Рибний промисел: питання та відповіді щодо нових правил контролю рибного промислу ЄС


Брюссель, 12 квітня 2011р.
(прес-реліз щодо нового Імплементаційного Регламенту Комісії (ЄС) від 08.04.2011 № 404/2011, яким встановлюються детальні правила з імплементації Регламенту Ради (ЄК) від 20.11.2009 № 1224/2009 із створення системи контролю Спільноти для забезпечення дотримання положень Спільної рибогосподарської політики)

Рибний промисел: питання та відповіді щодо нових правил контролю рибного промислу ЄС
Надійність Спільної рибогосподарської політики ЄС (СРП) залежить від ефективного виконання і застосування узгоджених правил.
З прийняттям детальних правил застосування Регламенту контролю рибного промислу ЄС, завершена реформа управління та правоохоронна політика рибного промислу ЄС. Нова система складається з трьох основних елементів: регламент управління; ННН-регламент по боротьбі з незаконним, непідзвітним та нерегульованим рибним промислом (це стосується як ЄС, так і суден третіх країн), а також регламент щодо дозволів на рибний промисел (що контролюють риболовні судна ЄС, які займаються рибальством за межами вод ЄС, а також риболовні судна третіх країн, що рибалять у водах ЄС).
Нові правила заміняють систему, яка виявилася складною, неефективною і дорогою. Вони роблять систему контролю та правозастосування ЄС сучасною, ефективнішою та добре адаптованою до викликів XXI століття. Це дуже доречно щодо гарантування поваги новому зводу правил, що з'явиться в результаті майбутньої реформи Спільної рибогосподарської політики.
Хто що робить у системі контролю рибного промислу ЄС?
Правила рибного промислу і системи контролю погоджені на рівні ЄС, але здійснюються національною владою та інспекторами країн-членів ЄС. Повсякденне виконання правил для національних органів влади та національних інспекцій це - моніторинг кількості тонн вилову риби та транспортування її на берег.
Для заохочення більш тісного співробітництва та обміну передовим досвідом, Агентство співтовариств контролю рибного промислу (АСКРП) у Віго (Іспанія) організовує спільні кампанії контролю, де інспектори з різних країн ЄС працюють разом.
Комісія має своїх власних інспекторів, але вони не контролюють рибалок. Скоріше, їх роль полягає у перевірці системи контролю, створеної державами-членами, і у перевірці того, що правила СРП реалізуються ефективно і справедливо по усій території ЄС.
Які головні риси нових правил?
На шляху до культури поступливості
У минулому, нечесні рибалки могли спробувати приховати рибу, отриману незаконним шляхом. Тепер, завдяки електронним відстеженням, пов'язаних з рибальством даних та їх систематичних і автоматичних перевірок, отримати прибуток від незаконних поставок буде набагато складніше, тому що невідповідності будуть проявлятися по усьому маркетинговому ланцюжку. Якщо хтось досі порушує закон, нова система забезпечить адекватну відповідь подібними санкціями у всіх державах-членах. Більше того, нова система буде дуже переконлива щодо порушень: якщо рибалками буде накопичено дуже багато порушень, вони втратять ліцензію.
Простіші і більш сучасні правила контролю
Регламент контролю і щойно прийняті правила реалізації істотно спростили застосування правил контролю. Такі правила, в такому виді, як вони існували, були зазначені у багатьох окремих положеннях. Тепер вони об'єднані та модернізовані в єдиний текст. Це стосується Правил про умови доступу до ресурсів, зокрема, ліцензії та дозволи на риболовство, маркування риболовних суден та знарядь лову, системи моніторингу суден, журналів, електронної системи обліку і звітності та Союзу інспекторів.
Контролювання «від сітки до тарілки»
Детальні правила викладені докладно у новій системі моніторингу для управління рибними ресурсами. Ця система моніторингу перетворює новий підхід у конкретну практику. Вона буде охоплювати кожен етап у ланцюзі, тобто вилов риби, транспортування та продаж. Ця система дозволить інспекторам виявити порушення на всіх етапах ланцюжка поставок - "від сітки до тарілки"!
Рівні умови
Нові правила забезпечують ЄС рівними умовами. Це було визначено як один з основних недоліків СРП. Всі рибалки, незалежно від їх національності і прапора, тепер можуть займатися торгівлею на рівних умовах. Чесні рибалки не будуть відчувати спокуси обдурити, тому що злочинцям вже не буде дозволено залишатись безкарними, і до них не буде ніяких пільг зі сторони держави.
Гармонізовані стандарти для перевірки і процедур, а також для спільних правил з таких питань, як навантаження, зробить однаковим застосування правил СРП по усій території ЄС. У кінцевому рахунку, від результатів нових заходів виграють усі зацікавлені - від адміністрацій країн-членів до операторів в секторі рибальства і, звичайно, споживачі.
Важливість оцінки ризику
Першочергово, перед лімітованим контролем штату та потрібністю збільшення контролю, нові правила стосуються передусім оцінки ризику та стратегій, які основані на можливості ризику. Держави-члени мають забов’язання гарантувати контроль на базі управління ризиком, здійснюють аналіз ризику як частини плану вибіркового контролю для моніторингу потужності двигуна або навантаження, а також використовують методології, основані на ризику для національного або специфічного для ЄС контролю та кампаній інспекторів.
Потужність двигуна
Важлива частина правил стосується проходження систематичної сертифікації та перевірки потужності двигуна риболовних суден. При зменшенні зусиль, стає все більш і більш необхідним стале управління, вирішальним є - зберігання лімітів потужностей для суден.
Нові технології: зниження витрат для досягнення кращих результатів
