Єврокомісія: Особливості нової, реформованої загальної риболовної політики


19.06.2013

Єврокомісія: Особливості нової, реформованої загальної риболовної політики

Брюссель, 30 березня 2013
 
Головна мета реформованої Загальної риболовної політики (CFP) полягає в забезпеченні сталого рибальства – екологічно, економічно і соціально. Нова Загальна риболовна політика поверне рибні запаси до стійких рівнів і подолає марнотратні методи рибальства. Вона забезпечить громадян ЄС стабільною, безпечною і здоровою базою харчування у довгостроковій перспективі; CFP спрямована на новий етап процвітання риболовецького сектору покласти кінець залежності від субсидій і створити нові можливості для працевлаштування та економічного зростання в прибережних районах. Європейський Союз зможе надавати фінансову допомогу у досягненні цілей новою політикою через Європейський фонд судноплавства і рибальства.
 
Обґрунтування потреби реформування політики
 
Європейська риболовна політика гостро потребує реформи. Судна й досі виловлюють більше риби ніж може бути безпечно відтворено. Цю рибогосподарську сферу чекає невизначене майбутнє.
 
На цьому тлі Єврокомісія запропонувала в 2011 році амбітну реформу політики. Ця реформа закладає умови для кращого майбутнього для риби, рибальства так само як і для морського середовища, яке їх підтримує. Реформована CFT сприятиме Стратегії «Європа 2020», буде спрямована на стабілізацію економічних показників галузі, всеосяжний ріст і підвищення згуртованості в прибережних районах.
 
Стабільність є основою реформи Загальної риболовної політики. Стале рибальство означає промисел на рівнях, які не ставлять під загрозу відтворення запасів, а також забезпечують високі улови у довгостроковій перспективі. Цей спосіб вимагає управління обсягами риби, виловленої з моря, за допомогою рибальства. Відповідно до нової CFP запаси мають використовуватись на сталому рівні, тобто максимальний улов, який можна безпечно видобувати з року в рік, і який зберігає розмір популяції риб на рівні, що забезпечує максимальну продуктивність. Такий рівень відомий як «максимальний сталий вилов» (MSY). Вищезазначену мету викладено в Конвенції Організації Об'єднаних Націй з Морського права і її було підтверджено у 2002 році на Всесвітньому саміті зі сталого розвитку в якості цілі, яку світ має досягнути до 2015 року. Нова Загальна риболовна політика має встановити ліміти вилову на рівні MSY до 2015 року, де це можливо, і не пізніше 2020 року для всіх рибних запасів.
 
Оцінки показують, якщо запаси використовуватимуться таким чином, розмір запасів може вирости на 70% – поліпшенням рівнів вилову, доходів і заробітних плат екіпажів.
 
Стале рибальство також звільнить сектор вилову від потреби в суспільній підтримці. Стане легше досягати стабільності цін через прозорі умови – очевидні переваги для споживачів.

 
Головні складові нової політики:
 
Багаторічне управління, яке базується на екосистемному підході
 
Щоб перебудувати рибне господарство, яке перебуває у стадії динамічного розвитку в Європі, морське середовище має бути захищене більш ефективно. Рибальство в ЄС буде керуватися багаторічними планами і регулюватиметься екосистемним підходом, будуть здійснені превентивні заходи для мінімізації впливу промислової діяльності на морську екосистему. Це допоможе охороняти запаси і максимізувати улови у довгостроковому вимірі.
 
Багаторічні плани управління перейдуть з нинішніх планів по окремим запасам до планів, що базуються на рибальстві – покривають більше запасів меншою кількістю планів, які спрямовані на досягнення стабільності.
 
Запасами будуть керувати шляхом корегування Радою промислових можливостей та заходів зі збереження і технічних заходів, що є частиною запропонованих засобів.
 
