Коментар на повідомлення Асоціації рибалок України щодо неефективного використання водних угідь


Загальновідомо, що встановлення ринкових відносин в Україні супроводжується нестабільністю економічної ситуації в державі, що сприяє створенню належних умов функціонування підприємств рибопромислового комплексу. 

Наприкінці минулого століття в рибному господарстві України, як і в усій економіці країни, виникли значні труднощі, як виявилися – властиві періоду переходу до ринкових відносин. Більшість рибогосподарських підприємств не змогли правильно зорієнтуватися в умовах перехідного періоду, та під тиском інфляційних процесів за сезонного характеру виробництва. Риборозведення - це сільськогосподарська галузь зі значною капіталоємністю виробництва та низькою формою прибутку, тому економічна криза у країні призвела до занепаду усього рибогосподарського комплексу. 

Держрибагентством України здійснюються заходи щодо стабілізації виробництва та створення умов для економічного зростання галузі. Основна увага приділяється формуванню ринку рибної продукції, збільшенню використання виробничих потужностей, поліпшенню якості та розширенню асортименту продукції, зниженню витрат та її виробництво. Проводиться робота із забезпечення ефективної охорони рибних запасів та використання наявної сировинної бази.

Для реалізації цих заходів Держрибагентством України розпочата та  проводиться робота по створенню нормативно-правової бази рибогосподарської діяльності. Як результат цієї діяльності можна назвати те, що за останні три роки були напрацьовані та прийняті Закони України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів», «Про аквакультуру», «Про внесення змін до статті 4 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», які встановлюють правові норми діяльності у сфері рибного господарства, раціонального використання природних ресурсів та розвитку вітчизняної аквакультури. 

Разом з тим, підготовлено та прийнято урядом України законопроекти про внесення змін до Податкового та Бюджетного кодексів України, що мають за мету диференційоване врегулювання орендної плати за землю для суб’єктів аквакультури, що також зменшити фінансове навантаження на вітчизняних виробників рибопродукції.

Велика увага Держрибагентством України приділяється створенню механізму реалізації норм вищеназваних законодавчих актів. У 2013 році, за участю Держрибагентства України, прийнято Постанову КМУ від 29.05.2013 № 420 «Про затвердження типового договору оренди водних об’єктів», яка регулює надання водних об’єктів у оренду у комплексі: земельна ділянка з розташованою на ній водоймою. Доопрацьовуються ряд інших нормативно-правових актів, які мають створити чіткі та прозорі «правили гри» для всіх суб’єктів аквакультури. 

Також слід зазначити, що постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1245 затверджено Державну цільову економічну програму розвитку рибного господарства на 2012-2016 роки.
Робота по вдосконаленню правової бази рибного господарства триває трохи більше двох років. Звичайно за такий короткий термін неможливо врегулювати всі проблеми: підвищити ефективність використання водних об’єктів, створити належні умови для ведення рибогосподарської діяльності, здійснити заходи для подальшого розвитку галузі. Слід зазначити, що цей процес відбуватиметься деякий час.

Необґрунтованим вважаємо звинувачення щодо втраченого державного контролю за селекцією, якістю та кількістю видового складу вирощуваної риби.

З цього приводу маємо зазначити, що на даний час по Україні зареєстровано майже 40 підприємств – суб’єктів племінної справи у рибництві різних форм власності, на базі яких сформовані та утримуються чисельні ремонтно-маточні стада різних видів та порід риб. Для забезпечення належного утримання існуючого ремонтно-маточного поголів’я, його збільшення та проведення селекційно-племінної роботи з Державного бюджету України щорічно виділяються відповідні бюджетні асигнування. Протягом 2010-2013 року з Державного бюджету України на заходи з селекційно-племінної роботи у рибництві профінансовано понад 40,0 млн. грн.у тому числі було передбачено фінансування на оснащення підприємств технологічним та лабораторним обладнанням., що дозволило рибогосподарським підприємствам покращити свою матеріально-технічну базу.

Щодо якості риби, то маємо зазначити, що товарна продукція, яка вирощується на рибогосподарських підприємствах, має значний попит серед населення, має високу харчову якісь і взагалі дану продукцію можна вважати органічною. Підтвердження тому є систематичні перевірки стану водних об’єктів та риби, які підтверджуються позитивними висновками ветеринарної служби та Іхтіопатологічної лабораторії.

Науковий потенціал України не втрачено. У галузі працюють висококласні фахівці з аквакультури, які мають великий опит роботи з відтворення та вирощування цінних видів риб, користуються авторитетом серед фахівців світової аквакультури, є експертами ФАО, наукові труди яких постійно друкуються у національних та зарубіжних виданнях.

Читайте також:

  Коментар Держрибагентства України до статті «Крапки над «і»: де і коли можна вудити рибу»

  Щодо проблемних повідомлень та критичних зауважень на адресу Уряду та органів виконавчої влади

  Коментар В.о. Голови Держрибагентства України Олега Овчарука щодо сюжетів на телеканалах ТРК «Україна» та «Інтер» про незаконний вилов риби та хабарництва в Дніпропетровськрибоохороні

  Коментар В.о. Голови Держрибагентства України О.Овчарука до статті І.Поліщук в газеті «Урядовий кур’єр» за 30 липня 2013 року

  Держрибагентство України розглянуло матеріал, висвітлений у випуску програми «Подробности»

  Перший заступник Голови Державного агентства рибного господарства України Овчарук О.Ю. зустрівся з журналістами

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Адреса: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 45-а

тел.:+38 (044) 486-62-43, тел/факс:+38 (044) 272-20-32

E-mail: darg@darg.gov.ua

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше

ДАРГ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

        f y t t