Правила встановлюють необхідні правові рамки, щоб узагальнити використання ІТ-технологій. Технічні засоби вже використовуються (система моніторингу для суден, які за розміром більші 15 м та електронна система звітності для суден, які за розміром більші 24 м) та поширені на всі судна, які становлять розмір більше 12м. Це дозволить забезпечити єдиний набір даних, що може бути систематично перевірений на відповідність один одного і даних від записів продажу. Цей розширений набір даних буде доповнюватися систематичною і автоматичною перевіркою системи, де всі дані будуть зібрані і перевірені, та аргументовані. Це дозволить владі виявити будь-які невідповідності щодо незаконної діяльності та провести необхідні дослідження.
Після первісних інвестицій, узагальнене використання ІТ-технологій не тільки покращить якість і доступність даних, що вкрай необхідно для правильного управління та належного виконання: це також знизить загальні витрати для операторів і органів влади. Наприклад, використання електронних журналів, декларацій на транспортування та записів продажу збереже багато часу рибалкам та іншим операторам. У минулому всі дані у цих документах заповнювалися від руки у системі даних держав-членів.
Перехід на електронну звітність також вивільнить значну частину робочої сили, що до сих пір використовується державами-членами для ручної перевірки, тому додаткові людські ресурси можуть бути виділені в райони, де ризик правопорушень особливо високий. Доступ до інформації буде простішим для операторів, для інших контролюючих органів, а також і для Комісії, а держави-члени повинні опублікувати ці дані в Інтернеті.
Санкції, а також стимули
Разом з ННН-регламентом, новий Регламент контролю встановлює конкретну формулу для розрахунку санкцій щодо застосовування у разі, коли оператори порушують Правила СРП.
У минулому тільки деякі загальні принципи були встановлені для визначення санкцій. Нова структура передбачає, що санкція встановлюється рівною і щонайменше у п'ять разів перевищує вартість рибної продукції, отриманої шляхом порушенням закону і саме ця санкція щонайменше у вісім разів перевищує вартість продукції, одержаної у разі повторного порушення.
Ця нова система доповнюється системою оцінок у балах, тобто бали призначені для серйозних порушень. Це допоможе зробити систему санкцій більш справедливою, більш послідовною і більш прозорою. Система оцінок у балах дозволить виділити періодичних правопорушників. Коли певна кількість балів буде досягнута, риболовні ліцензії призупиняються на два місяці. Якщо це трапиться знову, ліцензії призупиняються знову, але цього разу на чотири місяці. Третє і четверте порушення означає призупинення відповідно на вісім і дванадцять місяців. Якщо бали підсумовуються в п'яте, риболовна ліцензія відкликається назавжди.
У той же час, передбачені стимули для досконалого управління: бали знімаються, якщо немає серйозних порушень протягом трьох років після останнього серйозного порушення. Деякі бали можуть бути вилучені, якщо, наприклад, правопорушник добровільно використовує системи моніторингу суден або електронні системи обліку та звітності, не будучи зобов'язаним робити це, або якщо він бере участь у науковій кампанії.
Забезпечення дотримання правил державами-членами
Раніше СРП часто критикували за нерівномірне застосування у всіх державах-членах. Нові правила встановлюють механізми і процедури, які дозволяють Комісії покращити забезпечення виконання СРП.
Крім перевірок, які вже були передбачені раніше, нова система дозволяє представникам Комісії виконувати автономні перевірки, якщо у державах-членах припускаються порушення, або для виконання більш загальних аудитів системи контролю держави-члена, як такої. Якщо Комісія вважає, що у державі-члені мали місце порушення, вона може почати адміністративне розслідування у цій країні. Якщо цим розслідуванням не вдається вирішити питання, Комісія може розробити план заходів, який держава-член повинна реалізувати.
Для того, щоб ще більше натиснути на держави-члени, які проти або утримуються щодо правил СРП, нові правила надання фінансової допомоги з ЄС зв’язують з повним дотриманням Правил СРП. Якщо держави-члени не виконують своїх зобов'язань в цій галузі, то будь-яку фінансову допомогу у цій сфері, де мають місце недоліки, може бути призупинено або навіть знято. Призупинення фінансової допомоги відноситься до загального принципу обумовленості, де фінансування Комітету поставлене в залежність від належного застосування Правил ЄС.
Якщо держави не дотримуються багаторічних планів, Комісія також може віднімати квоти. Квота також може бути істотно знижена у разі надмірного вилову риби, що робить правила надмірного вилову риби жорсткішими, ніж у минулому.
Де застосовуються і для кого нові правила?
Регламент контролю застосовується до усього рибальства у водах ЄС. Отже також відноситься і до діяльності рибної ловлі третіх країн у водах ЄС, за винятком випадків двосторонніх угод. Крім того, Регламент застосовується щодо усіх суден країн ЄС, незалежно від того, де вони працюють - в тому числі за межами вод ЄС.
Коли нові правила вступлять в силу?
Регламент контролю вступив в силу з 1 січня 2010 року. Детальні правила реалізації щойно погоджені та набудуть чинності через сім днів після їх опублікування в Офіційному журналі, який очікується в найближчі дні.
Щоб дати державам-членам необхідний час для підготовки, деякі заходи, такі, як правила контролю потужності двигуна, простежуваність, система оцінювання у балах та веб-сайти вступлять в силу з 1 січня 2012 року.

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Адреса: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 45-а

тел.:+38 (044) 486-62-43, тел/факс:+38 (044) 272-20-32

E-mail: darg@darg.gov.ua

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше

ДАРГ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

        f y t