Заборона на викид прилову
 
Викид – це практика викидання прилову, оцінено в 23% від загальної кількості вилову (по суті більше у деяких галузях). Ця неприйнятна практика буде припинена з точним терміни реалізації (поступово між 2015 – 2019 рр) у поєднанні з деякими додатковими заходами. Рибалки будуть зобов'язані вивантажувати всі промислові види, що виловлюють. Мала за розмірами риба взагалі може бути продана не для споживання людиною.
 
Підтримка дрібного рибальства
 
У ЄС дрібні судна становлять 77% від загальної кількості флоту ЄС, але в середньому їх вплив на ресурси менший, лише 8% від загального тоннажного (розмір судна) впливу ЄС і 32% потужності двигунів. Малі прибережні риболовні промисли часто відіграють важливу роль у соціальній структурі та культурній самобутності багатьох прибережних регіонів Європи. Тому вони вимагають спеціальної підтримки. Реформована CFP подовжує право держав-членів обмежувати промисел у 12 мильній зоні від узбережжя до 2022 року. Майбутні фінансові інструменти у сфері рибальства будуть включати заходи, які субсидіюють дрібне рибальство і допоможуть місцевим економічним системам адаптуватися до змін.
 
Розвиток аквакультури
 
Кращі умови для аквакультури дозволять збільшити виробництво і постачання морепродуктів в ЄС, зменшити залежність від імпорту риби і стимулювати економічне зростання в прибережних і сільських районах. До 2014 року держави-члени розроблять національні стратегічні плани з усунення адміністративних бар'єрів і підтримки екологічних, соціальних та економічних стандартів в аквакультурі. Нова Консультативна рада з питань аквакультури буде створена для того, щоб надавати консультації, пов’язані з галуззю. У ЄС є чітке уявлення про розвиток аквакультури: стратегічний вибір зроблено на взаємовплив на розвиток галузі між сусідніми державами-членами на національному рівні.
 
Вдосконалення наукової бази
 
Достовірна та актуальна інформація по стану морських ресурсів є необхідною для прийняття обґрунтованих управлінських рішень, так само як і для ефективної імплементації реформованої CFP. Загальна риболовна політика встановлює основні правила й завдання держав-членів у цій галузі. Державам-членам буде доручено збір, збереження та обмін даними по стану рибних запасів, флотів і впливу рибальства на море на басейновому рівні. Національні програми досліджень будуть створені для координації цієї діяльності.
 
Децентралізація управління
 
Нова Загальна риболовна політика наблизить рішення до рибальства, і роз’яснить ролі і обов'язки кожного учасника. Припиниться мікро-менеджмент з Брюсселя. Законодавці ЄС визначатимуть лише загальні рамки, основні принципи і норми, спільні цілі, показники і терміни. Потім держави-члени будуть розробляти рекомендації з актуальних заходів з імплементації реформ, будуть співпрацювати на регіональному рівні. Коли всі зацікавлені держави-члени узгодять ці рекомендації, тоді вони можуть бути трансформовані у правила, які застосовуватимуться до всієї рибогосподарської сфери.
 
Нова ринкова політика – розширення можливостей сектору і краще інформовані споживачі
 
Нова ринкова політика спрямована на зміцнення конкурентоспроможності промисловості ЄС, підвищення прозорості ринків і забезпечення рівних умов для всіх продуктів, що продаються в Євросоюзі.
 
Існуючий інтервенційний механізм буде замінено, модернізовано і спрощено: організації виробників отримають можливість скуповувати продукти рибного промислу тоді, коли ціни знизяться до певного рівня і зберігати продукти для розміщення на ринку до більш пізнього етапу. Ця система сприятиме стабільності ринку.
 
Організації виробників також відіграватимуть значну роль у сфері колективного управління, моніторингу та контролю. Нові стандарти маркетингу у маркуванні, якості та простежуваності нададуть споживачам більш повну інформацію та допоможуть їм підтримувати стале рибальство. Певну інформацію маркувати буде обов'язково, інші вимоги можуть бути поставлені на добровільну основу.
 
