Аквакультура. Марикультура.


Основні поняття
Аквакультура – 1) вид діяльності з розведення, утримання і вирощування риб, інших водних тварин, рослин і водоростей, здійснюваний під повним або частковим контролем людини, з метою отримання товарної продукції, поповнення промислових запасів водних біоресурсів, збереження їх біорізноманітності і рекреації; 2) система заходів зі штучного розведення водних живих ресурсів у спеціальних господарствах, внутрішніх водоймах; 3) вирощування водних живих ресурсів з метою їх охорони, відтворення та одержання товарної рибної продукції у спеціалізованих господарствах у внутрішніх водоймах та прибережній смузі морів.
 Аквакультура пасовищна – вид діяльності з розведення, вирощування і випуску в природні водні об'єкти (озера, річки, море) і водосховища риб, інших водних тварин, памолодь яких отримана в регульованих і контрольованих людиною умовах в цілях поповнення додаткового промислового запасу.
Аквакультура рекреаційна – діяльність з культивування риб і інших водних тварин, рослин і водоростей з метою організації любительського і спортивного рибальства, акваріумів і інших форм відпочинку населення.
Аквакультури об'єкти – риби, інші водні тварини, рослини і водорості, які являються об'єктами розведення, утримання або вирощування.
Аквакультури суб'єкти – юридичні особи і індивідуальні підприємці, що здійснюють діяльність в області аквакультури.
Відтворення водних біоресурсів штучне – діяльність, спрямована на відновлення промислових запасів водних біологічних ресурсів і збереження їх біорізноманітності.
Водні живі ресурси – сукупність водних організмів, життя яких постійно або на окремих стадіях розвитку неможливе без перебування (знаходження) у воді.
До водних живих ресурсів належать:
а) прісноводні, солонуватоводні, морські анадромні, напівпровідні, катадромні риби на всіх стадіях розвитку;
б) круглороті;
в) водні безхребетні, у тому числі молюски (черевоногі) або – стулкові, ракоподібні, черви, голкошкірі, губки, кишковопорожнинні, наземні безхребетні у водній стадій розвитку;
г) водні рослини;
д) інші водні організми.
Генофондна колекція риб – генетично репрезентативна сукупність живих риб і інших водних організмів, а також їх заморожених або консервованих іншим способом, які містять відповідні геноматеріали.
Господарства рибоводів озерно-товарні – водні об'єкти рибогосподарського значення (озера, водосховища, лимани) спеціально відведені для ведення товарного рибництва або рекреаційної аквакультури.
Ділянка рибовода (для цілей аквакультури) – водний об'єкт рибогосподарського значення або його частина, надана користувачеві для цілей аквакультури.
Запасів водних біологічних ресурсів відновлення – діяльність в галузі відтворення водних біоресурсів, спрямована на збільшення запасів до раніше існуючого природного рівня, а також збереження їх біорізноманітності.
Запасів водних біологічних ресурсів поповнення – діяльність в галузі пасовищної аквакультури, спрямована на отримання додаткового промислового запасу.
Марикультура  1) промислове розведення та вирощування морських водних живих ресурсів (риб, безхребетних, водних рослин) у спеціальних господарствах у прибережних районах моря; 2) різновид аквакультури, яка здійснюється у внутрішніх морських водах України – в Чорному і Азовському морях.
Маткові стада об'єктів аквакультури – статевозрілі риби, інші водні тварини, призначені для регулярного отримання потомства об'єктів аквакультури.
Меліорація біологічна – комплекс заходів, спрямованих на покращання умов розмноження, вирощування і збереження об'єктів аквакультури, а також регулювання видового складу риб і водних рослин у водоймищах.
Племінна організація (племінний завод, племінний репродуктор, селекційний центр, інші організації) – спеціалізована організація, що здійснює селекційно-племінну роботу з одомашненими формами і породами риб.
Порода риб – цілісна група риб одного виду, що має спільність походження, володіє унаслідок селекції генетично обумовленими біологічними і морфологічними ознаками, що специфічними для даної породи, відрізняють її від інших порід риб.
Рибництво  природне і штучне відтворення цінних видів водних живих ресурсів, вирощування рибопосадкового матеріалу, товарної продукції у природних водоймах, ставових, індустріальних, лиманних і озерно-товарних господарствах.
Рибництво індустріальне – вид рибогосподарської діяльності з розведення і вирощування риб і інших водних тварин в садках, басейнах, установках із замкнутою системою водокористування в регульованих і контрольованих людиною умовах з метою виробництва товарної продукції.
Рибництво ставкове – вид рибогосподарської діяльності з розведення і вирощування риб і інших водних тварин в ставках (обвалованих і руслових) і кар'єрах, що обводнені, в контрольованих людиною умовах з метою виробництва товарної продукції.
Рибництво товарне – вид рибогосподарської діяльності з розведення і вирощування одомашнених форм і порід риб, інших водних тварин, рослин і водоростей з метою отримання товарної продукції.
Селекційно-племінна робота – комплекс заходів, спрямованих на розвиток генетичного і селекційно-племінного потенціалу об'єктів аквакультури, створення, підтримку і тиражування селекційних досягнень, і їх ефективне використання.
Селекція  наука про методи створення сортів, гібридних рослин, порід тварин, штамів мікроорганізмів із потрібними людині ознаками.
Форма риб одомашнена – цілісна група риб одного виду, що має спільність походження, пройшла не менше двох поколінь доместикації і відрізняється деякими біологічними і морфологічними ознаками від осіб, що перебувають в стані природної свободи.

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Адреса: 04053, м.Київ, вул.Січових Стрільців, 45-а

тел.: (044) 486 62 43, тел/факс: (044) 272 20 32

E-mail: darg@darg.gov.ua

ДАРГ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

        f y t