Білгород-Дністровський морський рибопромисловий технікум


19.03.2013

Білгород-Дністровський морський рибопромисловий технікум Білгород-Дністровський морський рибопромисловий технікум розташований на березі Дністровського лиману, що біля Чорного моря.

Технікум, який розпочав свою діяльність в 1945 році є єдиним навчальним закладом І рівня акредитації підготовки молодших спеціалістів для рибної галузі України.

За більш ніж півстолітній період підготував більше 12 тис. спеціалістів, які працюють на суднах рибного флоту, рибообробних підприємствах, на державних посадах, в науково-дослідних інститутах.

Крім того підготовлено 284 випускників-спеціалістів для 27 країн Африки, Азії та Латинської Америки.

Технікум готує фахівців за денною та заочною формами навчання і здійснює їх підготовку на базі повної та неповної середньої школи за спеціальностями:

• спеціальність «Експлуатація техніки промислового рибальства і аквакультури» кваліфікація - технік промислового рибальства.

• спеціальність «Зберігання, консервуваннятапереробкарибиіморепродуктів», кваліфікація - технік-технолог.

•спеціальність «Рибництвоіаквакультура», кваліфікація - технікрибництва, спеціалізація «Охоронатараціональневикористаннябіоресурсів», кваліфікація - рибінспектор;

• спеціальність «Бухгалтерськийоблік», кваліфікація - бухгалтер

Основним напрямами діяльності технікуму є:
• підготовка згідно з державним замовленням і договірними зобов'язаннями фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для задоволення потреб економіки України та флоту прибережних підприємств рибного господарства;

• перепідготовкатапідвищеннякваліфікаціїкадрів ;

• освітня, методична, видавнича, фінансово-господарська, виробничо-комерційнаробота;
• організаціяіпроведенняраціоналізаторськоготадослідницькоїроботи ;

• надання освітніх та інших послуг, не заборонених законодавством України;

• здійснення зовнішніх зв'язків.

Технікум здійснює підготовку фахівців за державним замовленням та контрактом. Студенти, які зараховані на основі неповної загальної освіти, отримують повну середню освіту з виданням атестату державного зразка.

Технікум є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс.

Структурні підрозділи технікуму є відділення, предметні (циклові комісії), інші підрозділи для забезпечення навчального процесу та соціально-побутових умов.

У технікумі створена відповідна матеріально-технічна база, до складу якої входять два типові навчально-лабораторні корпуси, а також:

• лабораторії;
• навчальні кабінети;
• навчально-методичний кабінет;
• комп'ютерний центр;
• навчальна водна станція;
• полігон знарядь рибальства;
• навчально-виробничий цех в'ялення, соління та копчення риби;
• спортивний комплекс;
• бібліотека з читальним залом;
• гуртожиток квартирного типу;
• їдальня;
• база відпочинку;
• медичний пункт.

Навчальні кабінети технікуму і лабораторії в обласному огляді-конкурсі серед ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Одеської області входять в п'ятірку кращих.

Навчально-виховний процес забезпечують 68 викладачів - однодумців, що свою діяльність спрямовують на підготовку сучасного спеціаліста, освітній рівень якого відповідає високим європейським стандартам. Серед них: удостоєні звання «Заслужений працівник народної освіти України» Малішенко А.В. і Сафонов Г.П., Лаврук В.P.- «Відмінник народної освіти України», 27 викладачів мають вищу категорію.

