної програми суднобудування або запровадження інструменту фінансового лізингу, брало участь у переговорах зі створення Організації з управління рибальством у Південній частині Тихого океану та намагається відстоювати інтереси рибалок у комісіях НАФО та ККАМЛР.

В той же час, ми не спостерігаємо активності з боку рибалок у діяльності навіть у цих районах Світового океану.

Турбує скорочення видатків на наукові дослідження. Зараз матеріал для досліджень в океані збирається нечисленними науковими спостерігачами. Отримана інформація є недостатньою для належного обстоювання поглядів наших рибалок на можливі обмеження вилову, заходи із регулювання тощо. Крім того, відсутність фінансування не дозволяє належним чином опрацьовувати навіть ті мізерні за обсягом матеріали, які надходять від спостерігачів або містяться в Інтернеті.

Для нас дуже важливим лишається питання взаємних відносин з Російською Федерацією та країнами, з якими в нас є прикордонні водойми (Молдова, Білорусь, Румунія).

Щорічно відбуваються сесії українсько-російської комісії з питань рибальства в Азовському морі. Результати такої співпраці дозволяють унормувати рибальство у басейні, хоча мета сталого рибальства, тобто, у тому числі, невиснажливого, фактично не досягнута. Це пов'язано із низкою чинників як внутрішнього характеру, так і зовнішнього. Так, угода є міжвідомчою, і за тривалих змін у структурі органів влади в Україні та Російській Федерації, постійній зміні їх повноважень не вдається належним чином налагодити взаємодію між ними. Це стосується у першу чергу органів рибоохорони. На ефективності діяльності рибоохорони відбивається і такий звичний вже чинник, як недостатність фінансування, застарілі човни та двигуни тощо. Подібні проблеми існують у російських колег. Крім іншого, вважаємо, що ефективніше можна було б контролювати та регулювати рибальську діяльність у Азовському морі за розподілу зон впливу (зон відповідальності ) між українськими та російськими рибоохоронцями. На жаль, це питання лишається неврегульованим. Процес розмежування дуже політизований, і, за всіх намагань, не можемо зрушити його з місця. З іншого боку, з метою вирішення згаданих вище завдань (проблем) нами напрацьовано проект нового юридично зобов'язуючого документу - Угоди між Україною та Російською Федерацією про співробітництво в галузі використання, охорони та управління водними живими ресурсами Чорного та Азовського морів і Керченської протоки. Після отримання відгуку від російської сторони проект буде доопрацьовуватись разом із залученням представників рибальської громадськості.

Протягом 2008-2012 pp. відновлено регулярні зустрічі з представниками відомств Молдови, відповідальних за регулювання рибальства у Дністрі. Опрацьовується проект спільного законодавчо зобов'язуючого документа, положення якого регулюватимуть рибальство, охорону водних живих ресурсів у цій прикордонній річці.

2010 року за результатами тривалих зусиль Держрибагентства нарешті було проведено конференцію сторін Угоди про рибальство у водах Дунаю, на якій одностайно було вирішено активізувати заходи з діяльності з регулювання рибальства у водах Дунаю.

З представниками органів рибоохорони Республіки Білорусь погоджуються терміни весняної заборони та обговорюються спільні проблеми раціонального використання водних живих ресурсів прикордонних водойм.

Протягом останнього часу Держрибагентством за напрямом «Міжнародне співробітництво» здійснювались наступні заходи:
            - Неодноразово порушувалось перед російською стороною питання про надання відповіді на пропозиції України щодо укладення нової угоди про регулювання рибальства у водах азовського та Чорного морів і керченської протоки;
            - Опрацьовано та направлено до Румунії як депозитарію Угоди пропозиції щодо можливих змін у тексті Угоди про рибальство у водах Дунаю, які враховують зміни на політичній мапі Європи, що відбулись протягом останніх двох десятиріч, будівництво гребель Джердап тощо;
            - 22 грудня 2011 року було підписано Угоду між Кабінетом Міністрів України і Урядом Турецької Республіки про співробітництво в галузі рибного господарства та створено Українську частина Спільного українсько- турецького комітету з рибного господарства (розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2012 р. № 992);
            - Держрибагентство України приймає участь у засіданнях Комітету з рибного господарства ФАО (КОФІ ФАО);
            - Відбулась поїздка представників Держрибагентства до Литовської Республіки з метою ознайомлення з особливостями управління галуззю в одній з держав-членів ЄС;
            - Взято участь у регіональній нараді з питань збереження осетрових північно-західної частини Чорного моря. За результатами наради планується започаткувати спільні дослідження з моніторингу скату молоді осетрових тощо;
            - Відбулись візити до Естонії з метою вивчення досвіду урядування галуззю рибного господарства, зокрема методам розподілу естонської квоти загальних допустимих виловів (ЗДВ), що визначаються ЄК щодо окремих видів водних живих ресурсів;
            - 4 серпня 2011 року підписано Спільну заяву між Державним агентством рибного господарства України, Міністерством сільського та рибного господарства Ісландії та Міністерством рибного та прибережного господарства Норвегії про співробітництво у сфері рибного господарства;
            - 27 квітня 2012 року підписано Угоди про співробітництво з метою розвитку партнерства в галузі рибальства між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Марокко та створена Українська частина Змішаної українсько-марокканської комісії з питань рибальства (розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2012 р. № 991).

На даний час узгоджується з турецькою та марокканською стороною питання щодо проведень перших (установчих) засідань українсько- турецького комітету з рибного господарства та українсько-марокканської комісії з питань рибальства.

Держрибагентством України систематично вживаються кроки, направлені на адаптацію законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

На виконання положень Регламенту (ЄС) № 1005/2008 «Про встановлення системи Спільноти для попередження, припинення та ліквідації незаконного, непідзвітного та нерегульованого рибальства» Законом України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» передбачено видачу підтверджень законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування.

З метою реалізації положень згаданого Закону України прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 04.07.2012 № 596 «Про затвердження Порядку видачі підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та перероблення продуктів вилову», видано наказ Мінагрополітики України від 07.08.2012 № 482 «Про затвердження форм підтвердження законності вилучення водних біоресурсів» (зареєстрований в Мін'юсті 27.08.2012 за .№ 1437/21749).

Встановлені тісні контакти з профільними органами виконавчої влади Королівства Норвегії, Естонської Республіки та Литовської Республіки.

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Адреса: 04053, м.Київ, вул.Січових Стрільців, 45-а

тел.: (044) 486 62 43, тел/факс: (044) 272 20 32

E-mail: darg@darg.gov.ua

ДАРГ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

        f y t