Міжнародна відповідальність
 
Багато зі світових рибних запасів, як повідомляє ФАО, або повною мірою або надмірно експлуатуються. ЄС, будучи найбільшим у світі імпортером рибної продукції у вартісному вираженні, повинен діяти за кордоном так само, як і вдома. Зовнішня політика в галузі рибальства має бути невід'ємною частиною CFP. Тому у міжнародних і регіональних організаціях ЄС буде пропагувати принципи сталості і збереження рибних запасів та морського біорізноманіття. Це дозволить створювати альянси і здійснювати дії разом з ключовими партнерами у боротьбі з незаконним промислом і зменшити перевиробництво.
 
У двосторонніх угодах з питань рибальства між ЄС та іншими державами ЄС пропагуватиме стабільність, належне управління, принципи демократії, прав і свобод людини та верховенства закону. Партнерські угоди із сталого рибальства (SFPAs) замінять існуючі угоди і забезпечать експлуатацію рибних ресурсів на основі надійних наукових обґрунтувань тільки по надлишковим ресурсам, які країна-партнер не може або не хоче сама видобувати. У рамках SFPAs країни-партнери отримуватимуть компенсацію за надання доступу до своїх рибних ресурсів і фінансову допомогу для реалізації політики сталого рибальства.
 
Новий порядок контролю і нагляду
 
Пропозиція співпадає з новим режимом контролю ЄС, що функціонує з 2010 року і впроваджує основні елементи контролю та нагляду за дотриманням режиму у відповідності з нормами CFP. На тлі введення обов’язків з вивантаження прилову (для того, щоб уникати випадків скидання) Єврокомісія пропонує здійснювати моніторинг і контроль зобов'язань, зокрема по відношенню до повного документування рибальства, а також за здійсненням пілотних проектів з використанням нових технологій контролю за рибальством, які сприяють сталому рибальству.
 
Введення реформи в силу
 
Нова Загальна риболовна політика тепер узгоджена на політичному рівні, її доопрацювання та офіційне прийняття відбудеться в найближчі місяці. Нова політика набуде чинності 1 січня 2014 року. Впровадження нових норм буде поступовим, наприклад, стосовно обов’язків з вивантаження прилову, тому що галузі потрібно адаптуватися для досягнення результатів. Проте реформа встановлює чіткі терміни.

Читайте також:

  Чернівецький рибоохоронний патруль виявив браконьєрів, що виловлювали червонокнижну рибу
Чернівецький рибоохоронний патруль виявив браконьєрів, що виловлювали червонокнижну рибу 13 грудня 2017 року, під час рибоохоронного рейду, Чернівецьким рибоохоронним патрулем було затримано порушників, які виловили 9 екз. червонокнижного вирезуба причорноморського. Збитки становлять 101 тис грн. (101 271грн). Крім того, ... >>>

  За 11 місяців органи рибоохорони зафіксували порушень на 89,1 млн грн, – Держрибагентство
За 11 місяців органи рибоохорони зафіксували порушень на 89,1 млн грн, – Держрибагентство Держрибагентство підвело підсумки рибоохоронної діяльності за 11 місяців 2017 року. Станом на початок грудня рибоохоронними патрулями та органами рибоохорони було проведено 18544 рибоохоронних рейдів, виявлено 31617 порушень, 33% порушень ... >>>

  З 15 грудня на Житомирщині заборонено ловити раків, - Житомирський рибоохоронний патруль
З 15 грудня на Житомирщині заборонено ловити раків, - Житомирський рибоохоронний патруль З 15 грудня 2017 року по 30 червня 2018 року встановлено заборону на лов раків у водних об’єктах в зоні контролю Житомирського рибоохоронного патруля. З наказом Житомирського рибоохоронного патруля № 76-у від 11.12.2017 можна ознайомитись за ... >>>