Це талановиті і винахідливі люди, їх відрізняє вміння розвивати у студентів увагу, пам'ять, уміння аналізувати, самостійно робити висновки, узагальнення. Всі свої зусилля, знання і тепло душ, багатства своїх сердець віддають студентам, захоплюють в пізнанні доброго і прекрасного. Творчий підхід у вирішенні педагогічних задач, постійний пошук ефективних форм і прийомів навчання, прагнення захопити своїм предметом, залучення студентів до науково-дослідницької роботи - все це знаходить місце в розроблених ними методичних посібниках, які неодноразово займали призові місця на виставках -конкурсах міст Одеси та Києва, будучи авторами підручників та Галузевих стандартів для спеціальностей 5.091720 «Зберігання, консервування та переробка риби і морепродуктів» та 5.130304 «Експлуатація техніки промислового рибальства та аквакультури». Йде постійний процес відновлення методичного забезпечення, проводиться робота щодо вироблення та втілення в навчальний процес нових освітніх технологій, формування особистості в умовах розвитку української державності.

Приходьте до нас вчитись. Тут ви зустрінетесь з педагогами, які протягнуть вам руку допомоги, не дадуть втратити надію, пасти духом, навчать вас тому, чим володіють самі, стануть вашим вчителем і маяком в нелегкому плаванні, яке називається життя.

Технікум сприяє працевлаштуванню випускників. Створена база даних робочих місць і місць практики.

Місцями практики забезпечені всі спеціальності. Так, технологи і промрибалки забезпечені плавпрактикою на суднах як дальнього плавання (практично у всіх морях і океанах світу), так і прибережного лову.

Так технологи, вивчаючи теоретично процеси переробки, заморожування, всі види консервування риби закріплюють практичні навички на берегових рибообробних підприємствах в містах: Севастополь, Одеса, Керч, Бердянськ, Маріуполь, Ізмаїл, Вилково, Білгород-Дністровський.

В процесі практики студенти - промрибалки засвоюють всі технологічні процеси, пов'язані з роботою зі знаряддями рибальствами, що містить в собі остропку, оснастку, ремонт та всі види такелажних робіт., підготовку, постановку, виловку улову та інші операції.

Україна одна з найбагатших водними ресурсами держава в Європі. В її водоймах, які мають рибогосподарське значення, зберігається і розвивається древнє заняття людства - рибальство. Збагаченням, охороною водних живих ресурсів, виконання біомоніторингу, регулюванням рибальства та відтворенням рибних запасів піклуються рибна галузь. Набувши теоретичних знань, на практиці студенти спеціальності 5.130033 «Рибництво і аквакультура» закріплюють їх і оволодівають навичками своєї майбутньої професії: володіння сучасними навігаційними приладами, пошуку, вилучення та знешкодження заборонених знарядь лову, правила рибальства, управління водним і автотранспортом. Особлива увага приділяється вивченню як водних, так і тих рослин та безхребетних тварин, життя яких пов'язано з водою.

Студенти спеціальності 5.050111 «Бухгалтерський облік» під час аудиторних занять засвоюють теоретичні основи програми «ІС: Бухгалтерія 7.7» для України, яка на практиці дає можливість студентам організувати облік кількох фірм одночасно, вести облік надходження виробничих запасів на підприємство і розрахунки з постачальниками, вести облік послуг сторонніх організацій, облік організацій на розрахунковому рахунку, облік касових операцій та з іноземною валютою. На рибопромислових підприємствах під час технологічної практики студенти удосконалюють теоретичні знання, вивчають особливості бухгалтерського обліку промисловості, практично реалізують набуті знання. Базами практики наших студентів є рибообробні підприємства України.

Бібліотека є одним з головних структурних підрозділів технікуму. За станом на 2006 рік бібліотечний фонд складає не враховуючи періодичні видання, 49.750 примірників. Забезпеченість підручниками та навчальними посібниками в середньому становить 95%. Щорічно бібліотека здійснює передплату періодичних видань до 50 найменувань. До послуг студентів використовується міжбібліотечний абонемент, відкритий доступ до фондів у читальних залах, електронна доставка документів та електронна пошта тощо.

