Білгород-Дністровський морський рибопромисловий технікум


19.03.2013

Білгород-Дністровський морський рибопромисловий технікум Білгород-Дністровський морський рибопромисловий технікум розташований на березі Дністровського лиману, що біля Чорного моря.

Технікум, який розпочав свою діяльність в 1945 році є єдиним навчальним закладом І рівня акредитації підготовки молодших спеціалістів для рибної галузі України.

За більш ніж півстолітній період підготував більше 12 тис. спеціалістів, які працюють на суднах рибного флоту, рибообробних підприємствах, на державних посадах, в науково-дослідних інститутах.

Крім того підготовлено 284 випускників-спеціалістів для 27 країн Африки, Азії та Латинської Америки.

Технікум готує фахівців за денною та заочною формами навчання і здійснює їх підготовку на базі повної та неповної середньої школи за спеціальностями:

• спеціальність «Експлуатація техніки промислового рибальства і аквакультури» кваліфікація - технік промислового рибальства.

• спеціальність «Зберігання, консервуваннятапереробкарибиіморепродуктів», кваліфікація - технік-технолог.

•спеціальність «Рибництвоіаквакультура», кваліфікація - технікрибництва, спеціалізація «Охоронатараціональневикористаннябіоресурсів», кваліфікація - рибінспектор;

• спеціальність «Бухгалтерськийоблік», кваліфікація - бухгалтер

Основним напрямами діяльності технікуму є:
• підготовка згідно з державним замовленням і договірними зобов'язаннями фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для задоволення потреб економіки України та флоту прибережних підприємств рибного господарства;

• перепідготовкатапідвищеннякваліфікаціїкадрів ;

• освітня, методична, видавнича, фінансово-господарська, виробничо-комерційнаробота;
• організаціяіпроведенняраціоналізаторськоготадослідницькоїроботи ;

• надання освітніх та інших послуг, не заборонених законодавством України;

• здійснення зовнішніх зв'язків.

Технікум здійснює підготовку фахівців за державним замовленням та контрактом. Студенти, які зараховані на основі неповної загальної освіти, отримують повну середню освіту з виданням атестату державного зразка.

Технікум є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс.

Структурні підрозділи технікуму є відділення, предметні (циклові комісії), інші підрозділи для забезпечення навчального процесу та соціально-побутових умов.

У технікумі створена відповідна матеріально-технічна база, до складу якої входять два типові навчально-лабораторні корпуси, а також:

• лабораторії;
• навчальні кабінети;
• навчально-методичний кабінет;
• комп'ютерний центр;
• навчальна водна станція;
• полігон знарядь рибальства;
• навчально-виробничий цех в'ялення, соління та копчення риби;
• спортивний комплекс;
• бібліотека з читальним залом;
• гуртожиток квартирного типу;
• їдальня;
• база відпочинку;
• медичний пункт.

Навчальні кабінети технікуму і лабораторії в обласному огляді-конкурсі серед ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Одеської області входять в п'ятірку кращих.

Навчально-виховний процес забезпечують 68 викладачів - однодумців, що свою діяльність спрямовують на підготовку сучасного спеціаліста, освітній рівень якого відповідає високим європейським стандартам. Серед них: удостоєні звання «Заслужений працівник народної освіти України» Малішенко А.В. і Сафонов Г.П., Лаврук В.P.- «Відмінник народної освіти України», 27 викладачів мають вищу категорію.

Це талановиті і винахідливі люди, їх відрізняє вміння розвивати у студентів увагу, пам'ять, уміння аналізувати, самостійно робити висновки, узагальнення. Всі свої зусилля, знання і тепло душ, багатства своїх сердець віддають студентам, захоплюють в пізнанні доброго і прекрасного. Творчий підхід у вирішенні педагогічних задач, постійний пошук ефективних форм і прийомів навчання, прагнення захопити своїм предметом, залучення студентів до науково-дослідницької роботи - все це знаходить місце в розроблених ними методичних посібниках, які неодноразово займали призові місця на виставках -конкурсах міст Одеси та Києва, будучи авторами підручників та Галузевих стандартів для спеціальностей 5.091720 «Зберігання, консервування та переробка риби і морепродуктів» та 5.130304 «Експлуатація техніки промислового рибальства та аквакультури». Йде постійний процес відновлення методичного забезпечення, проводиться робота щодо вироблення та втілення в навчальний процес нових освітніх технологій, формування особистості в умовах розвитку української державності.

Приходьте до нас вчитись. Тут ви зустрінетесь з педагогами, які протягнуть вам руку допомоги, не дадуть втратити надію, пасти духом, навчать вас тому, чим володіють самі, стануть вашим вчителем і маяком в нелегкому плаванні, яке називається життя.

Технікум сприяє працевлаштуванню випускників. Створена база даних робочих місць і місць практики.

Місцями практики забезпечені всі спеціальності. Так, технологи і промрибалки забезпечені плавпрактикою на суднах як дальнього плавання (практично у всіх морях і океанах світу), так і прибережного лову.

Так технологи, вивчаючи теоретично процеси переробки, заморожування, всі види консервування риби закріплюють практичні навички на берегових рибообробних підприємствах в містах: Севастополь, Одеса, Керч, Бердянськ, Маріуполь, Ізмаїл, Вилково, Білгород-Дністровський.

В процесі практики студенти - промрибалки засвоюють всі технологічні процеси, пов'язані з роботою зі знаряддями рибальствами, що містить в собі остропку, оснастку, ремонт та всі види такелажних робіт., підготовку, постановку, виловку улову та інші операції.