  До Миколаївського рибоохоронного патруля шукають ще двох патрульних
До Миколаївського рибоохоронного патруля шукають ще двох патрульних 8 грудня розпочався прийом документів до рибоохоронного патруля Миколаївської області. До управління шукають ще 2 рибоохоронних патрульних, а також адміністративний персонал - головного спеціаліста сектору роботи з ... >>>

  Рибоохоронний патруль Київщини отримав відеореєстратори, біноклі та ліхтарі для роботи, - Держрибагентство
Рибоохоронний патруль Київщини отримав відеореєстратори, біноклі та ліхтарі для роботи, - Держрибагентство На початку грудня 2017 року рибоохоронний патруль Київщини отримав нову техніку для фіксації рибоохоронної діяльності та спостереження за дотриманням правил рибальства на водоймах. Йдеться про 24 нові відеореєстратори, 20 біноклів та 16 ... >>>

  Львівський рибоохоронний патруль шукає 15 патрульних
Львівський рибоохоронний патруль шукає 15 патрульних Держрибагентство розпочинає процес реформування органу рибоохорони на Львівщині. Так, 7 грудня стартував прийом документів до рибоохоронного патруля Львівської області. До управління шукають 15 рибоохоронних патрульних, а також ... >>>

  Важливі події рибної галузі за тиждень: створення онлайн карт зимувальних ям у 13 регіонах, заборона на вилов раків на Буковині та затримання порушників
Важливі події рибної галузі за тиждень: створення онлайн карт зимувальних ям у 13 регіонах, заборона на вилов раків на Буковині та затримання порушників З 4 по 10 грудня 2017 року в рибній галузі відбулись затримання порушників в Хмельницькій, Полтавській, Житомирській, Донецькій, Харківській та Запорізькій областях. За цей час Азовський рибоохоронний патруль виявив 4 порушення правил ... >>>

  Порушник порибалив зі збитками на 78 тис грн, - Харківський рибоохоронний патруль
Порушник порибалив зі збитками на 78 тис грн, - Харківський рибоохоронний патруль 08 грудня 2017 року Харківський рибоохоронний патруль виявив грубого порушника природоохоронного законодавства, який завдав збитків на 78 тис грн (77 928 грн). Так, при здійсненні рибоохоронного рейду, було затримано чоловіка, який ловив ... >>>


Документы: 1-8, 9-16, 17-24, 25-32, 33-40, 41-48, 49-56, 57-64, 65-72, 73-80, 81-88, 89-96, 97-104, 105-112, 113-120, 121-128, 129-136, 137-144, 145-152, 153-160, 161-168, 169-176, 177-184, 185-192, 193-200, 201-208, 209-216, 217-224, 225-232, 233-240, 241-248, 249-256, 257-264, 265-272, 273-280, 281-288, 289-296, 297-304, 305-312, 313-320, 321-328, 329-336, 337-344, 345-352, 353-360, 361-368, 369-376, 377-384, 385-392, 393-400, 401-408, 409-416, 417-424, 425-432, 433-440, 441-448, 449-456, 457-464, 465-472, 473-480, 481-488, 489-496, 497-504, 505-512, 513-520, 521-528, 529-536, 537-544, 545-552, 553-560, 561-568, 569-576, 577-584, 585-592, 593-600, 601-608, 609-616, 617-624, 625-632, 633-640, 641-648, 649-656, 657-664, 665-672, 673-680, 681-688, 689-696, 697-704, 705-712, 713-720, 721-728, 729-736, 737-744, 745-752, 753-760, 761-768, 769-776, 777-784, 785-792, 793-800, 801-808, 809-816, 817-824, 825-832, 833-840, 841-848, 849-856, 857-864, 865-872, 873-880, 881-888, 889-896, 897-904, 905-912, 913-920, 921-928, 929-936, 937-944, 945-952, 953-960, 961-968, 969-976.

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Адреса: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 45-а

тел/факс:+38 (044) 272-20-32

E-mail: darg@darg.gov.ua

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше

ДАРГ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

        f y t t