Питанням організації виховної роботи піклується весь педагогічний колективі, студентська рада, студентський профком технікуму. Традиційними є проведення свят Дня знань, Останнього дзвоника, «Кращий за професією», Дня Перемоги, «Міс Золота Осінь», ККВ, спортивні змагання для юнаків, читацькі конференції, зустрічі з депутатами Верховної Ради, органів місцевого управління, з випускниками технікуму, керівниками передових підприємств та організацій, письменниками і художниками міста.

В технікумі організуються екскурсії в музеї міст Одеси, Умані, Севастополя, Ялти. Частими є відвідування вистав театрів м. Одеси.

Особливості роботи на суднах промислового флоту і берегових підприємств галузі визначаються нестандартними фізичними і психічними умовами великого фізичного навантаження. Діяти в складних умовах моря важко без хорошої фізичної підготовки. Спортивно-масова робота викладачів фізичного виховання технікуму направлена на формування у студентів фізичного загартування, спритності, сили. Цьому сприяє робота спортивних секцій. Команди спортсменів технікуму постійно приймають участь в спортивних змаганнях та олімпіадах, займаючи призові місця. Спортивні походи, турніри, ціла низка спортивних змагань, що проводяться в технікумі, захоплюють всіх студентів.

0002

Директор технікуму А. В. Малішенко

Всі студенти технікуму на період навчання забезпечуються гуртожитком. Гуртожиток квартирного типу, в кімнатах якого проживають 2-3 чол., має всі умови для комфортного проживання і дозвілля. Під керівництвом досвідчених вихователів вони вчаться спілкуванню, толерантності, самообслуговуванню.

Приходьте до нас вчитись! Тут ви знайдете вірних друзів, пов'яжете своє життя з морем, яке любить розумних, сильних, сміливих і відважних


Читайте також:

  Керченський державний морський технологічний університет
Керченський державний морський технологічний університет КДМТУ ( Керченський державний морський технологічний університет ) – єдиний вищий  галузевий навчальний заклад України, який готує висококваліфіковані кадри для рибопромислового комплексу держави. Університет здійснює освітню діяльність відповідно ... >>>

  Судномеханічний технікум Керченського державного морського технологічного університету
Судномеханічний технікум Керченського державного морського технологічного університету  Судомеханічний технікум КДМТУ - вищій навчальний заклад першого рівня акредитації, який здійснює освітню діяльність, пов'язану з одержанням вищої освіти по освітньо-кваліфікаційному рівню "молодший фахівець" Директор - Андрєєв Олексій Олександрович ... >>>

  Одеське морехідне училище рибної промисловості ім. О. Соляника
Одеське морехідне училище рибної промисловості ім. О. Соляника (ОМУ РП) - вищий навчальний заклад І рівня акредитації, який готує спеціалістів для рибопромислового, транспортного та допоміжного флотів, а також берегових підприємств рибної галузі. Свою історію один з провідних навчальних закладів у галузі веде ... >>>

  Херсонське морехідне училище рибної промисловості
Херсонське морехідне училище рибної промисловості Море вабить юних, кличе до себе тих, в кого гаряче, сповнене мрій серце. Воно манить туди, далеко за обрій, стелить блакитну дорогу, хоч буває вона частенько нелегкою і тернистою. І кожного року на цей шлях ступає новий загін випускників ХМУ РП, а ... >>>
Пошук: 
   Русский язык English

Конкурс до рибного патруля

Відео-медіацентр                               


Гаряча лінія

Новини        Всі відео        Наш Youtube канал

Нормативні акти                 Корисні посилання

Накази Держрибагентства

Накази територіальних органів Держрибагентства

Проекти нормативних актів

Накази Мінагрополітики
Графіки прийому громадян
Для звернення громадян

Рибальство в Україні

Вакансії

Контакти


Карта державних підприємств та установ
Карта державних підприємств та установ
21:39 16.08.2015

© 2004-2016 Державне агентство рибного господарства України, 04053, м.Київ, вул.Січових Стрільців, 45-а
Всі права застережено

Схема проїзду
FGS_Studio