Україна одна з найбагатших водними ресурсами держава в Європі. В її водоймах, які мають рибогосподарське значення, зберігається і розвивається древнє заняття людства - рибальство. Збагаченням, охороною водних живих ресурсів, виконання біомоніторингу, регулюванням рибальства та відтворенням рибних запасів піклуються рибна галузь. Набувши теоретичних знань, на практиці студенти спеціальності 5.130033 «Рибництво і аквакультура» закріплюють їх і оволодівають навичками своєї майбутньої професії: володіння сучасними навігаційними приладами, пошуку, вилучення та знешкодження заборонених знарядь лову, правила рибальства, управління водним і автотранспортом. Особлива увага приділяється вивченню як водних, так і тих рослин та безхребетних тварин, життя яких пов'язано з водою.

Студенти спеціальності 5.050111 «Бухгалтерський облік» під час аудиторних занять засвоюють теоретичні основи програми «ІС: Бухгалтерія 7.7» для України, яка на практиці дає можливість студентам організувати облік кількох фірм одночасно, вести облік надходження виробничих запасів на підприємство і розрахунки з постачальниками, вести облік послуг сторонніх організацій, облік організацій на розрахунковому рахунку, облік касових операцій та з іноземною валютою. На рибопромислових підприємствах під час технологічної практики студенти удосконалюють теоретичні знання, вивчають особливості бухгалтерського обліку промисловості, практично реалізують набуті знання. Базами практики наших студентів є рибообробні підприємства України.

Бібліотека є одним з головних структурних підрозділів технікуму. За станом на 2006 рік бібліотечний фонд складає не враховуючи періодичні видання, 49.750 примірників. Забезпеченість підручниками та навчальними посібниками в середньому становить 95%. Щорічно бібліотека здійснює передплату періодичних видань до 50 найменувань. До послуг студентів використовується міжбібліотечний абонемент, відкритий доступ до фондів у читальних залах, електронна доставка документів та електронна пошта тощо.

Питанням організації виховної роботи піклується весь педагогічний колективі, студентська рада, студентський профком технікуму. Традиційними є проведення свят Дня знань, Останнього дзвоника, «Кращий за професією», Дня Перемоги, «Міс Золота Осінь», ККВ, спортивні змагання для юнаків, читацькі конференції, зустрічі з депутатами Верховної Ради, органів місцевого управління, з випускниками технікуму, керівниками передових підприємств та організацій, письменниками і художниками міста.

В технікумі організуються екскурсії в музеї міст Одеси, Умані, Севастополя, Ялти. Частими є відвідування вистав театрів м. Одеси.

Особливості роботи на суднах промислового флоту і берегових підприємств галузі визначаються нестандартними фізичними і психічними умовами великого фізичного навантаження. Діяти в складних умовах моря важко без хорошої фізичної підготовки. Спортивно-масова робота викладачів фізичного виховання технікуму направлена на формування у студентів фізичного загартування, спритності, сили. Цьому сприяє робота спортивних секцій. Команди спортсменів технікуму постійно приймають участь в спортивних змаганнях та олімпіадах, займаючи призові місця. Спортивні походи, турніри, ціла низка спортивних змагань, що проводяться в технікумі, захоплюють всіх студентів.

0002

Директор технікуму А. В. Малішенко

Всі студенти технікуму на період навчання забезпечуються гуртожитком. Гуртожиток квартирного типу, в кімнатах якого проживають 2-3 чол., має всі умови для комфортного проживання і дозвілля. Під керівництвом досвідчених вихователів вони вчаться спілкуванню, толерантності, самообслуговуванню.

Приходьте до нас вчитись! Тут ви знайдете вірних друзів, пов'яжете своє життя з морем, яке любить розумних, сильних, сміливих і відважних


Читайте також:

  Керченський державний морський технологічний університет
Керченський державний морський технологічний університет КДМТУ ( Керченський державний морський технологічний університет ) – єдиний вищий  галузевий навчальний заклад України, який готує висококваліфіковані кадри для рибопромислового комплексу держави. Університет здійснює освітню діяльність відповідно ... >>>

  Судномеханічний технікум Керченського державного морського технологічного університету
Судномеханічний технікум Керченського державного морського технологічного університету  Судомеханічний технікум КДМТУ - вищій навчальний заклад першого рівня акредитації, який здійснює освітню діяльність, пов'язану з одержанням вищої освіти по освітньо-кваліфікаційному рівню "молодший фахівець" Директор - Андрєєв Олексій Олександрович ... >>>

  Одеське морехідне училище рибної промисловості ім. О. Соляника
Одеське морехідне училище рибної промисловості ім. О. Соляника (ОМУ РП) - вищий навчальний заклад І рівня акредитації, який готує спеціалістів для рибопромислового, транспортного та допоміжного флотів, а також берегових підприємств рибної галузі. Свою історію один з провідних навчальних закладів у галузі веде ... >>>

  Херсонське морехідне училище рибної промисловості
Херсонське морехідне училище рибної промисловості Море вабить юних, кличе до себе тих, в кого гаряче, сповнене мрій серце. Воно манить туди, далеко за обрій, стелить блакитну дорогу, хоч буває вона частенько нелегкою і тернистою. І кожного року на цей шлях ступає новий загін випускників ХМУ РП, а ... >>>

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Адреса: 04053, м.Київ, вул.Січових Стрільців, 45-а

тел.: (044) 486 62 43, тел/факс: (044) 272 20 32

E-mail: darg@darg.gov.ua

ДАРГ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

        f y t